česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Fórum OECD, Paříž 5. a 6. 5. 2014, videozáznamy

Ve dnech 5. a 6. května 2014 proběhlo v pařížském sídle OECD každoroční Fórum OECD, které zahájil GT OECD Angel Gurría, dále vystoupila předsedkyně slovinské vlády (v demisi) Alenka Bratušek, a hovořil rovněž Jason Furman, předseda Rady ekonomických poradců Bílého domu.

Úvodní slovo A. Gurríi se zaměřilo na „odolné ekonomiky a inkluzivní společnosti“. Podle Gurríi nyní nastala doba, kdy si již umíme představit nový typ růstu, jenž se bude soustředit na kvalitní život občanů, kteří budou moci z ekonomického růstu profitovat – jde o inkluzivní růst, který je ústředním tématem Fóra OECD. (Iniciativa OECD pro inkluzivní růst).

 

Dalším významným tématem Fóra byly pracovní příležitosti – ty jsou totiž přetrvávajícím problémem a patrně i příčinou pokračování současné krize. Pro lepší vyrovnání se s problémem nezaměstnanosti mladých existuje iniciativa “Giving Youth a Better Start”.

 

Třetím významným tématem Fóra pak byla ztráta důvěry veřejnosti v politiku. Právě této problematice se věnuje nový program OECD s názvem “Nové přístupy k ekonomickým výzvám” (New Approaches to Economic Challenges Initiative - NAEC). Jeho cílem je prověřit již zavedené ekonomické modely a zdokonalit politická doporučení (policy advice), která OECD poskytuje.

 

Videozáznam vystoupení a diskuze: http://webcastcdn.viewontv.com/client/oecd/forum2014/05052014_blue.html

 

 


 

Stálá mise ČR při OECD v Paříži Vám na tomto místě nabízí přehled nejzajímavějších prezentací, seminářů, interaktivních debat či panelových diskusí, které v rámci Fóra proběhly. V rámci hyperlinků v nadpisem jednotlivých akcí můžete sledovat videozáznamy těchto událostí.

 

Inkluzivní společnosti

V rámci panelu se diskutovalo o ekonomické situaci i o narůstajících nákladech na sociální služby (zdravotnictví, školství), redistribuci a "duchovním" vývoji společnosti.

Zdraví a inovace

Zdroje vložené do základního výzkumu (zejm. poskytnuté z veřejných zdrojů) by měly být znásobeny otevřeným přístupem k výsledkům.

Je investování do fosilních paliv rizikovým podnikáním?

Energetická „chudoba“ v rozvojových zemích se musí řešit decentralizovanými mikro-zdroji obnovitelné energie. Devět desetin ropných aktiv v rámci globálních hodnotových řetězců (Global Value Chains, GVCs) je v rukou vlád, a proto tyto země a jejich politici musí převzít rozhodující iniciativu.

Daně pro rozvoj

Diskuze přesvědčila většinu přítomných, že nejefektivněji využitá rozvojová pomoc je ta, která směřuje do budování efektivního daňového systému.

Budoucnost obchodu

Mezi faktory, které mohou ovlivnit budoucnost obchodu, patří zapojení rozvojových zemí do „globálního řízení“; přesun úlohy obchodu směrem ke globálním hodnotovým řetězcům; řešení sporů mezi investory a státy nebo vývoj mezinárodní regulatorní spolupráce. 

Zaostřeno na jihovýchodní Asii

Představitelé zemí regionu jihovýchodní Asie přednesli své vize, jakým způsobem chtějí provést své země přes "past středních příjmů" (middle income trap) nebo jakým způsobem chtějí překonat rozdíly v úrovni rozvoje.

Plýtvání potravinami

Jde o závažný problém současnosti, kdy se jedná nejen o ztrátu zdrojů (suroviny, energie, voda), ale i o potenciální elementární výživy pro "potřebné" v členských i nečlenských zemích OECD.

Diskuze o předvídání: Co když? (Discussion on Foresight: What If?)

Při kritické predikci budoucích trendů příliš spoléháme na institucionální expertízu a málo na "selský rozum". Je nutné vyvinout schopnost flexibility a improvizace.

Stárneme (ne)rovnoměrně ? (Ageing (Un)Equally?)

Dnes žije na Zemi zhruba 900 milionů osob starších 60-ti let, v krátké době jich bude 2,4 mld. Hlavním poselstvím debaty bylo konstatování, že stárnutí je třeba vnímat jako příležitost. Senioři mohou být motorem inovací, viz příklad Japonska.

Sdílecí ekonomika (The Sharing Economy)

Panel byl věnován ekonomickému modelu založenému na sdílení, půjčování, pronájmu či výměnách produktů. Diskuze se zaměřila na hlavní faktory rozvoje ekonomiky sdílení, přínosy a formy sdílení.

 


 

V rámci Fóra představila OECD také letošní vydání „Indexu lepšího života“ (Better Life Index - BLI).