česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Global Markets Action Plan kanadské vlády

Kanadská vláda zveřejnila na konci listopadu 2013 novou obchodní strategii pod názvem „Global Markets Action Plan“ (GMAP), která navazuje na úspěchy globální obchodní strategie (Global Commerce Strategy - GCS) realizované od roku 2007.

V květnu 2012 jmenovala kanadská vláda poradní orgán pro přípravu nové globální obchodní strategie složený ze zástupců významných kanadských firem, asociací i akademiků (např. Cenovus Energy, CGI Group, Canadian Council of Chief Executives, Alliance Grain Traders, Canadian Manufacturers &Exporters, University of Alberta). Od srpna 2012 probíhaly diskuze s více než 400 obchodními a investičními firmami po celé Kanadě.

Cílem GMAP je zvýšit export malých a středních firem. Hlavním poselstvím GMAP je, že vláda považuje ekonomickou diplomacii za hlavní sílu zahraniční politiky. Ekonomická diplomacie bude sloužit potřebám soukromého sektoru. Vláda vysílá jasný signál kanadským diplomatům, že jejich prioritou je vyhledávání obchodních a investičních příležitostí pro kanadské firmy.  

Konzervativní vláda premiéra Harpera již na počátku letošního roku signalizovala posun v prioritách zahraniční politiky ve prospěch obchodu tím, že zrušila vládní agenturu pro mezinárodní rozvoj (the Canadian International Development Agency - CIDA). Činnost CIDA byla začleněna do Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodního obchodu (the Department of Foreign Affairs and International Development - DFAIT), které následně změnilo název na Ministerstvo zahraničních věcí, obchodu a rozvoje (the Department of Foreign Affairs, Trade and Development - DFATD).

Šestnáctistránkový dokument stanovuje 22 prioritních sektorů (např. letecký průmysl, agropotravinářství, rybolov a lesnický průmysl, těžební sektor, ropný a plynárenský průmysl, automobilový průmysl, chemický průmysl, finanční služby, doprava, cestovní ruch, informační a komunikační technologie, zdravotnictví, atd.) a 3 prioritní skupiny zemí:

1)     rozvíjející se trhy se širokými kanadskými zájmy (20 zemí)
2)     rozvíjející se trhy se specifickými příležitostmi pro kanadské firmy (24 zemí)
3)     zavedené trhy se širokými kanadskými zájmy (36 zemí)

Ad 1) Do této skupiny patří rozvíjející se trhy:

-        s vysokým potenciálem pro ekonomický růst
-        kde kanadské možnosti mají nejlepší potenciál úspěchu
-        kde vládní podpora může mít největší dopad
-        prioritní pro přímé zahraniční investice, technologie a/nebo talent
-        které tvoří součást regionálních obchodních platforem

Mezi takové trhy byly vytipovány na jednotlivých kontinentech následujcí země:

Asie: Čína, Hong Kong, Indie, Indonésie, Jižní Korea, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam
Latinská Amerika: Brazílie, Chile, Kolumbie, Peru 
Severní Amerika: Mexiko
Blízký východ a Afrika: Izrael, Jižní Afrika, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty
Evropa: Rusko, Turecko

Ad 2) Do této skupiny patří rozvíjející se trhy:

-        kde Kanada má investiční vazby
-        kde Kanada může mít výhodu vstupu mezi prvními
-        kde společenská zodpovědnost kanadských firem jim dává výhodu
-        kde Kanada vidí příležitost pro rozvoj infrastruktury nebo talentu
-        které jsou potenciálními obchodními partnery 

Mezi takové trhy byly vytipovány na jednotlivých kontinentech následující země:

Asie: Brunej, Barma, Mongolsko
Latinská Amerika: Kostarika, Panama, Paraguay, Uruguay 
Blízký východ a Afrika: Bahrajn, Benin, Burkina Faso, Ghana, Kamerun, Kuvajt, Madagaskar, Mali, Maroko, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Senegal, Tanzánie, Tunisko, Zambie
Evropa/Eurasie: Ukrajina, Kazachstán

Ad 3) Do této skupiny patří následující země:

Severní Amerika: USA
Evropa: země EU, země ESVO (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko)
Asie, Pacifik: Austrálie, Japonsko, Nový Zéland

GMAP posiluje koncept ekonomické diplomacie jako hnací síly za činností kanadské vlády prostřednictvím zahraniční diplomatické sítě. Podle nové obchodní strategie musí být Kanada agresivnější a efektivnější než její konkurence. Diplomatické mise budou sloužit privátnímu sektoru, aby byly realizovány stanovené cíle na klíčových zahraničních trzích. 

GMAP bude podporovat kanadské obchodní zájmy v zahraničí s cílem:

-        otevírat dveře kanadským firmám, řešit jejich problémy
-        vytvářet a rozvíjet činnost orgánů na podporu obchodu (např. bilaterální ekonomické komise, obchodní rady, společná fóra výkonných ředitelů firem, apod.)
-        pomáhat malým a středním firmám (SME) při exportu a expanzi na nové trhy (tzn. studie vstupu na trh identifikující obchodní příležitosti a překážky)
-        lákat kvalifikované zahraniční pracovníky (mozky) do Kanady
-        zlepšovat a koordinovat branding a marketing Kanady v zahraničí

V rámci zajištění kvalitnější pomoci kanadským exportérům GMAP prosazuje:

-        přemístění ekonomických diplomatů do prioritních zemí a posílení sítě otevřením nových zastoupení
-        organizování sektorových obchodních misí do prioritních zemí  
-        nové uspořádání programů finacování pro prioritní země na základě hlubší spolupráce s klíčovými průmyslovými asociacemi 
-        pomoc malým a středním firmám se dostat do globálních řetězců
-        podporovat zahraniční investice do Kanady a spolupráci v oblasti inovací
-        zajistit efektivnější finanční podporu kanadským firmám na prioritních trzích 

GMAP podpoří účast inovativních firem v mezinárodních obchodních partnerstvích a výzkumných sdruženích. GMAP zajistí kanadským firmám přístup do zahraničních firemních akcelerátorů díky programu „Canadian Technology Accelerator Initiative“, který provozuje akcelerátory v New Yorku, Bostonu a Silicon Valley. Tyto akcelerátory jsou důležité pro firmy financované rizikovým kapitálem a nabízejí poradenství od úspěšných podnikatelů. 

Kanadská vláda bude pokračovat v uzavírání nových obchodních dohod (FTA), dohod o podpoře a ochraně investic (FIPA), dohod o zamezení dvojímu zdanění, leteckých dohod a dohod o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje. V průběhu platnosti současné GCS kanadská vláda uzavřela FTA s 9 zeměmi – tj. Honduras, Jordánsko, Kolumbie, Panama, Peru a země ESVO (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko), dokončuje jednání o komplexní ekonomické a obchodní dohodě s EU (CETA), vede jednání o FTA s klíčovými trhy (Indie, Japonsko, Jižní Korea, TPP) a uzavřela dohody o podpoře a ochraně investic (FIPA) s 19 zeměmi.  

Zahraniční obchod představuje více než 60 % kanadského HDP, přičemž na export připadá zhruba 30 % HDP. Každé páté pracovní místo v Kanadě je závislé na exportu. Hlavním cílem GMAP je zvýšit roli malých a středních firem (SMEs) v kanadském exportu na rozvíjející se trhy. Podle ministra mezinárodního obchodu (Ed Fast) chce Kanada zvýšit exportní přítomnost SMEs na rozvíjejících se trzích z dnešních 29 % na 50 % do roku 2018 (tj. z 11 tis. na 21 tis. firem). V Kanadě je v současné době více než 1,09 mil. SMEs, z nichž exportuje jen 41 tis. firem. Podíl SMEs exportujících do USA je mimořádně vysoký (77 %).

Nový plán podpory obchodu je založen na konceptu ekonomické diplomacie a využití federálních zdrojů a cílem je maximalizovat úspěch kanadských obchodních zájmů v zahraničí. Podle Ed Fasta nemůže Kanada usnout na vavřínech v silně konkurenční globální ekonomice. Kanada musí být agresivnější a efektivnější než silná konkurence, které čelí při prosazování obchodních zájmů na klíčových globálních trzích. Obchodní úspěch kanadských firem a investorů je jedním z klíčových cílů zahraniční politiky.

V rámci realizace GMAP bude pro každý prioritní trh vypracován tříletý akční plán pro vstup na trh. Plány budou pravidelně aktualizovány a budou podporovat spolupráci mezi federálními ministerstvy a privátním sektorem s cílem prosazovat kanadské obchodní zájmy.