česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Newfoundland & Labrador

Newfoundland & Labrador je nejmladší a nejvýchodnější kanadská provincie. Hlavním městem je St. John's.


1. Všeobecné informace

Rozloha:                                 
405.720 km2 - zhruba 5x větší než ČR

Počet obyvatel (1Q/2014):          
527 tis. - na ostrově Newfoundland žije 90 % lidí, zbytek na Labradoru

Hlavní město:                        
St. John’s (103 tis. obyvatel)

Největší města:                      
St. John’s, Conception Bay South (25 tis.), Mount Pearl (24 tis.), Corner Brook (20 tis.), Paradise (18 tis.)


2. Politické uspořádání

Newfoundland & Labrador (NL) má jednokomorový parlament (the House of Assembly) a 48 poslanců. Jsou voleni většinovým systémem každé 4 roky. Po volbách žádá Zastupující guvernér (Lieutenant Governor) lídra vítězné strany, aby sestavil vládu. Lieutenant Governor formálně zastupuje britskou královnu. Provinčním guvernérem je Frank Fagan (od 5.2.2013). Jeho funkční období je 5 let. Do funkce je jmenován generálním guvernérem Kanady na doporučení premiéra Kanady a se souhlasem britské královny. Premiérem Newfoundland & Labrador je Tom Marshall (od 24.1.2014). Konzervativní strana je u moci od roku 2003.

Poslední volby do provinčního parlamentu se konaly 11.10.2011. Současné složení parlamentu je toto:

Politická strana Počet poslanců
Progressive Conservative Party 34
Liberal Party 9
New Democratic Party (NDP) 3
Nezávislí 2
Celkem 48


Důležití ekonomičtí ministři:

Ministryně financí - Charlene Johnson
Ministr přírodních zdrojů - Derrick Dalley
Ministr rybolovu - Keith Hutchings
Ministryně obchodu, inovací a rozvoje venkova - Susan Sullivan


3. Výzkum, vývoj, inovace

Research & Development Corporation (RDC) je vládní firma, jejíž cílem je zlepšit výkonnost provincie v oblasti výzkumu a vývoje. RDC zaměřuje svoji činnost na sektory, které mají pro provincii strategický význam (oceánské technologie, těžba ropy a plynu).

RDC financuje R&D prostřednictvím několika programů. Nejdůležitějším programem je Industrial Research and Innovation Fund (IRIF), který financuje výzkum na terciárních institucích a v neziskových výzkumných cetrech v provincii. IRIF pomáhá zlepšit kvalitu výzkumu rekrutováním a udržením špičkových vědců a výzkumníků. RDC pomáhá zvýšit průmyslový výzkum a vývoj prostředncitvím programů R&D Vouchers a R&D Proof of Concept. Program R&D Vouchers poskytují až 15.000 CAD malým a středním firmám, aby měly přístup k odbornému výzkumu a výzkumným zařízením. Program R&D Proof of Concept hradí až 75 % počátečních nákladů u komerčních projektů s cílem snížit rizika spojená s komercializací výsledků výzkumu.        

Klíčové sektory pro výzkum a špičkové výzkumné instituce v provincii jsou:

oceánské technologie (ocean technologies)
- akustické a geografické informační systémy pro rybolov, podvodní akustika, navigační systémy, modelování a simulace drsného mořského prostředí, lodní simulátory, akvakultura
Fisheries and Marine Institute of Memorial University
NRC Institute for Ocean Technology

těžba ropy a plynu
- rizika a náklady těžby v Arktické oblasti; nouzová evakuace, podpovrchová těžba, hloubení  
Petroleum Research Newfoundland & Labrador


4. Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Hlavní makroekonomické údaje NL v posledních 5 letech ukazuje tabulka:

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Reálný růst HDP (%) -0,7 -9,2 5,8 2,9  -4,4  
Míra nezaměstnanosti (%) 13,2 15,5 14,4 12,7 12,5 11,4
Míra inflace (%) 2,9 0,3 2,4 3,4  2,1  


Ekonomika NL v roce 2012 zaznamenal pokles ve výši 4,4 %. Příčinou byl výrazný propad těžby ropy a zemního plynu kvůli údržbě těžebních zařízení a pokles těžby kovových rud. Firemní investice vykázaly růst o 34,3 % díky výstavbě nerezidenčních budov. Výdaje domácností v roce 2012 stouply o 2,7 %. Export poklesl o 13,7 % kvůli nízkým exportům energetických produktů, zatímco import zboží a služeb se zvýšil o 6,2 %. NL má dlouhodobě nejvyšší míru nezaměstnanosti ze všech kanadských provincií.

Fiskální rok (1.4.-31.3) 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Hospodaření vlády (mld. CAD) +2,35 -0,033 +0,594 +0,883 -0,431
Čistý vládní dluh (mld. CAD) 8,0 8,2 8,3 7,8 8,6 


Návrh vládního rozpočtu na fiskální rok 2014-15 počítá s deficitním hospodařením ve výši 538 mil. CAD. Výdaje vlády dosáhnou 7,8 mld. CAD. Třetina příjmů vlády pochází z podmořské těžby ropy. Deficit rozpočtu bude vykázán třetí rok po sobě. S návratem k přebytkovému hospodaření počítá vláda ve fiskálním roce 2015-16.


5. Průmysl

Mezi hlavní průmyslové sektory patří:

Ropný a plynárenský průmysl
Největší průmyslový sektor. Vytváří 28 % HDP a zaměstnává 6,9 tis. lidí. Roční tržby sektoru dosahují 9 mld. CAD. Příjmy z licenčních poplatků z pobřežní těžby ropy a plynu představují 26 % celkových příjmů vlády. Ropa a zemní plyn se těží v Atlantickém oceánu v kontinentálním šelfu zhruba 315 km jihovýchodně od St. John’s. Hlavní ropná a plynová pole jsou Hibernia, Hebron, Terra Nova a White Rose, jejichž produkce představuje 30 % kanadské produkce lehké konvenční ropy. Zemní plyn se těží navíc ještě 50 km východně od pobřeží Labradoru. Hlavní plynová pole jsou Gudrid, Bjarni, Hopedale a Snorri. Prokázané zásoby ropy dosahují 3,1 mld. barelů a prokázané zásoby zemního plynu 310 mld. m3. Mezi největší ropné firmy patří ExxonMobil, Chevron Canada, Suncor Energy, Husky Energy, Nalcor Energy a Statoil Canada. Ropa se z NL dopravuje tankery do USA a východní Kanady (žádné ropovody tu nejsou). Na NL provozuje velkou rafinerii firma Korea National Oil Corporation (zpracovatelská kapacita 115.000 barelů denně) a menší rafinerii firma Irving Oil. 

Těžba a zpracování surovin
Vytváří 10 % HDP a zaměstnává 11,5 tis. lidí. Roční tržby sektoru dosahují 3,9 mld. CAD, přičemž 65 % připadá na železnou rudu. Železná ruda se těží na západě Labradoru v okolí měst Wabush a Labrador City. Odtud se dopravuje železnicí do přístavu Sept-Iles v provincii Quebeck a pak je lodí exportována. Hlavní exportní destinací je Čína a Indie, kde se z ní vyrábí ocel. Produkce železné rudy dosahuje 28 mil. tun ročně. Největším producentem železné rudy (80 % provinční produkce) je firma Iron Ore Company of Canada (IOC), následují firmy Cliffs Natural Resources, Labrador Iron Mines a Tata Steel Minerals Canada. Dalšími významnými surovinami na NL jsou nikl, měď a kobalt, které se těží na severu Labradoru ve Voisey Bay. Největším producentem je fima Vale Newfoundland and Labrador (VNL). tato firma také staví závod na zpracování niklu v Long Harbour s nákladem 4,25 mld. USD. Roční produkce závodu bude 50 tis. tun niklu a zaměstná téměř 500 lidí. V provincii NL se dále těží zinek, zlato a vápenec. K důležitým producentům patří firmy Rambler Metals and Mining Canada, Anaconda Mining, Teck Duck Pond a Atlantic Minerals. Výdaje na průzkum nových ložisek surovin dosahují 300 mil. CAD ročně. Zhruba 75 % výdajů směřuje na průzkum ložisek železné rudy, následují měď, zlato a uran.

Papírenský a dřevařský průmysl
Papírenský průmysl se specializuje se na výrobu novinového papíru. V provincii je už pouze jediný výrobce novinového papíru (Corner Brook Pulp and Paper) s roční produkcí 250 tis. tun. Dřevařský průmysl se specializuje na těžbu a zpracování dřeva (např. kulatina, prkna) a produkci dřevěných pelet pro rezidenční topení. Roční produkce dřevěných pelet dosahuje 2 tis. tun. Dřevěné pelety vyrábějí firmy Cottles Island Lumber a Exploits Pelletizing.

Zpracování mořských živočichů a ryb
Významná součást výrobního sektoru. V provincii je zhruba 90 zpracovatelských závodů na ryby a mořské živočichy. Sektor zaměstnává 8,5 tis. lidí. Roční export sektoru dosahuje hodnoty 930 mil. CAD, přičemž 50 % připadá na kraby a 25 % na krevety. Hlavním exportním trhem jsou USA (43 % celkového exportu), následují Čína (20 %), Velká Británie, Vietnam, Rusko a Dánsko.

Letecký a obranný průmysl
Zaměstnává 1,5 tis. lidí a specializuje se na opravy a údržbu letadel, úpravy letadel, navigační a komunikační systémy, design a integraci systémů, letecký výcvik, průzkumné a kontrolní lety, podporu leteckého provozu, automatizované podvodní aplikace, robotické technologie či programy pro bezpilotní letouny, výzkum. Mezi největší firmy patří Gander Aerospace Manufacturing a Provincial Aerospace.  

Informační a komunikační technologie
Sektor tvoří 170 firem a zaměstnává 3,7 tis. lidí. Roční tržby dosahují 1,6 mld. CAD. ICT firmy se specializují na především na digitální animaci a vývoj elektronických her. 


6. Zemědělství a rybolov

Roční tržby zemědělství dosahují 125 mil. CAD. Zhruba 85 % příjmů připadá na živočišnou výrobu (norkové kožešiny, hovězí dobytek, drůbež a vejce). Významné je pěstování brusinek, které se exportují především do Evropy a Ruska.

Rybolov vytváří 2 % HDP a zaměstnává 6 % pracovních sil. Roční tržby dosahují 1 mld. CAD, přičemž 85 % připadá na export. Klíčovými mořskými produkty jsou krevety a krabi, dlouhodobou tradici má lov tuleňů. Hlavními exportními trhy jsou USA, Čína, Velká Británie, Vietnam, Rusko, Japonsko. Na tyto země připadá 75 % exportu.


7. Energetika

NL je největší producent elektřiny na obyvatele na světě. Velká většina elektřiny je vyráběna z obnovitelných zdrojů (především vodní energie). Největším energetickým projektem NL je Lower Churchill Project v hodnotě 7,7 mld. CAD. Projekt zahrnuje výstavbu vodní elektrárny o výkonu 824 MW v Muskrat Falls na dolním toku řeky Churchill na Labradoru a přenosových sítí. Investorem jsou energetické firmy Nalcor z NL a Emera z provincie Nova Scotia. Elektřina vyrobená na Labradoru bude dopravována podmořským přenosovým kabelem (Labrador-Island Transmission Link) v délce 30 km s kapacitou 900 MW na ostrov Newfoundland a odsud podmořským přenosovým kabelem (Maritime Transmission Link) v délce 180 km s kapacitou 500 MW do provincií Nova Scotia, New Brunswick a dále na severovýchod USA. Firma Emera bude financovat výstavbu podmořského kabelu z NL do Nova Scotia (náklad 1,2 mld. CAD). Provincie Nova Scotia bude mít garantovaný odběr 20 % elektřiny z Muskrat Falls po dobu 35 let. Nalcor bude mít zdarma přístup k 70% kapacity podmořského kabelu do Nova Scotia. Kanadská federální vláda schválila v červnu 2011 investorům garanci za úvěr do výše 4,2 mld. CAD. Vládní garance sníží investorům úrokové náklady u komerčních úvěrů o 2 procentní body. Projekt byl měl být uveden do provozu v roce 2017. Po uvedení do provozu Muskrat Falls bude 98 % elektřiny v provincii NL vyráběno z obnovitelných zdrojů.