česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

OECD vydává „Výhled dovedností“

Ve druhém říjnovém týdnu vydala OECD publikaci pod názvem „Výhled dovedností“ (OECD Skills Outlook), která se zabývá hodnocením úrovně elementárních dovedností dospělých, které jsou potřebné pro jejich úspěšné zapojení do pracovního procesu a zajištění stabilní pozice na trhu práce.

OECD potvrdila předpoklad, že posílení úrovně základních dovedností je v dnešní době klíčové pro eliminaci nezaměstnanosti i pro zlepšení kvality života.

Publikace je výstupem programu PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies), který se zabývá testováním a mezinárodním srovnáním čtenářské a početní gramotnosti a současně též schopností řešit problémy v prostředí informačních technologií u osob ve věku 16-65 let. Výzkumu se zúčastnilo 24 zemí (vč. ČR) a dotazováno bylo přibližně 166 tis. respondentů (v ČR cca 6000 osob).

Nejlepších výsledků ve všech oblastech dosahovali respondenti ze skandinávských zemí (především Finska) a Nizozemska. ČR se umístila mezi nadprůměrnými zeměmi v oblasti početní gramotnosti a mezi průměrnými v oblastech čtenářské gramotnosti a řešení problémů. Vnitřní rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími patří v případě ČR u většiny indikátorů mezi nejmenší. Svědčí to mj. o poměrně velké vnitřní sociální homogenitě české společnosti. S tím souvisí i poměrně malý rozdíl mezi úrovní příjmů v ČR v závislosti na stupni vzdělání.

Další detailní informace o průzkumu, jeho výsledcích a mezinárodním srovnání, vč. přístupu k elektronické verzi publikace (cca 460 str.; 7,5 MB) lze najít na webové stránce OECD.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR hodlá představit výsledky ČR na konferenci v Praze dne 27. 11. 2013.