česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Saskatchewan

Saskatchewan má 5. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií. Podíl na hrubém domácím produktu Kanady dosahuje 3,5 %.


1. Všeobecné informace

Rozloha:                                 
651.036 km2 - 5. největší provincie (zhruba 8x větší než ČR)

Počet obyvatel (1Q/2014):    
1,118 mil. - 3,1 % obyvatel Kanady

Hlavní město:                        
Regina (193 tis. obyvatel)

Největší města:                      
Saskatoon (222 tis.), Regina, Prince Albert (35 tis.), Moose Jaw (33 tis.)


2. Politické uspořádání

Saskatchewan má jednokomorový parlament (the Legislative Assembly) a 58 poslanců. Jsou voleni většinovým systémem jednou za 4 roky. Lídr vítězné strany sestavuje vládu na žádost provinčního guvernéra (Lieutenant Governor), kterým je Vaughn Solomon Schofield (od 22.3.2012). Provinční guvernér je jmenován generálním guvernérem Kanady na doporučení kanadského premiéra a se souhlasem britské královny.  

Poslední volby se v provincii konaly dne 7.11.2011 a složení parlamentu je následující:

Politická strana Počet poslanců
Saskatchewan Party 49
New Democratic Party (NDP) 9
Celkem 58


Premiérem Saskatchewanu je Brad Wall (od 21.11.2007).

Ekonomičtí ministři:

Ministr financí - Ken Krawetz
Ministr hospodářství - Bill Boyd
Ministr energetiky a obchodu - Tim McMillan
Ministr dopravy - Don McMorris
Ministr zemědělství - Lyle Stewart


3. Výzkum, vývoj, inovace

Výdaje provinční vlády na R&D jsou třetí nejnižší mezi kanadskými provinciemi. Nižší výdaje na R&D vykazují pouze provincie Princ Edward Island a Newfoundland & Labrador.   

Innovation Saskatchewan je vládní agentura založená v roce 2009, jejímž úkolem je dávat provinční vládě doporučení týkající se výzkumu, vývoje, komercializace nových technologií, koordinace inovačních činností, výzkumné infrastruktury. Představenstvo IS řídí ministr hospodářství.

Klíčové sektory pro výzkum a špičkové výzkumné instituce:

life sciences
- vývoj vakcín proti infekčním nemocem u lidí a zvířat
Vaccine and Infectious Disease Organization - International Vaccine Centre
Pan-Provincial Vaccine Entreprise
Canadian Light Source Synchrotron

biotechnologie (zemědělství)
- modifikace sacharidů, bunečné technologie, genomika, biotechnologie luštěnin a olejnin, regulace růstu rostlin, molekulární patologie, úpravy adaptace semen
NRC - Plant Biotechnology Institute
Genome Prairie
Canadian Light Source Synchrotron

těžební průmysl
- efektivnější těžba těžké ropy, výrobní procesy (diagnostika, vrty, měření, hydrologie a geofyzika), ekologizace těžby (biologické systémy, metagenomika, sanace odkališť a  řízení toku jiných odpadů), průzkum a snímání
Petroleum Technology Research Centre
Canadian Light Source Synchrotron

energetika
-
zachycování a skladování uhlíku (CCS), technologie pro přeměnu biomasy na energii (granulování, pyrolýza, zplyňování, frakcionace)
International Test Centre for CO2 Capture   


4. Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Základní makroekonomické údaje provincie Saskatchewan za posledních 5 let.

Rok 2008 2009 2010 2011 2012
Reálný růst HDP (%) 5,2 -4,2 4,5 5,0 1,9
Míra nezaměstnanosti (%) 4,1 4,8 5,2 5,0 4,7
Inflace (%) 3,3 1,0 1,4 2,8 1,6

Zdroj: Statistics Canada


Saskatchewan vytváří 3,5 % HDP Kanady a má 5. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií po Ontariu, Quebecu, Albertě a British Columbia. Saskatchewan má nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Kanadě.

Reálný růst HDP v roce 2012 dosáhl 1,9 %. Saskatchewan zaznamenal 3. nejvyšší ekonomický růst z kanadských provincií (po Albertě a Manitobě). Výdaje domácností stouply v roce 2012 o 3,8 % po růstu o 5,2 % v roce 2011. Firemní investice se zvýšily o 3,6 % a byly taženy především investicemi do rezidenčních staveb (+16,3 %). Export se v roce 2012 zvýšil o 0,5 % a import o 0,9 %.

Vývoj hospodaření provinční vlády v posledních 5 letech ukazuje následující tabulka:

Fiskální rok (1.4.-31.3.) 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Hospodaření vlády (mld. CAD) +2,389 +0,425 +0,048 +0,352 +0,058
Čistý vládní dluh (mld. CAD) 3,8 3,6 3,7 3,6 3,8


Vláda vykazuje dlouhodobě přebytkové hospodaření, což je nejen v Kanadě téměř unikátní. Poměr čistého dluhu k HDP je druhý nejnižší v Kanadě po provincii Alberta.

Návrh rozpočtu na fiskální rok 2014-15 předložený v provinčním parlamentu v březnu 2014 počítá s mírným přebytkem ve výši 71 mil. CAD. Celkové výdaje vlády dosáhnou 14 mld. CAD. Největší část výdajů jde do zdravotnictví (5,0 mld. CAD).


5. Průmyslové sektory

Významnými průmyslovými centry jsou města Saskatoon, Regina a Lloydminster. Mezi klíčové sektory patří:

Ropný a plynárenský sektor  
Vytváří 20,7 % HDP a zaměstnává 34 tis. lidí. Roční tržby dosahují 12,5 mld. CAD.

Saskatchewan je v kanadském měřítku:

- 2. největší producent ropy po Albertě (16 % kanadské produkce)
- 3. největší producent zemního plynu po Albertě a British Columbia

Těžba ropy v roce 2012 dosáhla rekordní úrovně 172,9 mil. barelů a překonala tím dosavadní rekord 161 mil. barelů z roku 2008. Průměrná denní těžba ropy v roce 2012 dosáhla 473,6 tis. barelů. Prokazatelné zásoby ropy se odhadují na 1,2 mld. barelů. Těžká ropa (bitumen) získávaná z ropných písků se těží na jihozápadě provincie při hranici s Albertou v oblasti mezi městy Lloydminster-Kerrobert-Kindersley. Lehčí ropa se těží na jihovýchodě provincie (Bakken field) mezi městy Weyburn-Estevan. V provincii se nacházejí závody na zpracování těžké ropy na lehčí syntetickou ropu (upgraders) i ropné rafinerie. Mezi největší ropné firmy patří Husky Energy. Nejstarší upgrader v Kanadě se nachází v hlavním městě provincie Regina. Jeho provoz byl zahájen v roce 1988.

Produkce zemního plynu v roce 2011 dosáhla 6,2 mld. m3 a tržby činily 492 mil. CAD. Prokazatelné zásoby zemního plynu se odhadují na 77,6 mld. m3. Naleziště zemního plynu jsou rozmístěna podél západní hranice provincie a jsou poměrně mělká (v hloubce 275 až 700 metrů). Většinu zemního plynu tvoří plyn s nízkým obsahem tekutých uhlovodíků a s nízkým obsahem síry, takže vyžaduje jen omezené zpracování. 

Těžba a zpracování surovin
Vytváří 12 % HDP a zaměstnává 30 tis. lidí. Roční tržby dosahují 9,2 mld. CAD, přičemž téměř 90 % připadá na potaš a 10 % na uran.

Saskatchewan je největší producent potaše na světě a 2. největší producent uranu (po Kazachstánu).

Provincie zajišťuje více než 85% kanadské produkce potaše. (Pozn. jeden potašový důl se nachází v provincii New Brunswick). Saskatchewan má téměř 50 % prokazatelných světových zásob potaše. Největší potašový důl na světě se nachází u jihovýchodní hranice provincie a jmenuje se Mosaic Esterhazy. Největší producenti potaše jsou firmy Potash Corp, Mosaic a Agrium, které separátně provozují 10 dolů v provincii.

Saskatchewan zajišťuje 100 % kanadské a 18 % světové produkce uranu ze dvou dolů v severní části provincie (McArthur River, Cigar Lake). Uranový důl McArthur River je největší na světě a jeho produkce dosahuje zhruba 14 % světové produkce. Provincie má největší zásoby vysoce kvalitního uranu na světě. Největším producentem uranu je firma Cameco. Významným producentem je také firma Areva Resources Canada.

V Saskatchewanu se dále těží uhlí, zlato, sůl, metakaolin, křemičité písky, síran sodný, jíly a bentonit. Provincie má velké zásoby diamantů, platiny a palladia, mědi, zinku, niklu, sodíku a síranu draselného. Investice do geologického průzkumu dosáhly  více než 1,6 mld. CAD v uplynulých 5 letech, a to především do průzkumu nových ložisek potaše a uranu.

Lesní a dřevařský průmysl
Lesy pokrývají 52 % území provincie, což představuje 34 mil. hektarů. Komerčně využitelná lesní plocha činí 12,7 mil. hektarů. Tržby sektoru dosahují více než 1 mld. CAD ročně. Sektor tvoří přibližně 300 firem a 5 tis. zaměstnanců. Centrem průmyslu je severní část provincie. Mezi hlavní produkty patří hrubé řezivo, buničina, překližky, sruby, stavební dřevo. Zhruba 90 % lesů v Saskatchewanu tvoří státní lesy (Crown forests). Mezi hlavní druhy stromů patří smrk, borovice, osika, topol a bříza.

Biotechnologie (zemědělství)
Saskatchewan patří mezi globální lídry v zemědělských biotechnologiích a soustřeďuje 30 % kanadských špičkových výzkumných kapacit. Výzkum se zaměřuje na:

- zemědělství (biovýživa, biohnojiva, biopaliva)
- zdravotnictví (veterinární léčiva, genomika, biodiagnostické nástroje)
- bioprodukty (biomateriály, zelené chemikálie, obnovitelné plasty, přírodní vlákna)
- životní prostředí (biopesticidy, biosanační technologie).

Sektor tvoří více než 700 vědců a výzkumníků ve 30 privátních, veřejných i akademických institucích. Innovation Place v Saskatoon je jedním z nejlépe vybavených výzkumných parků v Severní Americe a poskytuje služby pro zemědělství, farmacii a ekologická odvětví. Místní výzkumníci vytvořili jako první na světě geneticky založenou veterinární vakcínu. K významným produktům patří půdní očkovadlo pro zeleninu a jiné rostliny, len a řepka olejka odolná vůči herbicidům, systém somatické embryogeneze pro jehličnany, apod. Mezi další světoznámé výzkumné instituce patří the University of Saskatchewan, Genome Prarie, VIDO (Vaccine/Infectious Disease Organization), NRC Plant Biotechnology Institute. 

Informační a komunikační technologie (ICT)
Sektor tvoří 300 firem a 15 tis. lidí. Roční tržby dosahují 1 mld. CAD. Hlavními centry jsou Regina a Saskatoon. Ke špičkovým oborům patří telekomunikace, satelitní sledování a komunikace, digitální komunikace, automatika a robotika, počítačový software, zeměpisné mapovací systémy, počítačové bankovnictví, zdravotní a environmentální systémy. K přednostem provincie patří vynikající technologická a telekomunikační infrastruktura, relativně nízké pracovní náklady, vysoká vzdělanost, nízké životní náklady.

Potravinářství
Podílí se 20% na výrobním sektoru Saskatchewanu. Sektor zaměstnává více než 5 tis. lidí a zahrnuje zhruba 300 firem. Většinu producentů potravin tvoří malé a střední firmy. Velké firmy se angažují především v balení masa a zpracování mléka a drůbeže. Hlavními produkty jsou pekárenské a masné výrobky, certifikované organické potraviny (30 % kanadské produkce), potravinové doplňky. Mezi významné firmy patří Maple Leafs Food.


6. Zahraniční obchod

Saskatchewan je čtvrtý největší exportér v Kanadě po provinciích Ontario, Alberta a Quebec. Na celkovém kanadském exportu zboží v roce 2012 se podílel 7,1 %. Export zboží v roce 2012 dosáhl rekordní hodnoty 32,6 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 10,3 %. Saskatchewan je největší exportér v Kanadě v přepočtu na obyvatele. Za poslední 10 let se hodnota exportu zvýšila třikrát.

Hlavní exportní položky:

zemědělské produkty a potraviny (11,2 mld. CAD)
ropa, zemní plyn a uhlí (11 mld. CAD)
potaš (6 mld. CAD)
- dřevo a dřevařské produkty (1 mld. CAD)
- uran (600 mil. CAD)
- kovové rudy a kovové produkty

Největším exportním trhem jsou USA s podílem 62% na celkovém exportu. Následují Čína (7,7%), Japonsko (3,5%), Mexiko, Indie, Indonésie, Brazílie.


7. Zemědělství

Zemědělství vytváří 11,6 % HDP a zaměstnává 40 tis. lidí. Na provinčním exportu se podílí více než třetinou. Hlavními exportními artikly jsou obilí (pšenice, oves), luštěniny (čočka, hrách, cizrna), olejniny (canola, len), hočičná semena. Mezi největší exportní trhy patří USA, Čína, Japonsko, Mexiko a Indie.

Saskatchewan je největší exportér na světě (čočka, hrách, len, řepka, semena horčice)

Saskatchewan je v kanadském měřítku:
- největší producent (pšenice, řepka, čočka, hrách, cizrna, len, semena hořčice)
- největší producent (ethanol, bionafta, bioplyn)
- 2. největší producent (hovězí dobytek)

Zemědělská půda má rozlohu 25 mil. hektarů. V provincii Saskatchewan je v provozu téměř 37 tis. zemědělských farem, průměrná velikost farmy dosahuje 675 hektarů. Největší zastoupení mají plodinové farmy (22 tis.) a hovězí farmy (7,3 tis.), v malém počtu se vyskytují mléčné a vepřové farmy.

Zemědělské tržby dosahují více než 12 mld. CAD ročně. Největší část připadá na zemědělské plodiny (9 mld. CAD), menší část na hovězí dobytek (1,7 mld. CAD) a dotace (1,2 mld. CAD). V provincii se chová hovězí dobytek (3 mil. ks), prasata (825 tis. ks), ovce (115 tis. ks), drůbež. Hlavními zemědělskými plodinami podle velikosti osevní plochy jsou pšenice (4,44 mil. ha) a řepka olejka (3,89 mil. ha); následují čočka, ječmen, hrách a oves. Dále se pěstuje len, hořčice, žito, brambory, cizrna. V Saskatchewanu je téměř 1.100 farem s certifikovanou organickou produkcí (2,9 % celkového počtu), což je nejvíce v Kanadě.

Producenti mléka, vajec a drůbeže (kuřata, krůty) jsou součástí kanadského systému supply management. Jedná se o systém státem kontrolované produkce těchto komodit, jehož cílem je vytvoření rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Systém je založen na 3 pilířích: výrobní kvóty, stanovené výkupní ceny a kontrola dovozu (tj. minimální bezcelní množstevní kvóty a následná vysoká dovozní cla až 300 %). Kanadská vláda je v zahraničí silně kritizována za vysoce ochranářský systém pro producenty mléčných výrobků a drůbeže.

Rybolov nepatří k nejdůležitějším odvětvím, loví se především v jezerech a řekách v severní části provincie. Na jihu provincie získává rybolov na důležitosti hlavně díky využívání rybníků a přírodních jezer pro vlastní potřebu farmářů. Hlavními lovenými rybami jsou síh severní, štika a pstruh.


8. Energetika

Mezi hlavní zdroje elektřiny patří uhlí (41 %) a zemní plyn (33 %). Dalšími zdroji jsou vodní energie (21 %) a větrná energie (5 %). Produkce elektřiny v roce 2011 činila 23,1 TWh a celková spotřeba elektřiny dosáhla 19,2 TWh. Celková instalovaná výrobní kapacita dosahuje téměř 4.100 MW. V provincii jsou v provozu 3 uhelné elektrárny s celkovým výkonem 1.682 MW, 9 plynových elektráren s celkovým výkonem 1.337 MW, 7 hydroelektráren s celkovým výkonem 853 MW a 4 větrné elektrárny s instalovaným výkonem téměř 200 MW.  

Největším výrobcem energie je státní firma SaskPower s výkonem 3.513 MW. Největší elektrárnou je uhelná elektrárna Boundary Dam Power Stations výkonem 824 MW, která se nachází na jihu provincie u města Estevan.SaskPower vlastní všechny uhelné a vodní elektrárny v provincii, 6 plynových a 2 větrné elektrárny.

Největším energetickým projektem je Boundary Dam Integrated Carbon Capture and Storage (CCS). Boundary Dam Power Station je největší uhelná elektrárna v provincii. CCS technologie zahrnuje zachycování emisí oxidu uhličitého, jeho přeměnu do tekuté formy, dopravu potrubím ze zuhelnatělé oceli a následné vstříknutí tekutého CO2 do podzemního úložiště v hloubce 3,4 km. V případě úspěchu technologie CCS může provincie Saskatchewan spoléhat na své zásoby uhlí dalších 300 let.