česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Alberta

Alberta má 3. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií. Podíl na hrubém domácím produktu Kanady dosahuje 17 %.


1. Všeobecné informace

Rozloha:                                 
661.848 km2 – 4. největší provincie (zhruba 8x větší než ČR)

Počet obyvatel (1Q/2014):    
4,083 mil. – 4. nejlidnatější provincie (11,2% obyvatel Kanady)

Hlavní město:                        
Edmonton (1,1 mil. obyvatel)

Největší města:                      
Calgary (1,1 mil.), Edmonton, Red Deer (92 tis.), Lethbridge (89 tis.), Fort McMurray (85 tis.), Medicine Hat (61 tis.), Grande Prairie (55 tis.)


2. Politické uspořádání

Alberta má jednokomorový parlament (the Legislative Assembly) a 87 poslanců. Jsou voleni většinovým systémem jednou za 4 roky. Lídr vítězné strany po volbách sestavuje vládu na žádost provinčního guvernéra (Lieutenant Governor), kterým je Donald S. Ethel (od 11.5.2010). Guvernér je jmenován generálním guvernérem Kanady na doporučení premiéra Kanady a se souhlasem britské královny.

Poslední volby se v provincii konaly dne 23.4.2012 a současné složení parlamentu je toto:

Politická strana Počet poslanců
Progressive Conservative Party (PCP) 61
Wildrose Party (WP) 17
Liberal Party (LP) 5
New Democratic Party (NDP) 4
Celkem 87


Premiérem Alberty je Dave Hancock (od 23.3.2014).  

Ekonomičtí ministři:

Ministr financí - Doug Horner
Ministr energetiky - Ken Hughes
Ministr dopravy - Rick McIver
Ministr infrastruktury - Wayne Drisdale
Ministr zemědělství a rozvoje venkova - Verlyn Olson


3. Výzkum, vývoj, inovace

Vládní výdaje na R & D jsou 4. nejvyšší v Kanadě po provinciích Ontario, Quebec a British Columbia. Alberta je na 4. místě v Kanadě také ve výši investic do rizikového kapitálu.

Alberta Enterprise and Advanced Education (AEAE)
Ministerstvo zodpovědné za podporu výzkumu a inovací v Albertě. Mezi základní činnosti AEAE patří poskytování financí a strategické řízení, pomoc s komercializací nových technologií a výzkumu, propojení inovátorů se správnými partnery. Poradním orgánem AEAE v oblasti výzkumu a inovací je Alberta Research and Innovation Authority.

Alberta Innovates
Jedná se o integrovaný systém podpory výzkumu, vývoje a technologických inovací. Zahrnuje základní a aplikovaný výzkum, komercializaci technologií, podnikání a pomoc začínajícím technologickým firmám v několika klíčových oblastech jako biotechnologie, zdravotnictví, energetika a životní prostředí. Alberta Innovates  spojuje vládní organizace (např. Alberta Research and Innovation Authority), výzkumné instituce (např. the National Institute for Nanotechnology, the Space Research Institute), univerzity (University of Alberta, University of Calgary, University of Lethridge, Athabasca University) a privátní sektor.

Mezi klíčové výzkumné sektory a špičkové výzkumné instituce patří:

lékařský výzkum
-
kardiologie, onkologie, neurologie, virologie, genomika, obezita, rehabilitace, cukrovka, transplantace     
Mazankowski Alberta Heart Institute
Southern Alberta Cancer Research Institute
University of Alberta, Faculty of Medicine & Dentistry

čisté technologie (ochrana životního prostředí)
- snižování emisí skleníkových plynů, čištění odkališť po těžbě ropných písků, úprava vody, zlepšení konzervace, efektivnosti a produktivity ve využívání vody
Canada's Oil Sands Innovation Alliance

energetika
- podzemní zplyňování uhlí, bezvodná těžba bitumenu z ropných písků, zpracování bitumenu, uskladnění obnovitelné energie z různých zdrojů, technologie na přeměnu odpadu v palivo
Canadian Energy Research Institute
Alberta Innovates Energy and Environmental Solutions

nanotechnologie a mikrosystémy
- mikroelektronické a mikromechanické systémy, mikrooptické přístroje, tenkovrstvé struktury, nanomateriály  
National Institute for Nanotechnology

vesmírný výzkum
Institute for Space Science, Exploration and Technology

potravinářství
- testování potravin, technologie balení potravin
Food Procesing Development Centre, Leduc
Food Science & Technology Centre, Brooks

biotechnologie (agropotravinářství a lesnictví)
-
živočišná genomika, prionové a neurologické nemoci u hospodářských zvířat a vysoké zvěře (např. mad cow disease - BSE, chronic wasting disease - CWD), nutriční doplňky pro drůbež, olejnatá semena, bezpečnost potravin (nové balicí materiály), efektivní využívání biomasy, kompozitní materiály, bioplasty, vliv klimatické změny na lesní ekosystémy, rekultivace lesů.    


4. Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Základní makroekonomické údaje Alberty za posledních 5 let. 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012
Reálný růst HDP (%) 1,0 -4,4 3,3 5,2 3,8
Míra nezaměstnanosti (%) 3,6 6,6 6,5 5,5 4,6
Inflace (%) 3,1 -0,1 1,0 2,4 1,1


Zdroj: Statistics Canada

Alberta vytváří téměř 17 % HDP Kanady a má 3. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií. (Pozn. Ontario vytváří 37 % a Quebec 20 % HDP).

Reálný růst HDP v roce 2012 dosáhl 3,8 % po růstu o 5,2 % v roce 2011. Alberta vykázala v roce 2012 nejvyšší reálný ekonomický růst ze všech kanadských provincií. Výdaje domácností se v roce 2012 zvýšily o 4,3 %. Firemní hrubé fixní investice do kapitálu se zvýšily o 6,6 % především díky investicím do rezidenčních nemovitostí (+12,9 %) a nerezidenčních nemovitostí (+7,8 %). Export vzrostl v roce 2012 o 2,9 % díky exportu energetických produktů.

Vývoj hospodaření provinční vlády v posledních 5 letech ukazuje následující tabulka:

Fiskální rok (1.4.-31.3.) 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Bilance rozpočtu (mld. CAD) -1,032 -3,41 -0,023 -2,842  +0,755
Čistý vládní dluh (mld. CAD) -23,7 -18,4 -16,4 -12,1  


Výdaje na zdravotnictví tvoří 45 % celkových vládních výdajů. Třetina příjmů provinční vlády pochází z energetiky. Roční výdaje vlády dosahují 44 mld. CAD.


5. Průmysl

Hlavními průmyslovými centry jsou Edmonton, Calgary, Fort McMurray, Fort Saskatchewan a Joffre. Mezi klíčové průmyslové sektory patří:

Ropný a plynárenský sektor  
Sektor zaměstnává 174 tis. lidí a na celkovém exportu se podílí 70 %. Roční tržby dosahují téměř 110 mld. CAD. Alberta má 3. největší zásoby ropy na světě (170 mld. barelů) po Saudské Arábii (265 mld.) a Venezuele (211 mld.), přičemž 99 % zásob připadá na ropné písky (oil sands). V Albertě se nachází 11 % světových zásob ropy a 98 % kanadských zásob ropy. Ropné písky jsou směs písku, bitumenu, jílů a vody a nacházejí se v severní části provincie. Největším nalezištěm je Athabasca na severovýchodě Alberty (centrem Fort McMurray). Druhým největším nalezištěm je Cold Lake ležící jižně od naleziště Athabasca (centrem Lloydminster). Nejmenším nalezištěm je Peace River ležící na severozápadě střední části Alberty. Aktivní ložiska ropných písků zabírají rozlohu 140.200 km², což je téměř dvojnásobek rozlohy ČR. Provinční vláda vlastní 81 % práv k nerostnému bohatství včetně ropných písků. Práva realizuje Ministerstvo energetiky (Alberta Department of Energy). Zbývajících 19 % práv k nerostnému bohatství vlastní federální vláda.

Komerční těžba ropy z ropných písků začala v roce 1967. Zhruba 80 % zásob ropných písků tvoří podzemní ložiska v hloubce minimálně 70 metrů pod povrchem a 20 % zásob je na povrchu. Těžba z hlubinných nalezišť se provádí metodou in-situ. Pod tlakem je vrty do naleziště ropných písků vháněna horká pára o teplotě vyšší než 250 stupňů, což ohřívá těžkou hustou ropu (bitumen). Následně jsou tekutý horký bitumen a kondenzovaná pára čerpány na povrch (těžební metoda in-situ).

Alberta zajišťuje 74 % kanadské produkce ropy. Průměrná denní produkce ropy v roce 2012 dosáhla téměř 2,6 mil. barelů a meziročně se zvýšila o 14 %. Téměř 73 % vytěžené ropy tvoří bitumen z ropných písků a zbytek konvenční ropa. Povrchově se vytěžilo 51 % bitumenu a hlubinně 49% bitumenu (metoda in-situ). Zhruba 57 % bitumenu bylo posláno na zpracování do tzv. upgraders na lehčí a cennější syntetickou ropu, která se pak dodává k dalšímu zpracování do rafinerií v Kanadě a USA. Produkce bitumenu by se měla do roku 2030 zvýšit na 5 mil. barelů denně. Mezi největší producenty ropy patří Suncor Energy, Canadian Natural Resources, Athabasca Oil Corporation.

Alberta je největší producent ropných výrobků (např. benzín, nafta, letecké palivo, plasty) v Kanadě. Centrem výroby jsou města Fort McMurray, Edmonton, Fort Saskatchewan a Scotford. V provincii jsou v provozu tři rafinerie (2x Edmonton, Scotford) s denní zpracovatelskou kapacitou 422 tis. barelů ropy a deset upgraders (8x okolí Fort McMurray, 2x Fort Saskatchewan) s denní kapacitou více než 1,1 mil. barelů bitumenu. V Albertě se nachází více než polovina kanadských petrochemických kapacit. Mezi největší ropné firmy patří Suncor Energy, Imperial Oil, Husky Energy, Cenovus, Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL), Syncrude, Talisman Energy.

Alberta má obrovské zásoby zemního plynu zahrnující konvenční plyn i nekonvenční zdroje jako jsou metan obsažený v uhelných slojích (coalbed methane) a břidlicový plyn (shale gas). Zásoby konvenčního plynu dosahují 1,33 bilionu m3. Produkce zemního plynu v roce 2012 dosáhla 126 mld. m3 a meziročně se snížila o 5,6 %. Provincie Alberta zajišťuje 71 % kanadské produkce zemního plynu. Ložiska zemního plynu jsou především na severozápadě provincie. Největším producentem zemního plynu je firma Encana.  

Chemický průmysl
Druhý největší výrobní sektor podle tržeb. Roční tržby dpsahují 12,4 mld. CAD. Podíl chemického průmyslu na výrobním sektoru činí 16,6 %. Sektor je soustředěn ve střední části provincie a zaměstnává přes 7 tis. lidí. Zaměřuje se na produkci základních chemikálií (ethylen, polyethylen), pryskyřice, umělých vláken, pesticidů a umělých hnojiv, methanolu, apod. V Joffre východně od města Red Deer se nachází největší výrobní komplex ethylenu a polyethylenu na světě s 5 závody. Mezi největší chemické firmy patří NOVA Chemicals, Agrium, Methanex, Dow Chemical Canada, BP Canada Chemical Company, Praxair.

Potravinářství
Třetí největší výrobní sektor podle tržeb. Roční tržby dosahují 11,7 mld. CAD. Podíl potravinářství na výrobním sektoru činí 15,6 %. Sektor zaměstnává 22 tis. lidí. Alberta zajišťuje 20% exportu kanadských potravin a je 3. největší vývozce po provinciích Saskatchewan a Ontario. Více než polovina tržeb sektoru připadá na produkci masa. Hlavními exportními artikly jsou hovězí a vepřové maso, řepkový olej. Mezi největší exportní trhy patří USA (podíl 32 %), Japonsko (15 %), Čína (12 %), Mexiko a Jižní Korea. Mezi největší potravinářské firmy patří JSB Food Canada.

Strojírenství
Čtvrtý největší výrobní sektor podle tržeb. Roční tržby dosahují 9,1 mld. CAD. Podíl strojírenství na výrobním sektoru činí 12,2 %. Robustní a rostoucí energetický sektor v provincii nabízí spoustu příležitostí pro výrobu strojů a zařízení na těžbu ropy, plynu, uhlí. V Albertě se vyrábí také zemědělské stroje a zařízení, dopravní zařízení. Sektoru dominují malé a střední firmy do 50 zaměstnanců.   

Těžba a zpracování surovin
Pátý největší výrobní sektor podle tržeb. Roční tržby dosahují 6,4 mld. CAD. Podíl kovovýroby na výrobním sektoru Alberty činí 8,5 %. Kovovýroba využívá příležitostí, které nabízí energetický sektor. Alberta má velké zásoby uhlí ve střední a jižní části provincie. Zhruba třetinu použitelného uhlí tvoří černé uhlí s vysokým obsahem uhlíku, které se vyváží především do Asie a používá jako surovina při výrobě oceli. Produkce uhlí v roce 2011 dosáhla 37 mil. tun. Alberta zajišťuje 50 % kanadské produkce uhlí a má 60 % kanadských zásob uhlí (33 mld. tun). V Albertě se těží a zpracovává také nikl.

Dřevařský a papírenský průmysl
Roční tržby sektoru převyšují 4 mld. CAD, přičemž více než 50 % připadá na export. Nejvyšší tržby vykazuje výroba buničiny a papíru, následují těžba a zpracování dřeva a výroba lepenky. Sektor zaměstnává 18 tis. lidí. Centrem průmyslu je severní část provincie. Komerčně využitelná lesní plocha zahrnuje 26 mil. hektarů, což je 40 % rozlohy provincie. Roční povolená těžba dřeva dosahuje 29,7 mil. m3, přičemž 62 % připadá na jehličnaté stromy a zbytek na listnaté. Lesy pokrývají téměř 60 % rozlohy provincie. Mezi hlavní druhy stromů podle objemu patří smrk (37 %), osika a topol (35 %), borovice (24 %).

Letecký a obranný průmysl
Sektor tvoří 170 firem a zaměstnává 6 tis. lidí. Roční tržby dosahují 1,3 mld. CAD, přičemž 40 % připadá na export. Mezi klíčové obory sektoru patří:
- robotika a bezpilotní systémy vozidel 
- obranná elektronika
- geomatika
- vesmírný výzkum
- výroba komponentů, servis a generální opravy letadel 
- logistická podpora vojsku

Mezi největší firmy patří Pratt & Whitney, Raytheon Systems, Pelorus Navigation Systems, Spar Aviation Services.

Informační a komunikační technologie (ICT)
Sektor tvoří 4.200 firem a 53 tis. zaměstnanců. Roční tržby dosahují 10,2 mld. CAD. Mezi klíčové oblasti ICT patří digitální média (např. aplikace pro mobilní přístroje, elektronické vzdělávání a hry, interaktivní zábava, interaktivní marketing, webový design), software a informační technologie (programování na zakázku, tvorba digitálního obsahu, elektronické vzdělávání, software pro energetiku a průmysl přírodních zdrojů, software pro finanční služby, počítačové hry, zpracování a analýza obrazu, software pro řízení průmyslových procesů automatizace, systémové integrace, vědecký a inženýrský software, telekomunikace), bezdrátové širokopásmové technologie, bezdrátové aplikace a služby (geomatika a GPS, technologie pro lokalizaci a mapování, telematika, fyziologické monitory a senzory, bezdrátový obsah a služby).   


6. Zahraniční obchod

Alberta je druhý největší exportér v Kanadě po provincii Ontario. Na celkovém kanadském exportu zboží se podílí cca 21,6 %. Export zboží v roce 2013 dosáhl hodnoty 103,3 mld. CAD. Proti roku 2012 se zvýšil o 8,3 %. Hodnota exportu byla druhá nejvyšší v historii provincie po roce 2008, kdy dosáhla 110,2 mld. CAD. Mezi roky 2008 a 2009 došlo k poklesu hodnoty exportu zboží o 36% kvůli globální ekonomické krizi.

Hlavní exportní položky v roce 2013:

-        ropa (67 % exportu)
-        chemikálie, ropné produkty a uhlí (10 %)
-        zemní plyn (8 %)
-        zemědělské produkty
-        stroje a dopravní zařízení
-        potraviny a nápoje
-        papír a dřevařské produkty
-        kovové výrobky

Největším exportním trhem jsou tradičně USA (podíl 88 %), následují Čína (3,8 %), Japonsko (2,1 %), Mexiko, Jižní Korea, Nizozemsko, Spojené arabské emiráty, Austrálie, Indonésie a Rusko.


7. Zemědělství

Vytváří 1,8 % HDP a zaměstnává 56 tis. lidí. Roční tržby dosahují 10,5 mld. CAD, což představuje 21 % kanadské primární zemědělské produkce. Zhruba 53 % tržeb připadá na rostlinnou produkci (řepka olejka, pšenice, ječmen) a 30 % na hovězídobytek. Alberta je v kanadském měřítku:

- největší producent (hovězí dobytek)
- 2. největší producent (pšenice, řepka)

Zemědělská půda má rozlohu 20,4 mil. hektarů, přičemž obdělávaná půda zabírá 62 %, pastviny 31,5 % a ostatní půda 6,5 %. V Albertě je v provozu 43.230 farem, což ji řadí na 2. místo v Kanadě po Ontariu. Průměrná velikost farmy dosahuje 476 hektarů. Největší zastoupení mají hovězí farmy (28 %), následují obilné a olejnaté farmy (25 %), ostatní plodinové farmy (19 %) a ostatní zvířecí farmy (18 %).

V provincii se chová hovězí dobytek (5,5 mil. ks), prasata (1,5 mil. ks), ovce (183 tis. ks), drůbež. Hlavní zemědělskou plodinou je řepka, následují pšenice a ječmen. Dále se pěstují krmná kukuřice, hrách, cukrovka a oves.

Producenti mléka, vajec a drůbeže (kuřata, krůty) v Albertě jsou součástí kanadského systému supply management. Jedná se o systém státem kontrolované produkce uvedených komodit, jehož cílem je vytvoření rovnováhy mezi nabídkou (produkcí) a poptávkou. Systém je založen na třech pilířích: plánovaná produkce (tj. výrobní kvóty), stanovené výkupní ceny a kontrola dovozu (tj. minimální bezcelní množstevní kvóty a následná vysoká dovozní cla až 300 %). Kanadská vláda je v zahraničí silně kritizována za vysoce ochranářský systém pro producenty mléčných výrobků a drůbeže.


8. Energetika

Alberta je v kanadském měřítku:
- 3. největší výrobce elektřiny z větrných elektráren (po Ontariu a Quebecu)
- 4. největší výrobce elektřiny (po Quebecu, Ontariu a British Columbia)

Energetický mix Alberty:
- 41 % uhlí
- 41 % zemní plyn
- 8 % vítr
- vodní energie, biomasa

Instalovaná výrobní kapacita elektrické energie dosahuje téměř 14.000 MW, přičemž polovina kapacit byla vybudována po roce 1998. Elektrická přenosová síť měří 21.000 km. Největším přepravcem elektřiny je firma AltaLink, která vlastní 12.000 km elektrické přenosové sítě. Dodávky elektřiny zákazníkům v Albertě se uskutečňují jiným systémem než v ostatních kanadských provinciích. Výroba a distribuce elektřiny jsou otevřené konkurenci. Spotřeba elektřiny roste ročním tempem vyšším než 3 % a odpovídá růstu obyvatel v provincii a energeticky náročnějšímu životnímu stylu. Do roku 2027 bude Alberta potřebovat dvojnásobek elektřiny než spotřebovává v současné době.

Největším energetickým projektem je výstavba ropovodu Keystone XL firmy TransCanada v hodnotě 5,3 mld. CAD o délce 2.673 km. Ropovod povede z oblasti ropných písků v Hardisty u Edmontonu jihovýchodně přes provincii Saskatchewan a americké státy Montana a South Dakota do Steele City ve státě Nebraska. Keystone XL poté začlení část existujícího ropovodu Keystone vedoucí přes Nebrasku a Kansas do rafinérie Cushing v Oklahomě a bude pokračovat na jih státem Oklahoma až do rafinérií v Port Arthur a Houstonu v Texasu. Přepravní kapacita Keystone XL má činit 850 tis. barelů ropy denně.

Dalším významným energetickým projektem je ropovod Northern Gateway firmy Enbridge v hodnotě 6 mld. CAD o délce 1.172 km. Ropovod povede z Bruderheim u Edmontonu do Kitimat (British Columbia) na západním pobřeží Kanady. Ropovod bude mít dvě linie - jedna bude dopravovat do Kitimat 550 tis. barelů těžké ropy (bitumen) denně určené na export do rafinerií v Kalifornii a Asii a druhá linie bude zpět dopravovat kondenzát pro zajištění snazší přepravy bitumenu v ropovodu. Northern Gateway čelí protestům od ochránců životního prostředí a původních obyvatel (First Nations). Ropovod by mohl být uveden do provozu nejdříve v roce 2016. 

Alberta se stala v roce 2007 první jurisdikcí v Severní Americe, která uzákonila snižování emisí skleníkových plynů (GHG) pro velké průmyslové provozy - tzv. Specified Gas Emitters Regulation. Všechny provozy emitující více než 100.000 tun CO² ročně musí snížit emise o 12 % pod úroveň emisí v letech 2003-05. V opačném případě platí uhlíkovou daň (carbon tax)  15 CAD/tuna CO² nad povolený limit do provinčního fondu „Climate Change and Emissions Management Fund“ (CCEMF). Uhlíková daň dosud vynesla 312 mil. CAD. Fond CCEMF podporuje projekty a technologie zaměřené na snižování emisí GHG v Albertě. Největší část celkových emisí GHG (38,2 %) v roce 2010 připadla v Albertě na sektor ropných písků, který zahrnuje těžbu a zpracování ropných písků v tzv. upgraders. V těsném závěsu byli výrobci elektřiny (37,4 %).

Zachycování a skladování uhlíku (carbon capture and storage – CCS) je technologie používaná ke snížení emisí CO² v řadě průmyslových sektorů včetně zpracování bitumenu. V roce 2008 se provinční vláda zavázala investovat 2 mld. CAD na podporu velkých projektů CCS. V roce 2009 schválila provinční vláda spolufinancování 2 velkých projektů CCS v celkové hodnotě 2,55 mld. CAD, přičemž provinční vláda přispívá částkou 1,3 mld. CAD během 15 let. Zbytek hradí kanadská vláda a partneři projektů. Prvním projektem je Alberta Carbon Trunk Line– 240 km dlouhé potrubí pro dopravu CO² z továrny na výrobu umělých hnojiv a rafinerie bitumenu ve Fort Saskatchewan do produkujících ropných polí ve střední Albertě. Druhým projektem je Shell Quest – zachycování a skladování hluboko v podzemí 1,2 mil. tun CO² ročně vyprodukovaného při zpracování bitumenu v závodě firmy Shell ve Strotford u Fort Saskatchewan. Uvedené projekty sníží emise CO² o 2,76 mil. tun počínaje rokem 2016.