česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ontario

Ontario má největší ekonomiku ze všech kanadských provincií. Podíl na hrubém domácím produktu Kanady dosahuje 37,2 %.

Toronto

Toronto

1. Všeobecné informace

Rozloha:                                
1.076.395 km2 - 4. největší provincie (10,78 % rozlohy Kanady), zhruba 14x větší než ČR

Počet obyvatel (2Q/2014):     
13,62 mil. - nejlidnatější provincie (38,4 % obyvatel Kanady)

Hlavní město:
Toronto (2,8 mil. obyvatel)

Další velká města:
Ottawa (884 tis.), Mississauga (714 tis.), Brampton (524 tis.), Hamilton (520 tis.), London (367 tis.)


2. Politické uspořádání

Ontario má jednokomorový parlament (Legislative Assembly) a 107 poslanců. Jsou voleni většinovým systémem jednou za 4 roky. Lídr vítězné strany po volbách sestavuje vládu na žádost provinčního guvernéra (Lieutenant Governor), kterým je David Onley (od 5.9.2007). Guvernér je jmenován generálním guvernérem Kanady na návrh kanadského premiéra a se souhlasem britské královny. Poslední volby v provincii se konaly dne 12.6.2014.

Současné složení parlamentu je následující:

Politická strana Počet poslanců
Liberals 59
Progressive Conservatives (PC) 27
New Democratic Party (NDP) 21
celkem 107


Premiérkou Ontaria je Kathleen Wynne (od 11.2.2013).

Současní ekonomičtí ministři:

Ministr financí - Charles Sousa 
Prezident finanční rady - Deb Matthews
Ministr ekonomického rozvoje, zaměstnanosti a infrastruktury - Brad Duguid
Ministr dopravy - Steven Del Duca
Ministr energetiky - Bob Chiarelli
Ministr zemědělství a záležitostí venkova - Jeff Leal
Ministr výzkumu a inovací - Reza Moridi


3. Výzkum, vývoj, inovace

Provinční vláda v Ontariu vydává nominálně nejvíce peněz na výzkum a vývoj (R&D) ze všech kanadských provincií.

Ontario Research Fund (ORF) - vládní fond pro financování výzkumu na veřejných univerzitách, vysokých školách, výzkumnných nemocnicích a neziskových výzkumných institucích v Ontariu. ORF je spravován Ministerstvem výzkumu a inovací (Ministry of Research and Innovation) a financuje výzkum prostřednictvím několika programů (např. Research Infrastructure, Research Excellence).

Ontario Network of Entrepreneurs (ONE) - síť spolupracujících organizací napříč provincií financovaná Ministerstvem výzkumu a inovací. ONE pomáhá podnikatelům, firmám a výzkumníkům komercionalizovat jejich výsledky výzkumu. 

Ontario Centres of Excellence (OCE) - nezávislá nezisková organizace založená provinční vládou v roce 1987. Zaměřuje se na komercializaci výzkumu veřejných vysokých škol. OCE administruje 2 základní programy. První je zaměřen na podporu spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem. OCE mají v provincii rozmístěno 5 kanceláří (Toronto, Mississauga, Waterloo, London, Ottawa) a 30 projektových manažerů, kteří jsou obeznámeni s probíhajícím výzkumem v určité oblasti (oborově i geograficky) a úzce spolupracují s průmyslovým sektorem. Díky těmto znalostem pomáhají navazovat kontakty mezi konkrétním výzkumným pracovištěm a konkrétní firmou. Druhým programem je podpora firemních inkubátorů a start-upů přímo v univerzitních kampusech. Zaměření projektů není sektorově nijak omezeno, v současnosti vašk dominují projeklty v následujících sektorech:
- energetika a životní prostředí
- pokročilé strojírenství
- pokročilé zdravotnické technologie
- ICT a digitální média.

Mezi klíčové výzkumné sektory a špičkové veřejné výzkumné instituce v Ontariu patří:

zdraví (lékařský výzkum)
- rakovina, neurovědy (poranění míchy, Alzheimer, Parkinson, epilepsie), mozek, genomika, proteomika, kardiovaskulární nemoci, rehabilitace (umělá inteligence, mobilita), regenerativní medicína, kmenové buňky, lékařská robotika
Ontario Cancer Institute
Techna Institute
Toronto General Research Institute
Toronto Rehabilitation Institute
Toronto Western Research Institute
Kremblin Neuroscience Centre
Tanz Centre for Research in Neurodegenerative Diseases
Ontario Brain Institute
Rotman Research Institute
Centre for Applied Genomics
Peter Munk Cardiac Centre
Princess Margaret Cancer Centre
Princess Margaret Genomics Centre
McEwen Center for Regenerative Medicine
Stem Cell Network
Centre for Surgical Invention and Innovation
NRC Biotechnology Research Institute

nanotechnologie
- přístroje pro elektronický a fotonický průmysl, pokročilé materiály
Waterloo Institute for Nanotechnology, University of Waterloo
Centre for Advanced Nanotechnology, University of Toronto

kvantové počítače
Institute for Quantum Computing, University of Waterloo

teoretická fyzika
Perimeter Institute for Theoretical Physics

jaderná energetika
- lékařské izotopy, jaderná technologie CANDU, jaderná bezpečnost
Atomic Energy of Canada Limited (AECL)

digitální média
- informační a komunikační technologie, mobilní aplikace
Canadian Digital Media Network

energetika a životní prostředí
- úprava odpadní vody; výroba biopaliv ze zemědělského a lesního odpadu zplyňováním, kvašením, pyrolýzou; technologie a procesy pro výrobu paliv a chemikálií z alternativních zdrojů 
Centre for Alternative Wastewater Treatment
Bioindustrial Innovation Canada
Institute for Chemicals and Fuels from Alternative Sources (ICFAR)

automobilový průmysl
- testování aut, autobusů, železničních vozidel v extrémních klimatických podmínkách
Automotive Centre of Excellence, University of Ontario

potraviny
University of Guelph


4. Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Základní makroekonomické ukazatele v posledních letech
Rok 2009 2010 2011 2012 2013
Reálný růst HDP (%) -3,2 3,2 2,2 1,4 1,2
HDP - nominálně (mld. CAD) 578,5 598,2 611,1 619,3  
Míra nezaměstnanosti (%) 9,0 8,7 7,8 7,8 7,5
Míra inflace (%) 0,4 2,5 3,1 1,4 1,0


Ontario vytváří více než 37 % HDP Kanady a má největší ekonomiku ze všech kanadských provincií a teritorií. Služby vytváří 77,6 % HDP a produkce zboží 22,4 % HDP, z toho výrobní sektor 12,2 %. (Pozn. V roce 2003 vytvářel výrobní sektor 21 % HDP).

Reálný růst HDP v roce 2013 dosáhl 1,2 % po růstu 1,4 % v roce 2012. Sektor služeb vykázal růst 2,0 % především díky maloobchodu, finančním službám, vzdělání, realitním službám, vědeckým a technickým službám, stravování a ubytování. Produkce zboží se snížila o 1,5 %, neboť pokles stavebnictví a výrobního sektoru byl větší než růst těžby kovových rud a produkce elektřiny. Výkon stavebnictví se snížil o 4,0 % a propad zaznamenaly rezidenční výstavba, nerezidenční výstavba a inženýrské práce. Produkce výrobního sektoru poklesla o 2,3 % především kvůli nižší produkci počítačových a elektronických výrobků, automobilů a autodílů, strojů a zařízení, výrobků ze železa a oceli.

Vývoj hospodaření provinční vlády v posledních letech
Fiskální rok (1.4.-31.3.) 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Bilance rozpočtu (mld. CAD) -19,3 -14,0 -13,0 -9,2 -11,3
Bilance rozpočtu k HDP (%) -3,2 -2,2 -2,0 -1,4 -1,6


Rozpočet na fiskální rok 2014-15 počítá s deficitem 12,5 mld. CAD. Výdaje vlády dosáhnou 130,4 mld. CAD, přičemž na zdravotnictví připadne 50 mld. CAD a na školství téměř 33 mld. CAD. Zdravotnictví a školství tvoří zhruba 63 % celkových výdajů provinční vlády. Cílem vlády je dosáhnout vyrovnané hospodaření ve fiskálním roce 2017-18.

Vývoj dluhu provinční vlády v posledních letech
Stav k 31.3. 2010 2011 2012 2013 2014
Čistý vládní dluh (mld. CAD) 193,6 214,5 235,6 252,1 269,2
Čistý vládní dluh/HDP (%) 32,5 34,1 36,0 37,4 38,9


Ontario má nejvyšší nominální zadlužení ze všech kanadských provincií.


5. Hlavní průmyslové sektory

Ontario je nejdůležitějším průmyslovým centrem Kanady. Mezi klíčové sektory patří:

Automobilový průmysl
Sektor zaměstnává 93 tis. lidí a podílí se téměř 35 % na celkovém exportu. Výroba aut a autodílů vytváří 2,4 % provinčního HDP. V roce 2013 bylo v Ontariu vyrobeno 2,37 mil. aut, což je meziroční pokles o 3,3 %. V provincii působí 5 automobilek (GM, Ford, Chrysler, Toyota, Honda) a provozují 11 montážních závodů. V Ontariu působí více než 300 výrobců autodílů. Nejvýznamnější firmou je Magna International; následují Linamar, Dana, Denso, Johnson Controls, Lear, Nemak.

Potravinářství
Sektor zaměstnává 113 tis. lidí a roční tržby dosahují 34 mld. CAD, přičemž 1/3 připadá na export. Ontario je 3. největší producent potravin v Severní Americe. Mezi nejvýznamnější firmy patří Maple Leaf Foods, Gay Lea Foods, Cargill, Kraft, General Mills, Nestlé, Mars, Ferrero Canada, Agropur, Campbell Soup, Dr. Oetker, Labatt Breweries, Molson Coors Breweries, Moosehead Breweries, Coca-Cola, PepsiCo, Cadburry Schwepps.

Chemický průmysl
Sektor zaměstnává 38 tis. lidí a roční tržby dosahují 19,5 mld. CAD, přičemž 70 % připadá na export. Chemický průmysl je významným dodavatelem pro automobilový průmysl, stavebnictví, spotřební elektroniku, dřevařské produkty, obalový materiál, atd. Chemický průmysl je soustředěn ve třech oblastech: Sarnia (např. firmy Dupont, Shell, Imperial Oil, Air Products, Terra), metropolitní oblast Toronto (Bayer, BASF, Unilever, Dupont) a východní Ontario mezi městy Beleville a Brockville (Procter & Gamble, BASF, 3M, Dupont). Sarnia je největším kanadským centrem chemické výroby a výzkumných a vývojových firem. Chemické firmy v oblasti velkého Toronta vyrábějí maziva, barvy, lepidla, lékařské plyny či prací prášky. Firmy ve východním Ontariu vyrábějí například komponenty pro vlněné bundy, bezpečnostní pásy, airbagy.  

Petrochemický průmysl
V Ontariu jsou 4 rafinerie s celkovou zpracovatelskou kapacitou 393 tis. barelů ropy denně. V roce 2013 rafinerie zpracovaly průměrně 380,3 tis. barelů ropy denně (23,5 % kanadské produkce). Zhruba 94 % ropy pro rafinerie pocházelo z domácích zdrojů (především ze západní Kanady). Zbytek tvořil dovoz ropy z Norska, Velké Británie, Nigérie, Alžírska a Mexika. Rafinerie se nacházejí ve městech Sarnia (3) a Nanticoke na jihu provincie. Největší petrochemickou firmou je Imperial Oil, která provozuje 2 rafinerie s denní zpracovatelskou kapacitou 121 tis. barelů ropy (Sarnia) a 112 tis. barelů ropy (Nanticoke). Dalšími  petrochemickými firmami jsou Suncor Energy (85 tis. barelů ropy - Sarnia) a Shell Canada (75 tis. barelů ropy - Sarnia).

Těžba a zpracování surovin
Sektor tvoří více než 500 firem, zaměstnává 23 tis. lidí a roční tržby dosahují 10 mld. CAD. Více než 80 % produkce se exportuje. Ontario má bohatá naleziště niklu, zlata, stříbra, platiny a diamantů.

Ontario je:
- největší zpracovatel uranu na světě
- 3. největší producent platiny na světě
- 4. největší producent niklu na světě
- největší kanadský producent (zlato, platina, nikl)

V Blind River se nachází největší rafinerie uranu na světě a zároveň jediná v Kanadě. Zde jsou rafinovány koncentráty uranové rudy z Kanady i ze zahraničí a vyrábí se z nich oxid uraový. Ten je následně zpracován v konverzním zařízení v Port Hope v Ontariu. Zde se vyrábí uranový fluorid a oxid uraničitý. Uranový fluorid se exportuje do USA a dalších zemí k výrobě obohaceného uranu jako paliva pro lehkovodní jaderné reaktory. Oxid uraničitý se zasílá do zařízení pro výrobu paliva v Port Hope, Torontu a Petersborough v Ontariu, kde se z něj vyrábí přírodní uranové palivo pro kanadské jaderné reaktory CANDU.

Významná je také produkce mědi v okolí měst Sudbury a Timmins (25 % kanadské produkce), zinku (Timmins), paladia (Thunder Bay, Sudbury), amethystu (Thunder Bay). Jižní Ontario je zdrojem soli, sádrovce, vápence, pískovce a štěrku. Mezi největší těžařské firmy v Ontariu patří Vale Canada, Glencore Xstrata, Barrick Gold, Goldcorp, Agrium.      

Letecký průmysl
Sektor zaměstnává 22 tis. lidí a roční tržby dosahují 6,5 mld. CAD. V Ontariu působí zhruba 350 leteckých firem. Mezi nejvýznamnější patří Bombardier Amphibious Aircraft, Honeywell, Lockheed Martin, GE-Aviation, Magellan Aerospace, Messier-Dowty, Goodrich Landing Gear, Celestica.

Informační a komunikační technologie (ICT)
Sektor zaměstnává 270 tis. lidí a roční příjmy dosahují 28,4 mld. CAD. Mezi hlavní centra patří Toronto, Waterloo-Kitchener a Ottawa. K největším firmám v jednotlivých oborech patří:

- software a informační systémy: OpenText, Corel, Cyberplex, Platform Computing
- bezdrátové technologie a telekomunikace: BlackBerry, Rogers Communications
- mikroelektronika: Celestica, Dalsa, Aastra Technologies
- digitální média: Ubisoft Entertainment, Artech Studios, Digital Extremes, Magmic Games  
- zelené IT: Zerofootprint, Fifth Light Technology   

Farmaceutický průmysl
Sektor tvoří 125 firem a 17 tis. zaměstnanců. Roční příjmy dosahují 10 mld. CAD a výdaje na R & D 1,3 mld. CAD. V Ontariu byl například objeven inzulín (1922), kmenové buňky (1963) a provedena první úspěšná transplantace plíce (1983). Mezi významné firmy patří Apotex (generika), Sanofi Pasteur, Hoffmann-La Roche, GlaxoSmithKline, Teva Canada.

Lékařské technologie
V Ontariu je soustředěno 42 % kanadského průmyslu lékařských technologií. Sektor tvoří více než 700 firem a 20 tis. zaměstnanců. Roční příjmy sektoru převyšují 4 mld. CAD. Ontarijské firmy nabízejí lékařské produkty a služby v následujících oborech: diagnostika, informační technologie pro zdravotnictví, zobrazování a lékařské ošetření, chirurgie. Mezi nejvýznamnější firmy patří Abbott Point of Care, Agfa Healthcare, Baxter, GE Healthcare Medtronic, 3M, Ionics Mass Spectrometry, Mitomics, Nordion, Best Theratronics.


6. Zahraniční obchod

Ontario je největší exportér ze všech kanadských provincií. Export zboží v roce 2013 dosáhl hodnoty 189,8 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 1,5 %. Na celkovém exportu Kanady se Ontario podílelo 40,2 %.

Hlavní exportní položky:
- osobní auta a autodíly
- surové zlato
- nikl (kamínky) a surový nikl
- léky
- přírodní uran
- stroje
- surové stříbro

Největším exportním trhem byly USA s podílem 80 % na celkovém exportu. Následují Velká Británie (5,7 %), Hong Kong, Mexiko, Čína, Norsko, Japonsko, Německo a Švýcarsko.

Import zboží v roce 2013 dosáhl hodnoty 268,1 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 2,4 %. Na celkovém importu Kanady se Ontario podílelo 56,4 %.

Hlavní importní položky:
- osobní auta a autodíly
- nákladní auta a autodíly
- léky
- mobilní telefony
- přenosné stroje na zpracování dat (tablety, notebooks)
- stroje

Největším importním trhem byly USA s podílem 56,3 % na celkovém dovozu. Následují Čína (11 %), Mexiko (7,5%), Japonsko, Německo, Jižní Korea, Švýcarsko, Itálie, Velká Británie, Tchajwan.


7. Zemědělství

Zemědělství vytváří 1,7 % HDP a zaměstnává 75 tis. lidí. Roční příjmy ze zemědělské činnosti činí 11,8 mld. CAD, což je ¼ příjmů kanadského zemědělství. Zemědělská produkce je rovnoměrně rozdělena mezi farmy zaměřené na živočišnou a rostlinou výrobu. Ontarijské zemědělství je exportně orientované.

Zemědělská půda v Ontariu tvoří 8 % kanadské zemědělské plochy. Významným trendem v uplynulé dekádě je snižování počtu farem a zvětšování jejich velikosti, 20 % největších farem v provincii realizuje 80 % příjmů celého zemědělského sektoru. V Ontariu je nyní zhruba 52.000 farem (25 % kanadských farem) a průměrná velikost farmy dosahuje 94 hektarů. Průměrný věk farmářů je 53 let a počet mladých farmářů neustále klesá.  

Ontario je v kanadském měřítku:
- největší producent (kukuřice, zelenina, sójové boby, tabák, ovce, vejce, drůbež)
- 2. největší producent (vinná réva, vepřové maso)

Hlavními zemědělskými oblastmi jsou:
- Niagarský poloostrov (vinná réva, ovoce, zelenina)
- severní pobřeží jezera Erie (tabák)
- jihozápad (kukuřice)
- severní pobřeží  jezera Ontario u města Cobourg (jablka)

Ontarijští producenti mléka, vajec a drůbeže (kuřata, krůty) jsou součástí kanadského systému supply management. Jedná se o systém státem kontrolované produkce uvedených komodit, jehož cílem je vytvoření rovnováhy mezi produkcí (tj. nabídkou) a kanadskou poptávkou. Systém je založen na 3 pilířích: plánování produkce (tj. výrobní kvóty), dohodnuté výkupní ceny a kontrola dovozu (tj. minimální bezcelní množstevní kvóty a následná vysoká dovozní cla až 300 %). Kanadaje v zahraničí silně kritizovaná za vysoce ochranářský systém pro producenty mléčných výrobků a drůbeže. Supply management kritizují především producenti mléčných výrobků v EU v průběhu probíhajících jednání mezi EU a Kanadou o Komplexní ekonomické a obchodní dohodě (CETA).


8. Energetika

Provincie Ontario je v kanadském měřítku:

- největší výrobce elekttřiny z jaderné energie (95 % kanadské produkce)
- největší výrobce elekttřiny z větrné energie (34 % kanadské produkce)
- 2. největší spotřebitel uhlí
- 4. největší výrobce vodní elektřiny

Energetický mix Ontaria v roce 2012:

59 % - jaderné elektrárny
23 % - vodní elektrárny
11 % - plynové elektrárny
3 % - větrné elektrárny
2 % - uhelné elektrárny
1 % - solární elektrárny
1 % - bioenergie (biomasa)

Na území Ontaria se nacházejí 3 ze 4 kanadských jaderných elektráren (Bruce, Pickering a Darlington) s 18 jadernými reaktory CANDU s celkovým výkonem 13.000 MW. JE Bruce má v provozu 8 reaktorů s výkonem 6.300 MW, JE Pickering 6 reaktorů s výkonem 3.100 MW a JE Darlington 4 reaktory s výkonem 3.500 MW. JE Bruce vyrábí 30 % elektřiny v provincii.

Největším producentem elektřiny v Ontariu a zároveň jedním z největších v Severní Americe je vládní firma Ontario Power Generation - OPG (sídlo v Torontu). OPG vyrábí více než polovinu elektřiny v provincii. OPG vlastní a provozuje 2 jaderné elektrárny (Pickering a Darlington), 65 vodních elektráren, 3 tepelné elektrárny a 2 větrné elektrárny. Celková instalovaná kapacita převyšuje 16.000 MW. Zhruba 95 % výroby elektřiny OPG zajišťují jaderné a vodní elektrárny. OPG také vlastní třetí jadernou elektrárnu v Ontariu (Bruce), ale provoz zajišťuje privátní firma Bruce Power. Největším distributorem energie v Ontariu je vládní firma Hydro One.   

V prosinci 2013 zveřejnila provinční vláda dlouhodobý energetický plán. Ceny elektřiny pro domácnosti by měly vzrůst během 5 let o 42 %, pro podniky o 33 %. Vláda nebude stavět nové jaderné elektrárny, ale zaplatí generální opravu 10 jaderných reaktorů v JE Darlington a JE Bruce s počátkem v roce 2016. Tato varianta bude levnější. Jaderná elektřina by se měla podílet 42 % na dodávkách elektřiny v provincii v roce 2025 (nyní 59 %), podíl plynových elektráren se nepatrně sníží. Produkce elektřiny z větrných elektráren by se měla ztrojnásobit na 10 % do roku 2032 a podíl vodních elektráren by měl činit zhruba 16 % na celkové produkci elektřiny v Ontariu.