česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Newfoundland & Labrador

Newfoundland & Labrador má 8. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií. Podíl na hrubém domácím produktu Kanady dosahuje 1,7 %.

St. John's

St. John's

1. Všeobecné informace

Rozloha:                                 
405.720 km2 - 7. největší provincie (4,06 % rozlohy Kanady), zhruba 5x větší než ČR

Počet obyvatel (2Q/2014):          
525 tis. - 9. nejlidnatější provincie (1,5 % obyvatel Kanady)

Hlavní město:                        
St. John’s (103 tis. obyvatel)

Největší města:                      
St. John’s, Conception Bay South (25 tis.), Mount Pearl (24 tis.), Corner Brook (20 tis.)


2. Politické uspořádání

Newfoundland & Labrador má jednokomorový parlament (House of Assembly) a 48 poslanců. Jsou voleni většinovým systémem každé 4 roky. Po volbách žádá Zastupující guvernér (Lieutenant Governor) lídra vítězné strany, aby sestavil vládu. Lieutenant Governor formálně zastupuje britskou královnu. Provinčním guvernérem je Frank Fagan (od 5.2.2013). Jeho funkční období je 5 let. Do funkce je jmenován generálním guvernérem Kanady na doporučení premiéra Kanady a se souhlasem britské královny. Premiérem Newfoundland & Labrador je Paul Davis (od 13.9.2014). Konzervativní strana je u moci od roku 2003.

Poslední volby do provinčního parlamentu se konaly 11.10.2011. Současné složení parlamentu je toto:

Politická strana Počet poslanců
Progressive Conservatives (PC) 34
Liberals 9
New Democratic Party (NDP) 3
nezávislí 2
celkem 48


Důležití ekonomičtí ministři:

Ministryně financí - Charlene Johnson
Ministr přírodních zdrojů - Derrick Dalley
Ministr rybolovu - Keith Hutchings
Ministryně obchodu, inovací a rozvoje venkova - Susan Sullivan


3. Výzkum, vývoj, inovace

Research & Development Corporation (RDC) je vládní firma, jejíž cílem je zlepšit výkonnost provincie v oblasti výzkumu a vývoje. RDC zaměřuje svoji činnost na sektory, které mají pro provincii strategický význam (oceánské technologie, těžba ropy a plynu).

RDC financuje R&D prostřednictvím několika programů. Nejdůležitějším programem je Industrial Research and Innovation Fund (IRIF), který financuje výzkum na terciárních institucích a v neziskových výzkumných cetrech v provincii. IRIF pomáhá zlepšit kvalitu výzkumu rekrutováním a udržením špičkových vědců a výzkumníků. RDC pomáhá zvýšit průmyslový výzkum a vývoj prostředncitvím programů R&D Vouchers a R&D Proof of Concept. Program R&D Vouchers poskytují až 15.000 CAD malým a středním firmám, aby měly přístup k odbornému výzkumu a výzkumným zařízením. Program R&D Proof of Concept hradí až 75 % počátečních nákladů u komerčních projektů s cílem snížit rizika spojená s komercializací výsledků výzkumu.        

Klíčové sektory pro výzkum a špičkové výzkumné instituce v provincii jsou:

oceánské technologie (ocean technologies)
- akustické a geografické informační systémy pro rybolov, podvodní akustika, navigační systémy, modelování a simulace drsného mořského prostředí, lodní simulátory, akvakultura
Fisheries and Marine Institute of Memorial University
NRC Institute for Ocean Technology

těžba ropy a plynu
- rizika a náklady těžby v Arktické oblasti; nouzová evakuace, podpovrchová těžba, hloubení  
Petroleum Research Newfoundland & Labrador


4. Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Základní makroekonomické ukazatele v posledních letech
Rok 2009 2010 2011 2012 2013
Reálný růst HDP (%) -9,2 5,8 2,9 -4,2 7,9
HDP - nominálně (mld. CAD) 26,5 28,0 28,9 27,6  
Míra nezaměstnanosti (%)  15,5 14,4 12,7  12,5 11,4
Míra inflace (%)  0,3 2,4 3,4 2,1  1,7


Reálný růst HDP v roce 2013 dosáhl 7,9 % po poklesu o 4,2 % v roce 2012. NL vykázal nejvyšší ekonomický růst ze všech kanadských provincií. Výrazný růst byl způsoben především díky inženýrského stavebnictví a těžebnímu sektoru (ropa, zemní plyn). Výrobní sektor vykázal pokles produkce o 1,9 %.

Výkon sektoru služeb se zvýšil o 0,6 % především díky maloobchodu, finančnictví, pojišťovnictví a stravovacím službám. Pokles výkonu v roce 2013 naopak zaznamenaly veřejná správa, zdravotnictví, sociální služby a vzdělávání.

Vývoj hospodaření vlády v posledních letech
Fiskální rok (1.4. - 31.3.) 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Bilance rozpočtu (mil. CAD) -33 598 974 -195 -389
Bilance rozpočtu k HDP (%) -0,1 2,0 2,9 -0,6 -1,0


Návrh vládního rozpočtu na fiskální rok 2014-15 počítá s deficitním hospodařením ve výši 538 mil. CAD. Výdaje vlády dosáhnou 7,8 mld. CAD. Třetina příjmů vlády pochází z licenčních poplatků za těžbu ropy. Deficit rozpočtu bude vykázán třetí rok po sobě. S návratem k přebytkovému hospodaření počítá vláda ve fiskálním roce 2015-16.

Vývoj vládního dluhu v posledních letech
Stav (k 31.3.) 2010 2011 2012 2013 2014
Čistý vládní dluh (mld. CAD) 8,22 8,13 7,84 8,35 9,02
Čistý vládní dluh k HDP (%) 32,9 28,4 23,4 24,7 24,95. Hlavní průmyslové sektory

Těžba ropy a zemního plynu
Největší průmyslový sektor. Vytváří 28 % HDP a zaměstnává 7 tis. lidí. Roční tržby dosahují 9 mld. CAD. Příjmy z licenčních poplatků tvoří 1/3 příjmů vlády. Ropa a zemní plyn se těží v Atlantickém oceánu v kontinentálním šelfu zhruba 315 km jihovýchodně od St. John’s (naleziště Hibernia, Hebron, Terra Nova a White Rose). Průměrná produkce v roce 2013 dosáhla 232 tis. barelů ropy denně a meziročně se zvýšila o 15 %. Na celkové produkci ropy v Kanadě se provincie Newfoundland & Labrador podílela 6,7 %. Prokázané zásoby ropy dosahují 3,1 mld. barelů. Mezi největší firmy patří ExxonMobil, Statoil, Husky Energy, Chevron Canada, Suncor Energy, Nalcor Energy. Ropa se z NL dopravuje tankery do USA a východní Kanady.

Petrochemický průmysl
Na jihovýchodním pobřeží Newfoundland je rafinerie North Atlantic Refinery se zpracovatelskou kapacitou 115.000 barelů ropy denně. Rafinerii provozuje firma Harvest Operations Corp., kterou vlastní jihokorejská státní ropná společnost Korea National Oil Corporation (KNOC). Rafinerie vyrábí benzín, letecké palivo, těžký topný olej. Ropa se do rafinerie dováží z USA, Latinské Ameriky, Ruska a Blízkého východu.  

Těžba a zpracování kovů
Vytváří 10 % HDP a zaměstnává 11,5 tis. lidí. Roční tržby sektoru dosahují 3,9 mld. CAD, přičemž 65 % připadá na železnou rudu. Železná ruda se těží na západě Labradoru v okolí měst Wabush a Labrador City. Roční produkce dosahuje 28 mil. tun. Největším producentem je Iron Ore Company (80 % provinční produkce), následují firmy Cliffs Natural Resources, Labrador Iron Mines a Tata Steel Minerals Canada. V provincie se dále těží nikl, měď a kobalt, a to na severu Labradoru ve Voisey Bay. Největším producentem je fima Vale, která staví závod na zpracování niklu v Long Harbour s nákladem 4,25 mld. USD. Roční produkce závodu bude 50 tis. tun niklu a zaměstná téměř 500 lidí. V provincii NL se také těží zinek, zlato a vápenec. K důležitým producentům patří Rambler Metals and Mining Canada, Anaconda Mining, Teck Duck Pond a Atlantic Minerals.

Digitální média, videohry
Sektor tvoří 170 firem a zaměstnává 3,7 tis. lidí. Roční tržby dosahují 1,6 mld. CAD. Frmy se specializují na digitální animaci a vývoj videoher. Provincie je významným centrem filmového průmyslu.  

Potravinářství
Sektor zaměstnává 8,5 tis. lidí a specializuje se na zpracování ryb a mořských živočichů. V provincii je zhruba 90 zpracovatelských závodů. Roční tržby sektoru dosahují 1 mld. CAD, přičemž 50 % připadá na kraby a 25 % na krevety. Hlavním exportním trhem jsou USA (43 % celkového exportu), Čína, Velká Británie, Vietnam, Rusko a Dánsko. V provincii se také vyrábí pivo.

Papírenský a dřevařský průmysl
Papírenský průmysl se specializuje se na výrobu novinového papíru. V provincii je už pouze jediný výrobce novinového papíru (Corner Brook Pulp and Paper) s roční produkcí 250 tis. tun. Dřevařský průmysl se specializuje na těžbu a zpracování dřeva (např. kulatina, prkna) a produkci dřevěných pelet pro rezidenční topení. Roční produkce dřevěných pelet dosahuje 2 tis. tun. Dřevěné pelety vyrábějí firmy Cottles Island Lumber a Exploits Pelletizing.

Letecký průmysl
Zaměstnává 1,5 tis. lidí a specializuje se na opravy a údržbu letadel, úpravy letadel, navigační a komunikační systémy, design a integraci systémů, letecký výcvik, průzkumné a kontrolní lety, podporu leteckého provozu, automatizované podvodní aplikace, robotické technologie či programy pro bezpilotní letouny, výzkum. Mezi největší firmy patří Gander Aerospace Manufacturing a Provincial Aerospace.  


6. Zahraniční obchod

Newfoundland & Labrador je 8. největším exportérem z kanadských provincií. Export zboží v roce 2013 dosáhl hodnoty 11,9 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 5,8 %. Na celkovém exportu Kanady se podílel 2,5 %.

Hlavní exportní položky:
- ropa (37 % celkového exportu)
- železná ruda a koncentráty
- ropné oleje
- měděná ruda a koncentráty
- mořské produkty (krabi, krevety)
- novinový papír

Největším exportním trhem jsou USA s podílem 57 % na celkovém exportu. Následují Čína (12 %), Nizozemsko, Velká Británie, Francie, Japonsko a Španělsko.

Import zboží v roce dosáhl hodnoty 4,9 mld. CAD a meziročně se snížil o 8,6 %. Na celkovém importu Kanady se podílel 1,0 %.

Hlavní importní položky:
- ropa (75 % celkového importu)
- ropné oleje
- nákladní lodě
- díly strojů a mechanickcých zařízení
- letadla
- víno

Největším importním trhem je Irák s podílem 52 % na celkovém dovozu. Následují USA (24 %), Velká Británie, Rusko, Německo, Kuvajt.


7. Zemědělství a rybolov

Roční tržby zemědělství dosahují 125 mil. CAD. Zhruba 85 % příjmů připadá na živočišnou výrobu (norkové kožešiny, hovězí dobytek, drůbež a vejce). Významné je pěstování brusinek, které se exportují především do Evropy a Ruska.

Rybolov vytváří 2 % HDP a zaměstnává 6 % pracovních sil. Roční tržby dosahují 1 mld. CAD, přičemž 85 % připadá na export. Klíčovými mořskými produkty jsou krevety a krabi, dlouhodobou tradici má lov tuleňů. Hlavními exportními trhy jsou USA, Čína, Velká Británie, Vietnam, Rusko, Japonsko. Na tyto země připadá 75 % exportu.


8. Energetika

NL je největší producent elektřiny na obyvatele na světě. Velká většina elektřiny je vyráběna z obnovitelných zdrojů (především vodní energie). Největším energetickým projektem NL je Lower Churchill Project v hodnotě 7,7 mld. CAD. Projekt zahrnuje výstavbu vodní elektrárny o výkonu 824 MW v Muskrat Falls na dolním toku řeky Churchill na Labradoru a přenosových sítí. Investorem jsou energetické firmy Nalcor z NL a Emera z provincie Nova Scotia. Elektřina vyrobená na Labradoru bude dopravována podmořským přenosovým kabelem (Labrador-Island Transmission Link) v délce 30 km s kapacitou 900 MW na ostrov Newfoundland a odsud podmořským přenosovým kabelem (Maritime Transmission Link) v délce 180 km s kapacitou 500 MW do provincií Nova Scotia, New Brunswick a dále na severovýchod USA. Firma Emera bude financovat výstavbu podmořského kabelu z NL do Nova Scotia (náklad 1,2 mld. CAD). Provincie Nova Scotia bude mít garantovaný odběr 20 % elektřiny z Muskrat Falls po dobu 35 let. Nalcor bude mít zdarma přístup k 70% kapacity podmořského kabelu do Nova Scotia. Kanadská federální vláda schválila v červnu 2011 investorům garanci za úvěr do výše 4,2 mld. CAD. Vládní garance sníží investorům úrokové náklady u komerčních úvěrů o 2 procentní body. Projekt byl měl být uveden do provozu v roce 2017. Po uvedení do provozu Muskrat Falls bude 98 % elektřiny v provincii NL vyráběno z obnovitelných zdrojů.