česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

British Columbia

British Columbia má 4. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií. Podíl na hrubém domácím produktu Kanady dosahuje 12,6 %.

Victoria

Victoria

1. Všeobecné informace

Rozloha:                                 
944.735 km2 - 3. největší provincie (9,46 % rozlohy Kanady), zhruba 12 x větší než ČR

Počet obyvatel (2Q/2014):    
4,624 mil. - 3. nejlidnatější provincie (13 % obyvatel Kanady)

Hlavní město:                        
Victoria (84 tis. obyvatel)

Největší města:                      
Vancouver (651 tis.), Surrey (473 tis.), Burnaby (229 tis.), Abbotsford (140 tis.), Richmond (122 tis.), Kelowna (84 tis.)

 
2. Politické uspořádání

British Columbia má jednokomorový parlament (Legislative Assembly) a 85 poslanců. Jsou voleni většinovým systémem jednou za 4 roky. Lídr vítězné strany po volbách sestavuje vládu na žádost provičního guvernéra (Lieutenant Governor), kterým je Judith Guichon (od 2.11.2012). Guvernér je jmenován kanadským generálním guvernérem na návrh kanadského premiéra a se souhlasem britské královny.

Poslední volby v provincii se konaly 14.5.2013 a složení parlamentu je následující:

Politická strana Počet poslanců
Liberals 50
New Democratic Party (NDP) 33
Green Party 1
nezávislý 1
celkem 85


Premiérkou BC je Christy Clark (od 14.3.2011).

Ekonomičtí ministři:

Ministr financí - Michael de Jong
Ministr energetiky a dolů - Bill Bennett
Ministr plynárenství - Rich Coleman
Ministryně mezinárodního obchodu - Teresa Wat
Ministr dopravy a infrastruktury - Todd Stone
Ministr zemědělství - Pat Pimm
Ministr technologií a inovací - Andrew Wilkinson


3. Výzkum, vývoj, inovace

Provinční vláda BC je na 3. místě v Kanadě ve výdajích na R&D po Ontariu a Quebecu.

Ministry of Advanced Education, Innovation and Technology má provinční zodpovědnost za výzkum a inovace. S cílem podpořit inovace spolupracuje Ministerstvo s provinčními výzkumnými univerzitami, průmyslovými partnery, inovačními institucemi nebo vládními agenturami jako je například British Columbia Innovation Council či poradními skupinami jako je například Premier’s Technology Council. BC Innovation Council je hlavní provinční organizace zodpovědná za propagaci inovací a komercializaci výzkumu.

Provinční vláda realizuje British Columbia’s Technology Strategy (BCTS), jejíž cílem je podpořit tvorbu pracovních míst a klíčové technologické sektory. Prioritou je vytvořit rovnováhu mezi základním a aplikovaným výzkumem a podporovat udržitelnost výzkumných organizací. Premier’s Technology Council (PTC) vyhodnotí financování výzkumu a inovací v posledních 10 letech a předloží doporučení jak dosáhnout vyšších ekonomických výhod z přidělených financí v nejbližších letech. Provinční vláda hodlá navýšit program daňových kreditů u rizikového kapitálu a získat nové finanční zdroje pro inovace skrz partnerství s federální vládou a firemním sektorem.   BCTS předpokládá, že do roku 2014 bude v BC více než 100.000 pracovních míst v oblasti špičkových technologií a high-tech obory budou vytvářet 7,25 % HDP.

Mezi klíčové sektory pro R&D a špičkové výzkumné instituce patří:

zdraví (lékařský výzkum)
- nemoci pohybového ústrojí (mícha), rakovina, mozek, tuberkulóza, genomika, proteomika, neurodegenerativní nemoci, epidemiologie a popuplační nemoci, bioléčiva  
Blusson Spinal Cord Centre
Centre for Hip Health and Mobility
Brain Research Centre
Centre for Tuberculosis Research
Centre for Blood Research
Centre for Drug Research and Development
Vancouver Prostate Centre
BC Mental Health & Addictions Research Institute
BC Cancer Research Centre
Genome BC Proteomics Centre
BC Centre of Excellence in HIV/AIDS

věda o oceánech
- vliv globálního oteplování na mořské ekosystémy, tsunami, nečistoty v arktickém ledu
The Institute of Ocean Sciences
Ocean Networks Canada
Marine Technology Centre

lesní hospodářství
- primární a sekundární dřevařské produkty, pokročilé stavební systémy, marketing buničiny, papírenské produkty, balicí materiály, biomateriály, biorafinace
FPInnovations

fyzikální vědy
- částicová a jaderná fyzika
Canada's National Laboratoty for Particle and Nuclear Physics (TRIUMF)

energetika a životní prostředí
- výroba energie z obnovitelných zdrojů, energetická účinnost, nízkoenergetická doprava, zelené budovy 

digitální média
- interaktivní design; digitální zábava a videohry; digitální film, animace a vizuální efekty; mobilní aplikace a elektronické vzdělávání (e-learning).
The University of British Columbia
Simon Fraser University


4. Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Základní makroekonomické ukazatele v posledních letech
Rok 2009 2010 2011 2012 2013
Reálný růst HDP (%) -1,8 4,0 2,7 1,8 2,0
HDP - nominálně (%) 194,2 200,6 206,0 209,0  
Míra nezaměstnanosti (%) 7,7 7,6 7,5 6,7 6,6
Míra inflace (%) 0 1,3 2,4 1,1  -0,1


BC vytváří 12,5 % kanadského HDP. Ekonomický výkon provincie je 4. největší v Kanadě po provinciích Ontario, Quebec a Alberta.

Reálný růst HDP v roce 2013 dosáhl 2,0 % po růstu o 1,8 % v roce 2012. Produkce zboží se zvýšila o 1,2 %. Těžba rud (měď, nikl, olovo a zinek) se zvýšila o 21 %, zatímco těžba uhlí o 7,7 %. Inženýrské stavby pro ropný a plynárenský průmysl se zvýšily o 9,7 %. Vyšší exportní poptávka vedla k ziskům v lesním a dřevařském sektoru. Výrobní sektor zazanmenal celkově pokles o 0,2 % kvůli poklesu produkce potravinářství, betonových výrobků a dopravního zařízení. Výroba, přenos a distribuce elektřiny poklesly o 3,4 %.

Výkon sektoru služeb se zvýšil o 2,2 % především díky finančnictví, ubytovacím a restauračním službám, realitním službám. Pokles výkonu služeb vykázaly administrativa federální vlády v provincii a obranné a bezpečnostní služby.

Vývoj hospodaření vlády v posledních letech
Fiskální rok (1.4.-31.3.) 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Bilance rozpočtu (mil. CAD) -1.810 -241 -1.814 -1.152 353
Bilance rozpočtu k HDP (%) -0,9 -0,1 -0,8 -0,5  0,2


Návrh rozpočtu na fiskální rok 2014-15 počítá s mírným přebytkem ve výši 184 mil. CAD a výdaji 47 mld. CAD. Výdaje na zdravotnictví dosahují 42 % celkových výdajů. Vláda poprvé představila plán zdanění provinčních producentů zkapalněného plynu (LNG). Výrobci LNG budou platit daň ve výši 1,5 % z čistých příjmů v prvních 3 letech a poté 7 % z čistých příjmů.

Vývoj vládního dluhu v posledních letech
Stav k 31.3. 2010 2011 2012 2013 2014
Čistý vládní dluh (mld. CAD) 29,5 32,1 35,9 38,0 38,8
Čistý vládní dluh k HDP (%) 15,0 15,6 16,7 17,3 17,2


British Columbia má relativně nízký čistý dluh v poměru k HDP.


5. Hlavní průmyslové sektory

Lesní a dřevozpracující průmysl
Sektor se podílí 5 % na tvorbě HDP a zaměstnává 46 tis. lidí. Zahrnuje těžbu dřeva, výrobu dřevařských a papírenských produktů. Roční tržby sektoru dosahují 11 mld. CAD, přičemž na export připadá téměř 90 %. Lesy pokrývají 2/3 rozlohy provincie (60 mil. hektarů). Jehličnaté lesy tvoří 96 % lesů. Mezi nejvíce těžené stromy patří borovice, smrk, jedle a cedr. Na BC připadá více než 55 % kanadské produkce měkkého dřeva. Zhruba 94 % lesů je ve veřejném vlastnictví. Provinční vláda přiděluje a prodává práva na těžbu dřeva. Mezi hlavní produkty patří vánoční stromky, kulatina, překližka, dýha, šindel, novinový papír, buničina a papír. Export dřeva a dřevařských výrobků se podílí 30 % na celkovém exportu provincie. BC je největší exportér měkkého dřeva na světě. Hlavním exportním trhem jsou USA, následují Čína, Japonsko a EU. Mezi největší firmy z hlediska tržeb patří Canfor, West Fraser Timber, Interfor, Tolko Industries, Catalyst Paper, Western Forest Products.

Potravinářství
Sektor zaměstnává 29 tis. lidí. Roční tržby dosahují 16 mld. CAD. Potravinářství dominují malé a střední firmy do 50 zaměstnanců. Přibližně 55 % potravinářských firem se nachází v oblasti velkého Vancouveru a v přilehlém Fraser Valley. Dalších 30 % firem působí v Okanagan Valley a v pobřežních oblastech. Produktivita práce a průměrná hodinová mzda v potravinářství v BC je vyšší než v Kanadě jako celku. Mezi největší firmy patří firmy Agropur, Premium Brands Holding, Gordon Food Service.

Těžba a zpracování surovin
Sektor zaměstnává 9 tis. lidí a roční tržby dosahují 10 mld. CAD. Zahrnuje těžbu kovů, nekovových nerostů a uhlí. BC je největší producent molybdenu na světě. Hlavní komoditou je uhlí, které představuje 59 % příjmů sektoru. Zhruba 90% uhlí tvoří metalurgické uhlí a 10% termální uhlí. V BC se dále těží a zpracovává měď, zinek, zlato, stříbro, olovo, molybden. BC je v kanadském měřítku:
- největší producent (měď)
- největší exportér uhlí (90 % kanadského exportu)

Z nekovových nerostů se těží hlavně cement, písek a štěrk. Mezi nejvýznamnější firmy patří Teck Resources (uhlí, měď, zinek, molybden) - největší producent metalurgického uhlí v Severní Americe, Rio Tinto Alcan (hliník), Copper Mountain Corp. (měď), Roca Mines Inc. (molybden, stříbro), Thompson Creek Metals (molybden), Imperial Metals (měď, zlato, stříbro, molybden), Aurico Gold (zlato).   

Plynárenství
BC je 2. největší producent zemního plynu v Kanadě po provincii Alberta. Na severovýchodě provincie se nacházejí obrovské zdroje břidlicového zemního plynu (shale gas). Mezi největší naleziště patří Montney, Liard Basin, Horn River Basin a Cordova Embayment. Průměrná denní produkce zemního plynu dosahuje 85 mil. m3 a 50 % připadá na shale gas. Pouze 16 % produkce plynu je spotřebováno v BC, zbytek se exportuje do USA (41%) nebo do ostatních částí Kanady (43%). Poptávka po zemním plynu roste rychle především v Asii (Japonsko, Čína, Jižní Korea); zejména kvůli výrobě elektřiny, k topným účelům a využití v dopravě. Ceny zemního plynu v Asii jsou až  4x vyšší než v Severní Americe. BC se proto snaží vybudovat exportní terminály pro zkapalněný zemní plyn (LNG) na západním pobřeží. První velký exportní LNG terminál by měl být vybudován v roce 2016 u města Kitimat. Zároveň se připravuje výstavba několika plynovodů (Coastal GasLink, Pacific Trails), které propojí naleziště břidlicového zemního plynu v severovýchodní a východní části BC s terminálem v Kitimat.    

Digitální média
Sektor tvoří 1.300 firem a 22 tis. zaměstnanců. Roční tržby dosahují 3 mld. CAD. Digitální média působí v 5 hlavních oblastech: interaktivní design; digitální zábava a videohry; digitální film, animace a vizuální efekty; mobilní aplikace a elektronické vzdělávání (e-learning). Produkty vyvinuté digitálním sektorem jsou používány v mnoha sektorech včetně zdravotnictví či vzdělání. BC je 3. největším centrem filmového průmyslu v Severní Americe za Los Angeles a New Yorkem. Provincie profituje díky vztahům se zábavními centry v Kalifornii, s vývojovými softwarovými centry v Seattlu a Redmondu ve státu Washington a díky rostoucím trhům pro služby v Asii. Vysoké školy a univerzity v BC (např. the University of British Columbia, Simon Fraser University, The Emily Carr University of Art + Design, the B.C. Institute of Technology a Capilano University) se angažují v klíčových aspektech digitálních médií a poskytují jim vynikající zařízení a školení, výzkumné služby a lidské zdroje. Provinční vláda nabízí investorům daňové kredity ve výši 50,5 %. Mezi nejvýznamnější firmy patří Nintendo, Electronic Arts, Pixar Animation Studios, Digital Domain Productions, THQ, Vivendi/Activision.   

Farmaceutický průmysl, lékařské přístroje
Klastr biofarmaceutických firem a dodavatelů lékařských přístrojů a zařízení je sedmý největší v Severní Americe a zahrnuje více než 100 firem, které zaměstnávají 2.200 lidí. Mezi nejvýznamnější firmy ve výzkumu bioléčiv patří Angiotech, QLT, Allon Therapeutics, Neuromed, Wex Pharmaceuticals. Mezi nejvýznamnější firmy v sektoru lékařských přístrojů a zařízení (tj. diagnostické, zobrazovací, kardiovaskulární, orthopedické, domácí péče) patří McKesson Canada, Ultrasonic Medical, Neoteric Technology, Response Biomedical, Pyng Medical, Neovasc, Kardium.

Letecký a obranný průmysl
Sektor tvoří 60 firem a zaměstnává 10 tis. lidí. Roční příjmy dosahují 1,2 mld. CAD. V posledních 10 letech zaznamenal letecký průmysl značný růst. V BC se vyrábějí letadla, letecké díly a komponenty (např. křídla, motory) pro komerční i vojenská letadla firem jako například Boeing, Bombardier, Cessna, Lockheed Martin. Místní firmy také zajišťují údržbu letadel a opravárenský servis, dodávají simulátory a avionické systémy, hardware i software pro letecký výcvik a vesmírné aktivity (např. satelitní informační technologie). Mezi nejvýznamnější firmy patří Cascade Aerospace, Delta’s Avcorp Industries, Delta’s Asco Aerospace Canada, Viking Air, NGRAIN, Kelowna Flightcraft, MDA. Centrem leteckého průmyslu je Fraser Valley.    


6. Zahraniční obchod

British Columbia je 4. největším exportérem z kanadských provincií a teritorií. Export zboží v roce 2013 dosáhl hodnoty téměř 34 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 6,4 % . Na celkovém exportu Kanady se British Columbia podílela 7,2 %.

Hlavní exportní položky:
- jehličnaté dřevo
- černé uhlí
- buničina
- měď a koncentráty
- zemní plyn
- dřevěné výrobky (sloupy, tyče)
- papír

Největším exportním trhem jsou USA s podílem 39 % na celkovém exportu. Následují Čína (16,7 %), Japonsko, Jižní Korea, Tchajwan, Indie, Velká Británie, Austrálie.

Import zboží v roce 2013 dosáhl hodnoty 45 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 5,4 %. Na celkovém importu Kanady se British Columbia podílela 9,5 %.

Hlavní importní položky:
- ropné oleje
- osobní auta
- přenosné stroje na automatizované zpracování dat
- mobilní telefony
- zinek a koncentráty
- televizory

Největším importním trhem jsou USA s podílem 44 % na celkovém docozu. Následují Čína (23 %), Japonsko, Mexiko, Jižní Korea, Tchajwan, Německo, Vietnam.


7. Zemědělství

Zemědělství je z hlediska tržeb třetí největší primární sektor ekonomiky po lesnictví a těžbě surovin. Roční tržby dosahují 3,1 mld. CAD, přičemž 60 % připadá na export. Zemědělství se podílí 0,7 % na tvorbě HDP a zaměstnává 26 tis. lidí. Více než polovina pracovní síly je zaměstnána na farmách s méně než 20 zaměstnanci. Rybolov zaměstnává dalších 5,5 tis. lidí. Rozloha zemědělské půdy dosahuje 2,63 mil. hektarů (4% kanadské zemědělské půdy), přičemž pastviny tvoří téměř 62 % zemědělské půdy. V provincii je v provozu zhruba 19.650 farem (9,6 % kanadských farem). Průměrná velikost farmy dosahuje 143 hektarů. Zhruba 3 % farem tvoří organické farmy. Průměrný věk farmářů dosahuje 55,7 roků.

Mezi hlavní zemědělské oblasti patří:
- Okanagan (ovocné stromy, hroznové víno)
- Fraser Valley (bobule, zelenina, houby)
- Cariboo (chov dobytka)
- Peace River (obilí, olejniny)
- Vancouver a Victoria (chov prasat a drůbeže)
- Vancouver Island (chov ryb, akvakultura, pěstování květin).

BC je v kanadském měřítku:
- největší producent (lososi, maliny, třešně, meruňky, narcisy)
- 2. největší producent (jablka, hroznové víno)

Zhruba 95% skleníků v BC se nachází v jižní části provincie (Fraser River Delta). Rostlinná produkce dále zahrnuje pěstování pšenice, zeleniny, brambor, sójových bobů, řepky, kukuřice, fazolí, hrachu, květin (narcisy).

Živočišná výroba je zaměřena na chov drůbeže, prasat, hovězího dobytka, ovcí, koz, ryb (losos, pstruh) a mořských živočichů (ústřice, škeble, lastury, mušle). Významnou součástí zemědělství je komerční rybolov (losos, sleď, platejs, korýši). BC je také proslulá chovem vysoké zvěře (bizoni, sobi, daňci); koní, králíků, pštrosů a včel. Největším zemědělským exportním artiklem jsou lososi z farem. BC je 4. největší producent lososů na světě (po Norsku, Chile a Velké Británii). V BC je přibližně 120 lososích farem.

Producenti mléka, vajec a drůbeže (kuřata, krůty) jsou součástí kanadského systému supply management. Jedná se o systém státem kontrolované produkce uvedených komodit, jehož cílem je vytvoření rovnováhy mezi nabídkou (produkcí) a poptávkou. Systém je založený na třech pilířích: plánování produkce (tj. výrobní kvóty), dohodnuté výkupní ceny a kontrola dovozu (tj. minimální bezcelní množstevní kvóty a následná vysoká dovozní cla až 300 %). Kanadská vláda je v zahraničí silně kritizována za vysoce ochranářský systém pro producenty mléčných výrobků a drůbeže.


8. Energetika

British Columbia je v kanadském měřítku:
- 2. největší výrobce elektřiny z vodních elektráren (po Quebecu)
- 3. největší výrobce elektřiny (po Quebecu a Ontariu)

Energetický mix provincie:
- 90 % vodní elektrárny
- 9 % zemní plyn
- 1 % vítr, biomasa

Zákonné normy v provincii zakazují uhelné i jaderné elektrárny.

Největším výrobcem elektřiny je vládní firma BC Hydro (sídlo ve Vancouveru), která se podílí zhruba 90 % na celkové produkci. Je to 3. největší elektrárenská společnost v Kanadě. BC Hydro vlastní a provozuje 30 vodních elektráren a 3 plynové elektrány s instalovanou výrobní kapacitou 12.040 MW. Elektrická přenosová a distribuční síť BC Hydro má délku více než 75.000 km. Největší elektrárnou v BC je vodní elektrárna Gordon M. Shrum s výkonem 2.730 MW na řece Peace River ve východní části provincie v blízkosti města Hudson’s Hope. Tato elektrárna zajišťuje 24 % dodávek elektřiny od BC Hydro.

Mezi významné energetické projekty v provincii BC patří výstavba závodů na zkapalňování zemního plynu (LNG), plynovodů a ropovodu Northern Gateway.

Kitimat LNG export terminal project konsorcia firem Apache Canada Ltd. (40% podíl), Encana Corporation (30%) a EOG Resources Canada Inc. (30%) v hodnotě 15 mld. CAD. Projekt zahrnuje výstavbu závodu na zkapalňování zemního plynu (LNG), skladu LNG a námořního nakládacího zařízení v Bish Cove v blízkosti města Kitimat. Součástí projektu je výstavba podzemního plynovodu Pacific Trails gas pipeline v délce 465 km a v hodnotě 1,1 mld. CAD, který propojí závod v Kitimat s existujícím plynovodem Spectra Mainline pipeline u města Summit Lake. Spectra Mainline pipeline vede z naleziště břidlicového zemního plynu (Horn River Basin) na severovýchodě BC na jih provincie. Kitimat LNG terminal by měl být dokončen v roce 2016. V říjnu 2011 obdržel Kitimat LNG od Canada’s National Energy Board 20-ti letou exportní licenci s ročním objemem exportu až 10 mil. tun zkapalněného plynu. LNG bude exportován tankery zákazníkům v Japonsku, Číně a Jižní Koreji.   

LNG Canada export terminal project konsorcia firem Royal Dutch Shell Plc (40 % podíl), Korea Gas Corp. (20 %), Mitsubishi Corp. (20 %) a Petro China Corp. (20 %) v hodnotě 12 mld. CAD. Projekt zahrnuje výstavbu závodu na zkapalňování zemního plynu (LNG), skladu LNG a námořního nakládacího zařízení v blízkosti města Kitimat. Součástí projektu je také výstavba plynovodu Coastal GasLink firmou TransCanada Corp. v délce 700 km a v hodnotě 4  mld. CAD z naleziště břidlicového zemního plynu (Montney Basin) na východě BC. Bude se jednat o největší LNG terminál v BC. V červenci 2012 požádala LNG Canada o 25-ti letou exportní licenci s ročním objemem exportu až 24 mil. tun zkapalněného plynu. Projekt LNG Canada by měl být dokončen v roce 2019. LNG bude exportován tankery zákazníkům v Japonsku, Číně a Jižní Koreji.

Northern Gateway pipeline project firmy Enbridge v hodnotě 6,6 mld. CAD zahrnuje výstavbu podzemního ropovodu v délce 1.177 km z Bruderheim u Edmontonu (Alberta) do přístavu Kitimat na západním pobřeží BC. Zde bude ropa naložena do ropných tankérů a exportována do Asie. Ropovod bude mít dvě linie - jedna bude dopravovat do Kitimat 550 tis. barelů těžké ropy (bitumen) denně určené na export do rafinérií v Kalifornii a v Asii a druhá linie bude zpět dopravovat kondenzát pro zajištění snazší přepravy bitumenu ropovodem. Projekt nyní posuzuje Canada’s National Energy Board. Northern Gateway pipeline čelí velkým protestům od ochránců životního prostředí a původních obyvatel. Ropovod by měl být uveden do provozu nejdříve v roce 2016. 

Trans Mountain pipeline expansion project firmy Kinder Morgan Canada Inc. v hodnotě 5,4 mld. CAD zahrnuje výstavbu ropovodu v délce 1.150 km z Edmontonu (Alberta) do rafinerie v přístavu Burnaby na předměstí Vancouveru. Ropovod povede vedle stávajícího ropovodu a měl by zvýšit celkovou přepravní kapacitu téměř trojnásobně z 300.000 na 890.000 barelů ropy denně.