česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Saskatchewan

Saskatchewan má 5. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií. Podíl na hrubém domácím produktu Kanady dosahuje 3,5 %.

Regina

Regina

1. Všeobecné informace

Rozloha:                                 
651.036 km2 - 5. největší provincie (6,52 % rozlohy Kanady), zhruba 8x větší než ČR

Počet obyvatel (2Q/2014):    
1,123 mil. - 6. nejlidnatější provincie (3,1 % obyvatel Kanady)

Hlavní město:                        
Regina (193 tis. obyvatel)

Největší města:                      
Saskatoon (222 tis.), Regina, Prince Albert (35 tis.), Moose Jaw (33 tis.)


2. Politické uspořádání

Saskatchewan má jednokomorový parlament (Legislative Assembly) a 58 poslanců. Jsou voleni většinovým systémem jednou za 4 roky. Lídr vítězné strany sestavuje vládu na žádost provinčního guvernéra (Lieutenant Governor), kterým je Vaughn Solomon Schofield (od 22.3.2012). Provinční guvernér je jmenován generálním guvernérem Kanady na doporučení kanadského premiéra a se souhlasem britské královny.  

Poslední volby se v provincii konaly dne 7.11.2011 a složení parlamentu je následující:

Politická strana Počet poslanců
Saskatchewan Party 49
New Democratic Party (NDP) 9
celkem 58


Premiérem Saskatchewanu je Brad Wall (od 21.11.2007).

Ekonomičtí ministři:

Ministr financí - Ken Krawetz
Ministr hospodářství - Bill Boyd
Ministr energetiky a obchodu - Tim McMillan
Ministr dopravy - Don McMorris
Ministr zemědělství - Lyle Stewart


3. Výzkum, vývoj, inovace

Výdaje provinční vlády na R&D jsou třetí nejnižší mezi kanadskými provinciemi. Nižší výdaje na R&D vykazují pouze provincie Princ Edward Island a Newfoundland & Labrador.   

Innovation Saskatchewan je vládní agentura založená v roce 2009, jejímž úkolem je dávat provinční vládě doporučení týkající se výzkumu, vývoje, komercializace nových technologií, koordinace inovačních činností, výzkumné infrastruktury. Představenstvo IS řídí ministr hospodářství.

Klíčové sektory pro výzkum a špičkové výzkumné instituce:

zdraví (lékařský výzkum)
- rakovina, epidemiologie, vakcíny proti infekčním nemocem u lidí a zvířat
Saskatoon Cancer Centre
Vaccine and Infectious Disease Organization - International Vaccine Centre
Pan-Provincial Vaccine Entreprise
Canadian Light Source Synchrotron

zemědělství
- genomika, genetické zlepšení obilovin, luštěnin a olejnin, regulace růstu rostlin, molekulární patologie, úpravy adaptace semen, modifikace sacharidů
Crop Development Centre
Canola Breeding Centre of Innovation
NRC - Plant Biotechnology Institute
Genome Prairie
Canadian Light Source Synchrotron

potravinářství
- zdravé přísady, funkční potraviny, doplňky stravy
POS Bio-Sciences

těžba surovin
- efektivnější těžba těžké ropy, výrobní procesy (diagnostika, vrty, měření, hydrologie a geofyzika), ekologizace těžby (biologické systémy, metagenomika, sanace odkališť a  řízení toku jiných odpadů), průzkum a snímání
Petroleum Technology Research Centre
Canadian Light Source Synchrotron

energetika a životní prostředí
-
zachycování a skladování uhlíku, technologie pro přeměnu biomasy na energii (granulování, pyrolýza, zplyňování, frakcionace)
International Test Centre for CO2 Capture   


4. Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Základní makroekonomické údaje v posledních letech
Rok 2009 2010 2011 2012 2013
Reálný růst HDP (%) -4,2 4,5 5,0 2,2 4,8
HDP - nominálně (mld. CAD) 52,6 54,8 57,5 58,6  
Míra nezaměstnanosti (%)  4,8 5,2 5,0 4,7  4,0
Míra inflace (%)  1,0 1,4 2,8 1,6  1,5

Zdroj: Statistics Canada


Saskatchewan vytváří 3,5 % HDP Kanady a má 5. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií po Ontariu, Quebecu, Albertě a British Columbia.

Reálný růst HDP v roce 2013 dosáhl 4,8 % po růstu o 2,2 % v roce 2012. Saskatchewan zaznamenal 2. nejvyšší růst z kanadských provincií po Newfoundland & Labrador.

Produkce průmyslových sektorů vyrábějící zboží se zvýšila o 6,6 %. Produkce zemědělských komodit se zvýšila o 38 % především díky vynikající úrodě pšenice a rekordní sklizni canoly (řepka olejka). Silná zahraniční poptávka vedla k vyššímu výkonu těžby nekovových surovin (potaš). Produkce výrobního sektoru se zvýšila o 3,4 % především díky chemickému průmyslu, potravinářství a dřevařskému průmyslu.

Výkon sektoru služeb se v roce 2013 zvýšil o 3,0 %. Růst vykázaly velkoobchod, maloobchod, dopravní služby, finančnictví a pojišťovnictví, ubytovací a stravovací služby.

Vývoj hospodaření vlády v posledních letech
Fiskální rok (1.4. - 31.3.) 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Bilance rozpočtu (mil. CAD) -409 -13 -105 37 589
Bilance rozpočtu k HDP (%) -0,7 0 -0,1 0 0,7


Návrh rozpočtu na fiskální rok 2014-15 počítá s mírným přebytkem ve výši 71 mil. CAD. Celkové výdaje vlády dosáhnou 14 mld. CAD. Největší část výdajů jde do zdravotnictví (5,0 mld. CAD).

Vývoj vládního dluhu v posledních letech
Stav k 31.3. 2010 2011 2012 2013 2014
Čistý vládní dluh (mld. CAD) 3,56 3,78 4,54 5,11 4,62
Čistý vládní dluh k HDP (%) 5,9 6,0 6,2 6,6 5,6


Poměr čistého dluhu k HDP je druhý nejnižší v Kanadě po provincii Alberta.


5. Hlavní průmyslové sektory

Těžba ropy  
Saskatchewan je 2. největší producent ropy v Kanadě po Albertě. Podíl na celkové produkci ropy dosahuje 16 % (Alberta 74 %). Tržby v roce 2013 dosáhly 13,7 mld. CAD. Prokazatelné zásoby ropy se odhadují na 1,2 mld. barelů. Těžká ropa (bitumen) získávaná z ropných písků se těží na jihozápadě provincie při hranici s Albertou v oblasti mezi městy Lloydminster-Kerrobert-Kindersley. Lehčí ropa se těží na jihovýchodě provincie (Bakken field) mezi městy Weyburn-Estevan. Lehčí ropa vykazuje rostoucí podíl na těžbě ropy.

Těžba potaše
Saskatchewan je největší producent potaše na světě. Tržby v roce 2013 dosáhly 5,6 mld. CAD. Provincie zajišťuje více než 85 % kanadské produkce potaše. (Pozn. jeden potašový důl se nachází v provincii New Brunswick). Saskatchewan má téměř 50 % prokazatelných světových zásob potaše. Největší potašový důl na světě se nachází u jihovýchodní hranice provincie a jmenuje se Mosaic Esterhazy. Největšími producenty potaše jsou firmy Potash Corp, Mosaic a Agrium.

Potravinářství
Největší výrobní sektor podle tržeb. V roce 2013 dosáhly tržby téměř 3,6 mld. CAD a meziročně se zvýšily o 9,6 %. Pod potravinářství na výrobním sektoru dosáhl téměř 23 %. Sektor zaměstnává více než 5 tis. lidí a zahrnuje zhruba 300 firem. Většinu producentů tvoří malé a střední firmy. Velké firmy se angažují především v balení masa a zpracování mléka a drůbeže. Hlavními produkty jsou pekárenské a masné výrobky, certifikované organické potraviny (30 % kanadské produkce), potravinové doplňky. Mezi významné firmy patří Maple Leafs Food.

Petrochemický průmysl
Druhý největší výrobní sektor podle tržeb. V roce 2013 dosáhly tržby téměř 2,1 mld. CAD a meziročně se zvýšily o 6,7 %. Největší ropná rafinerie v provincii se zpracovatelskou kapacitou 145.000 barelů ropy denně se nachází v hlavním městě Regina. Ve městě Moose Jaw je rafinerie na výrobu asfaltu. V provincii jsou také dvě rafinerie (upgraders) na zpracování bitumenu na lehčí syntetickou ropu, a to v Regině a Lloydminster. Upgrader v Regině byl postaven v roce 1988 a je nejstarší v Kanadě. Mezi největší petrochemické firmy patří Federated Co-op a Husky Energy.

Výroba zemědělských strojů
Třetí největší výrobní sektor podle tržeb. V roce 2013 dosáhly tržby téměř 1,7 mld. CAD a meziročně se zvýšily o 3,6 %. V provincii se vyrábějí především kombajny, ale i jiné zemědělské stroje. Mezi významné firmy patří Honey Bee Manufacturing a Schulte Industries.

Těžba uranu
Saskatchewan je 2. největší producent uranu na světě (po Kazachstánu). Tržby sektoru v roce 2013 dosáhly 0,72 mld. CAD. Provincie zajišťuje 100 % kanadské a 18 % světové produkce uranu ze dvou dolů v severní části provincie (McArthur River, Cigar Lake). Uranový důl McArthur River je největší na světě a jeho produkce dosahuje zhruba 14 % světové produkce. Provincie má největší zásoby vysoce kvalitního uranu na světě. Největšími producenty uranu jsou firmy Cameco a Areva Resources Canada.

Dřevozpracující průmysl
Lesy pokrývají 52 % území provincie, což představuje 34 mil. hektarů. Komerčně využitelná lesní plocha činí 12,7 mil. hektarů. Tržby sektoru v roce 2013 dosáhly 0,45 mld. CAD a meziročně se zvýšily o téměř 26 %. Sektor tvoří přibližně 300 firem a 5 tis. zaměstnanců. Centrem průmyslu je severní část provincie. Mezi hlavní produkty patří hrubé řezivo, buničina, překližky, sruby, stavební dřevo. Zhruba 90 % lesů v Saskatchewanu tvoří státní lesy (Crown forests). Mezi hlavní druhy stromů patří smrk, borovice, osika, topol a bříza.


6. Zahraniční obchod

Saskatchewan je 5. největším exportérem z kanadských provincií a teritorií. Export zboží v roce 2013 dosáhl hodnoty 32,4 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 2,7 %. Na celkovém exportu Kanady se Saskatchewan podílel 6,9 %.

Hlavní exportní položky:
- ropa (37 % celkového exportu)
- potaš
- pšenice
- semena řepky olejky
- řepkový olej
- čočka, hrách
- přírodní uran

Největším exportním trhem jsou USA s podílem 65 % na celkovém exportu. Následují Čína, Japonsko, Indie, Indonésie, Brazílie, Mexiko.

Import zboží v roce 2013 dosáhl hodnoty 11,2 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 1,0 %. Na celkovém importu Kanady se Saskatchewan podílel 2,4 %.

Hlavní importní položky:
- kombajny, mlátičky
- návěsové tahače
- karavany a přívěsy pro bydlení, kempování
- ropa
- mechanické lopaty a rypadla

Největším importním trhem jsou USA s podílem 86 % na celkovém dovozu. Následují Čína, Mexiko, Německo, Japonsko, Velká Británie.


7. Zemědělství

Sektor vytváří 11,6 % HDP a zaměstnává 43 tis. lidí. Tržby ze zemědělské činnosti v roce 2013 dosáhly 12,2 mld. CAD a meziročně se zvýšily o 3,2 %. Největší část připadla na zemědělské plodiny (9,6 mld. CAD), menší část na hovězí dobytek (1,9 mld. CAD) a dotace (0,65 mld. CAD).

Na provinčním exportu se zemědělské produkty podílí více než třetinou. Hlavními exportními artikly jsou pšenice, čočka, hrách, řepka olejka, len, semena hořčice. Mezi největší exportní trhy patří USA, Čína, Japonsko, Mexiko a Indie.

V provincii se chová hovězí dobytek (3 mil. ks), prasata (825 tis. ks), ovce (115 tis. ks), drůbež. Hlavními zemědělskými plodinami podle velikosti osevní plochy jsou pšenice (4,44 mil. ha) a řepka olejka (3,89 mil. ha). Následují čočka, ječmen, hrách a oves. Dále se pěstuje len, hořčice, žito, brambory, cizrna. V Saskatchewanu je téměř 1.100 farem s certifikovanou organickou produkcí (2,9 % celkového počtu), což je nejvíce v Kanadě.

Saskatchewan je největší exportér na světě (čočka, hrách, len, řepka, semena horčice)

Saskatchewan je v kanadském měřítku:
- největší producent (pšenice, řepka, čočka, hrách, cizrna, len, semena hořčice)
- největší producent (ethanol, bionafta, bioplyn)
- 2. největší producent (hovězí dobytek)

Zemědělská půda má rozlohu 25 mil. hektarů. V provincii Saskatchewan je v provozu téměř 37 tis. zemědělských farem, průměrná velikost farmy dosahuje 675 hektarů. Největší zastoupení mají plodinové farmy (22 tis.) a hovězí farmy (7,3 tis.), v malém počtu se vyskytují mléčné a vepřové farmy.

Producenti mléka, vajec a drůbeže (kuřata, krůty) jsou součástí kanadského systému supply management. Jedná se o systém státem kontrolované produkce těchto komodit, jehož cílem je vytvoření rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Systém je založen na 3 pilířích: výrobní kvóty, stanovené výkupní ceny a kontrola dovozu (tj. minimální bezcelní množstevní kvóty a následná vysoká dovozní cla až 300 %). Kanadská vláda je v zahraničí silně kritizována za vysoce ochranářský systém pro producenty mléčných výrobků a drůbeže.

Rybolov nepatří k nejdůležitějším odvětvím, loví se především v jezerech a řekách v severní části provincie. Na jihu provincie získává rybolov na důležitosti hlavně díky využívání rybníků a přírodních jezer pro vlastní potřebu farmářů. Hlavními lovenými rybami jsou síh severní, štika a pstruh.


8. Energetika

Mezi hlavní zdroje elektřiny patří uhlí (41 %) a zemní plyn (33 %). Dalšími zdroji jsou vodní energie (21 %) a větrná energie (5 %). Celková instalovaná výrobní kapacita dosahuje téměř 4.100 MW. V provincii jsou v provozu 3 uhelné elektrárny s celkovým výkonem 1.682 MW, 9 plynových elektráren s celkovým výkonem 1.337 MW, 7 hydroelektráren s celkovým výkonem 853 MW a 4 větrné elektrárny s instalovaným výkonem téměř 200 MW.  

Největším výrobcem energie je státní firma SaskPower s výkonem 3.513 MW. Největší elektrárnou je uhelná elektrárna Boundary Dam Power Stations s výkonem 824 MW, která se nachází na jihu provincie u města Estevan. SaskPower vlastní všechny uhelné a vodní elektrárny v provincii, 6 plynových a 2 větrné elektrárny.

Největším energetickým projektem je Boundary Dam Integrated Carbon Capture and Storage (CCS). Jedná se o největší komerční projekt svého druhu na světě v hodnotě 1,2 mld. CAD. Kanadská vláda se podílí zárukami ve výši 240 mil. CAD. CCS technologie bude zachycovat 1 mil. tun emisí CO2 ročně, což je zhruba 90 % emisí uhelné elektrárny Boundary Dam. Systém zachycování CO2 byl vyvinutý firmou CanSolv z provincie Quebec, kterou koupila v roce 2008 firma Shell Global. SaskPower bude pumpovat část emisí CO2 do podzemního úložiště v blízkosti elektrárny, kde může být skladováno tisíce let. Zbytek CO2 je kupován ropnou firmou Cenovus Energy, která postavila produktovod v délce 66 km k přepravě kondenzovaného CO2 z Boundary do svého ropného pole Weyburn. Zde bude CO2 vstřikováno hluboko do země s cílem dostat těžko dostupnou ropu na povrch.