česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Čeští poslanci a senátoři se zúčastnili Parlamentního semináře OECD na vysoké úrovni

(Archivní článek, platnost skončena 22.10.2014 / 10:30.)

V pařížském sídle OECD proběhnul ve čtvrtek 4. října 2012 parlamentní seminář pod názvem „Lepší politiky pro inkluzivní růst a integritu“, kterého se zúčastnilo více než čtyřicet parlamentářů ze 14 členských států OECD. Česká republika byla zastoupena pěti poslanci PS P ČR z Hospodářského výboru, který vede Milan Urban. Dalšími členy sněmovní delegace byli Ladislav Velebný, Josef Nekl, Jan Bureš a Ludmila Bubeníková. Senát Parlamentu ČR reprezentovali senátoři Jaromír Strnad a Jiří Bis.

Seminář zahájil Anthony Gooch, šéf direktorátu pro vztahy s veřejností a komunikaci. A. Gooch seznámil účastníky semináře s prací OECD v oblasti vztahů s parlamenty členských států OECD a prezentoval „Index lepšího života“, který zavedla OECD v nedávné době jako indikátor kvality života, který slouží občanům k posouzení jejich spokojenosti v jedenácti klíčových ukazatelích (jako je např. zdraví, vzdělání, úroveň bydlení, práce, apod.)

V rámci semináře vystoupil rovněž GT OECD Angel Gurría, který pohovořil o současné komplikované situaci v globální ekonomice, poukázal na stále platná doporučení OECD („go structural, go social, go green“ – tzn. poukázal na nutnost hlubokých strukturálních reforem, zejm. v ekonomické oblasti, dále na sociální aspekt těchto reforem a v neposlední řadě na potřebu zabývat se otázkami „zelené“ ekonomiky, která je méně energeticky náročná a tím pádem také šetrnější k životnímu prostředí).

Na vystoupení GT OECD navázali experti na ekonomické a sociální otázky Jorgen Elmeskov a John Martin, kteří seznámili parlamentáře s posledními ekonomickými výhledy pro země OECD a  pro tzv. nastupující ekonomiky a dotknuli se také otázky zaměstnanosti.

Odpolední blok pod názvem „Nové zdroje růstu: kapitál založený na vědomostech“ uvedl ředitel divize strukturálních politik Dirk Pilat, který hovořil o důležité roli investic, zejména v oblasti vědomostí, informačních technologií, patentů, výhradních práv a obchodních značek.

Závěrečná část semináře byla věnována otázkám demokracie, důvěry, transparence a zájmu veřejnosti v demokratických společnostech, hlavním řečníkem byl ředitel direktorátu pro veřejnou správu a teritoriální rozvoj Rolf Alter. Tento segment programu se věnoval obzvláště ztrátě důvěry veřejnosti v trhy a ve vlády v období ekonomické krize.

V rámci shrnutí celého semináře informoval A. Gooch mj. také o plánech OECD ve zbytku letošního roku a v roce 2013. OECD se v tomto časovém období hodlá, ve spolupráci s parlamentáři, zaměřit na témata jako je obnovení veřejné důvěry na podporu inkluzivního růstu, a zvláštní důraz chce v tomto kontextu klást na mládež a na problematiku mizející střední třídy. 

Podrobnější program semináře (v anglickém jazyce) je možno nalézt na web-stránkách OECD.