česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kanada - ekonomický monitor - říjen 2013

1. Aktuální ekonomický vývoj

Centrální banka (Bank of Canada - BoC) snížila odhad ekonomického růstu. BoC snížila odhad růstu HDP Kanady v letošním roce na 1,6 % a v příštím roce na 2,3 %. V červenci t.r. přitom odhadovala letošní růst ekonomiky na 1,8 % a v roce 2014 na 2,7 %. Základní úroková sazba BoC (overnight exchange rate) zůstává na úrovni 1 % již od září 2010. Snížený odhad ekonomického růstu způsobil okamžitý pokles hodnoty kanadského dolaru. Investoři očekávají, že základní úroková sazba BoC zůstane na nízké úrovni déle než očekávali. Růst klíčové úrokové sazby BoC nyní investoři očekávají až na konci roku 2015, případně v roce 2016. BoC považuje současné ekonomické prostředí za méně příznivé pro Kanadu kvůli pomalému ekonomickému oživení v USA, což je hlavní obchodní partner. Toto oddaluje růst exportu a firemních investic. Od ekonomické krize v letech 2008-09 zmizelo v Kanadě 9.000 exportních firem. Pokračující nízké úrokové sazby v Kanadě také zvyšují riziko korekce na trhu bydlení.        

Mezinárodní měnový fond (IMF) snížil odhad ekonomického růstu Kanady v roce 2013. Ve své pravidelné čtvrtletní zprávě (World Economic Outlook) snížil IMF odhad ekonomického růstu Kanady v letošním roce na 1,6 % z 1,7 % v červenci t.r. Výhled na příští rok zůstává nezměněný na úrovni 2,2 %. IMF spojuje ekonomický růst Kanady s ekonomickým oživením v USA, což by mělo posílit kanadský export a firemní investice v době oslabování domácí poptávky.

Hospodaření kanadské vlády ve fiskálním roce 2012-13 vykázalo deficit 18,9 mld. CAD. Meziročně došlo ke snížení deficitu rozpočtu o více než čtvrtinu (7,4 mld. CAD) ve srovnání s deficitem 26,3 mld. CAD ve fiskálním roce 2011-12. Cílem kanadské vlády je zajistit vyrovnané hospodaření v roce 2015. Poměr mezi celkovým čistým dluhem kanadské vlády (tj. federální vláda + provinční/teritoriální a municipální vlády + čistá aktiva v Canada Pension Plan a Quebéc Pension Plan) a velikostí HDP dosáhl 34,5 % v roce 2012. Jedná se o nejnižší úroveň zadlužení mezi hospodářsky nejvyspělejšími zeměmi skupiny G-7.

Obchodní bilance se zbožím vykázala v srpnu t.r. deficit 1,3 mld. CAD. Jedná se v pořadí o 20. měsíční obchodní deficit v řadě. Ve srovnání s červencem (1,2 mld. CAD) deficit vzrostl. Export v srpnu t.r. vzrostl o 1,8 %, zatímco import se zvýšil o 2,1 %. Hodnota exportu činila 39,8 mld. CAD a hodnota importu 41,1 mld. CAD. Nejvyšší růst exportu vykázaly ropa, ropné produkty, uhlí, surové železo, ocelové a železité slitiny. Nejvyšší růst importu zaznamenaly letadla a letecké díly, ropa a ropné produkty, osobní auta a autodíly.   

Míra nezaměstnanosti klesla v září t.r. na 6,9 %. Ekonomika vytvořila v září 11.900 pracovních míst, což odpovídá průměrnému měsíčnímu nárůstu pracovních míst v letošním roce (12.560). Pokles míry nezaměstnanosti na pětileté minimum je způsoben menším počtem pracovních sil (66,4 % v září proti 66,6 % v srpnu) a je nejnižší od roku 2002. Podle kanadského statistického úřadu (Statistics Canada) došlo k poklesu účastníků na pracovním trhu tím, že méně mladých lidí hledá práci (tzn. návrat do škol, zlepšování dovedností). Nová pracovní místa byla v září t.r. vytvořena především ve finančním sektoru a v odvětví těžby a zpracování přírodních zdrojů. Nejnižší míra nezaměstnanosti je v prérijních provinciích Saskatchewan (4,3 %) a Alberta (4,3 %). Nejvyšší míru vykazují atlantické provincie Princ Edward Island (11,0 %) a New Brunswick (10,7 %).

Roční míra inflace dosáhla v září t.r. 1,1 %. Ve srovnání se srpnem se míra inflace nezměnila. Meziročně nejvyšší růst cen zaznamenaly v září t.r. alkoholické nápoje a tabákové výrobky, bydlení, potraviny a doprava. Z jednotlivých kanadských provincií zaznamenaly nejvyšší nárůst cen Manitoba (+2,5 %) a Prince Edward Island (+2,4 %).   

Hospodaření kanadské vlády za pět měsíců letošního fiskálního roku (1.4.2013 - 31.3.2014) skončilo deficitem 6,8 mld. CAD. Ve stejném období loni byl zaznamenán deficit 7,2 mld. CAD. Příjmy kanadské vlády se v dubnu až srpnu t.r. zvýšily meziročně o 2,3 mld. CAD (+ 2,2 %). Výdaje vlády se v tomto období zvýšily o 1,8 mld. CAD (+1,9 %). Cílem vlády je zajistit přebytkové hospodaření ve fiskálním roce 2015-16.


2. Mezinárodní ekonomické vztahy / obchodní politika

CETA. Kanadský premiér Stephen Harper (SH) a prezident Evropské komise José Manuel Barroso oznámili dne 18.10.2013 v Bruselu zásadní shodu na Komplexní ekonomické a obchodní dohodě mezi  Kanadou a EU (CETA). Jedná se o první dohodu o volném obchodu mezi EU a zemí ze skupiny G8. Podle SH se jedná o největší a nejambicióznější obchodní dohodu v historii Kanady, neboť pokrývá řadu oblastí vzájemné ekonomické spolupráce jako obchod se zbožím a službami, investice, vládní zakázky a regulatorní spolupráci. Kanada bude jedinou z ekonomicky vyspělých zemí s preferenčním přístupem na dva největší světové trhy (EU a USA) s více než 800 mil. bohatých spotřebitelů. CETA by mohla vstoupit v platnost na podzim 2015.   

Obchodní mise do Brazílie. Delegace politických lídrů a firem ze čtyř atlantických provincií Kanady (New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland & Labrador) pobývala týden v Brazílii. Delegaci vedl premiér provincie Prince Edward Island (Robert Ghiz). Mezi hlavní sektory budoucí vzájemné obchodní spolupráce patří podmořská těžba ropy a zemnního plynu, energetika a námořní technologie. Kanada se snaží snižovat přílišnou obchodní závislost na USA. Podle provinčního premiéra Ghize všichni jezdí na obchodní mise do Číny, Indie a dalších asijských států. Atlantické provincie však zvolily za prioritní trh Brazílii, a to kvůli podobné struktuře ekonomiky a relativní geografické přístupnosti.  

Dohoda o zamezení dvojímu zdanění s Hong Kongem. Dne 29.10.2013 vstoupila v platnost Dohoda o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům mezi Kanadou a Hong Kongem. Dohoda byla podepsána dne 12.11.2012.

Dohoda o zamezení dvojímu zdanění s Polskem. Dne 30.10.2013 vstoupila v platnost Dohoda o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům mezi Kanadou a Polskem, přičemž nahradila předchozí dohodu z roku 1987.

Deklarace o nové daňové dohodě s Malajsií. Kanadský premiér Harper oznámil (6.10.) při návštěvě Malajsie, že obě země podepsaly deklaraci s cílem uzavřít novou daňovou dohodu. Stávající daňová dohoda mezi Kanadou a Malajsií je v platnosti od roku 1976. Nová daňová dohoda bude zahrnovat modernizovaná ustanovení, která budou odrážet současné kanadské i mezinárodní daňové politiky založené na modelové daňové dohodě o příjmech a kapitálu vypracované mezinárodní organizací OECD (the Model Tax Convention on Income and Capital). Nová dohoda omezí daňové překážky a podpoří zvýšení obchodní a investiční výměny.  

Kanada zamítla akvizici domácí firmy investorem z Egypta. Kanadská vláda zamítla převzetí divize kanadské firmy Manitoba Telecom Services (MTS) Allstream, Inc. egyptskou firmou Accelero Capital Holdings ve výši 520 mil. CAD kvůli ohrožení národní bezpečnosti. Všechny zahraniční akvizice z členských zemí WTO v hodnotě vyšší než 334 mil. CAD jsou podle zákona „The Investment Canada Act“ posuzovány kanadskou vládou (Industry Ministry) a jsou schváleny pouze v případě, že představují pro Kanadu čistou výhodu (net benefit). Firma MTS Allstream, Inc. provozuje národní síť optických vláken, která poskytuje telekomunikační služby firmám a vládám včetně kanadské vlády. 


3. Podnikatelské prostředí, významné firemní akvizice / investice

Vláda provincie Quebec plánuje investice kvůli tvorbě pracovních míst. Vláda premiérky Pauline Marois (Parti Québécois) bude investovat 2 mld. CAD do provinční ekonomiky s cílem vytvořit 43 tis. nových pracovních míst do roku 2017. Vláda plánuje nalákat investory levnými sazbami elektřiny, zavést daňový odpočet za renovace domů s cílem úspory energie nebo investovat do rozvoje infrastruktury v severní části provincie navzdory poklesu cen komodit, které se tu nacházejí. Investice dále zahrnují financování opravy jediné dálnice vedoucí na sever provincie do James Bay ve výši 100 mil. CAD, renovaci 900 škol, renovaci rekreačních zařízení nebo provinčních parků. Quebecké vládě se stále nedaří snižovat nezaměstnanost, která nyní dosahuje 7,9 % a je mnohem vyšší ve srovnání s 6,9 % na celonárodní úrovni. 


4. Energetika, přírodní zdroje

Provinční vláda v Ontariu nebude financovat výstavbu nových jaderných reaktorů. Menšinová vláda Liberální strany v čele s premiérkou Kathleen Wynne se rozhodla, že nebude investovat 10 mld. CAD do výstavby dvou nových reaktorů v jaderné elektrárně Darlington (zhruba 80 km východně od Toronta). Místo toho bude vláda investovat do modernizace stávajících čtyř jaderných reaktorů. Předchozí provinční vláda premiéra McGuintyho výstavbu nových reaktorů plánovala. Důvodem negativního postoje současné vlády je stagnace poptávky po elektřině kvůli slábnoucímu výrobnímu sektoru v provincii.     

Historicky první dodávka kanadského uranu do Číny. Firma Cameco sídlící ve městě Saskatoon (provincie Saskatchewan), což je 3. největší producent uranu na světě, dodala historicky první zásilku kanadského uranového koncentrátu do Číny. Zásilka se uskutečnila na základě dvou smlouv o jaderné spolupráci uzavřených mezi Kanadou a Čínou v roce 2010.

Federated Co-Ops Ltd. masivně investuje do rozšíření produkce rafinerie. Firma Federated Co-Ops vlastní a provozuje rafinerii v Regině (provincie Saskatchewan), která zpracovává sladkou syntetickou ropu. Investice do rafinerie ve výši 2,7 mld. CAD zvýší zpracovatelskou kapacitu rafinerie na 130 tis. barelů ropy denně. Celková roční produkce  benzínu a nafty bude činit až 7 mld. litrů. Rafinerie má 33 zpracovatelských jednotek a může zpracovávat různé druhy ropy, což ji řadí mezi nejpružnější rafinerie v Kanadě. 

Enbridge plánuje postavit produktovod do oblasti ropných písků. Firma Enbridge se sídlem v Calgary chce postavit potrubí z Edmontonu do Fort McMurray v hodnotě 1,4 mld. CAD. Potrubí bude denně přepravovat až 240 tis. barelů diluentu, což je produkt potřebný k ředění těžké ropy, aby mohla téci ropovodem. Jako diluent může sloužit lehký olej. Enbridge plánuje uvedení produktovodu do provozu v roce 2017. Bez významných dodávek diluentu nemůže dojít k většímu rozvoji těžby těžké ropy z ropných písků (bitumen) v severní části provincie Alberta. Produkce bitumenu v Albertě v roce 2012 dosáhla 1,8 mil. barelů denně. Těžba by se mohla zvýšit na 2,3 mil. barelů denně v roce 2015.


5. Výzkum, vývoj, inovace

Kanadská vláda podpořila R&Dfirem v roce 2012 částkou 3,7 mld. CAD. Kanadská vláda podporuje výdaje kanadských firem na výzkum a vývoj daňovými kredity prostřednictvím dvou hlavních programů (SR&ED a IRAP). V roce 2012 vydala kanadská vláda 3,6 mld. CAD ve formě daňových kreditů více než 20.000 firmám v rámci programu SR&ED (Science Research and Experimental Development). Program IRAP (Industrial Research Assistance Program) podpořil zhruba 1.100 kanadských firem částkou 110 mil. CAD. Kanadský systém vládních daňových kreditů za firemní výdaje na R&D patří k nejštědřejším na světě. Kvůli podpoře firemních inovací doporučuje mezinárodní organizace OECD kanadské vládě věnovat více peněz na přímou podporu konkrétních výzkumných projektů firem (tzv. direct spending).  

Provincie Saskatchewan vytvoří výrobní centrum excelence. Premiér provincie Brad Wall oznámil na půdě Regina Chamber of Commerce, že provinční vláda vytvoří výrobní centrum excelence a bude přitom spolupracovat s provinčními výzkumnými institucemi a průmyslovým sektorem. Cílem centra je pomoci zvýšit produktivitu, inovační činnost a dovednosti. Premiér také prohlásil, že velkým problémem pro provinční ekonomiku je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.