česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kanada - ekonomický monitor - srpen 2013

1. Aktuální ekonomický vývoj

Hrubý domácí produkt vzrostl ve 2. čtvrtletí t.r. reálně o 0,4 % ve srovnání s růstem o 0,5 % v 1. čtvrtletí. Výdaje domácností se zvýšily o 0,9 % a výdaje vlády na spotřebu o 0,6 %. Pokles růstu zaznamenaly firemní investice (-0,1 %) navzdory růstu investic v rezidenční výstavbě (+1,3 %). Investice do nerezidenčních staveb, strojů a vybavení se snížily o 0,6 %. Export vykázal ve 2. čtvrtletí t.r. růst o 0,2 % (+1,3 % v 1. čtvrtletí) a import se zvýšil o 0,4 % (+0,6 % v 1. čtvrtletí). 

Obchodní bilance vykázala v červnu t.r. deficit 469 mil. CAD. Oproti květnu t.r. byl deficit nižší (781 mil. CAD po revizi). Export se zvýšil oproti květnu o 1,4 % a dosáhl hodnoty 39,6 mld. CAD. Největší růst exportu vykázaly letadla (+24,2 %), kovy (+11,6 %), auta (+5,5 %) a kovové rudy (+3,4 %). Import se v červnu zvýšil o 0,6% a dosáhl hodnoty 40 mld. CAD. Růst zaznamenal import ropy a letadel. 

Hospodaření kanadské vlády v prvních třech měsících letošního fiskálního roku (1.4.-31.3.) skončilo deficitem2,6 mld. CAD. Ve stejném období loňského fiskálního roku byl vykázán deficit 2,8 mld. CAD. Příjmy rozpočtu se zvýšily o 2,7 mld. CAD (+ 4,3 %) díky vyšším výnosům daně z příjmů a pojistného. Výdaje federální vlády se v uvedeném období zvýšily o 2,6 mld. CAD (+4,5 %) kvůli peněžním transferům osobám, provinčním vládám a přímým výdajům na programy federální vlády.


2. Mezinárodní ekonomické vztahy / obchodní politika

TransPacific Partnership (TPP): Ve dnech 22.8.-30.8. se konalo v Bruneji 19. kolo jednání členských zemí TPP za účasti kanadského ministra mezinárodního obchodu (Ed Fast). Kanada je členem TPP od 8. října 2012. Jednání v Bruneji se týkalo následujících témat: přístup na trh se zbožím, investice, služby, finanční služby, dočasný pobyt pracovních sil, ochrana duševního vlastnictví, vládní zakázky a životní prostředí. Země TPP představují trh 792 mil. lidí se společným HDP v hodnotě 27,5 bil. USD, což je 38 % světové ekonomiky.   

Turecko, Kuvajt, Saudská Arábie: Ministr mezinárodního obchodu Kanady Ed Fast navštívil v srpnu t.r. Turecko, Saudskou Arábii a Kuvajt. Ministra doprovázela obchodní mise kanadských firem. Cílem cesty bylo podpořit rozvoj obchodních a investičních vztahů v regionu. Vzájemný obchod mezi Kanadou a Tureckem dosáhl v roce 2012 hodnoty 2,3 mld. CAD a zvýšil se od roku 2010 o 50 %. Hodnota kanadských investic v Turecku v roce 2012 dosáhla 909 mil. CAD. Kuvajt a Saudská Arábie jsou členy Gulf Cooperation Council (GCC), což je sdružení 6 nejbohatších zemí v oblasti Perského zálivu a prioritní teritorium pro Kanadu. Země GCC mají zájem o velké infrastrukturní projekty včetně nemocnic, lékařských center a vzdělávacích institucí. Vzájemný obchod mezi Kanadou a zeměmi GCC v roce 2012 převýšil hodnotu 6,7 mld. CAD. Kanadský export do zemí GCC se zvýšil o 42 % za posledních 5 let. V Kuvajt City byla slavnostně otevřena první restaurace kanadského řetězce Tim Hortons. V listopadu t.r. se uskuteční první zasedání Společného výboru Kanady a Kuvajtu pro obchodní a investiční spolupráci.  

Kolumbie: Dne 15. srpna t.r. uplynuly dva roky od vstupu v platnost Dohody o volném obchodu mezi Kanadou a Kolumbií. Při této příležitosti ministr mezinárodního obchodu Ed Fast zmínil, že kanadský export do Kolumbie se v uvedeném období zvýšil o 29 %. Kolumbie je druhý největší exportní trh pro kanadské zboží v Latinské Americe a Karibiku. Vzájemný obchod v roce 2012 dosáhl hodnoty téměř 1,5 mld. CAD. Kanadský export směřuje především do těžebního, potravinářského, zemědělského a výrobního sektoru. 


3. Podnikatelské prostředí, významné firemní akvizice

Nová pravidla pro dočasné zaměstnávání cizinců v Kanadě vstoupila v platnost na začátku srpna t.r. Kanadští zaměstnavatelé musí zaplatit poplatek ve výši 275 CAD za každou žádost o najímání zaměstnanců v zahraničí. Poplatek pokrývá náklady kanadské vlády na zpracování žádostí. Zahraniční sezónní pracovníci v zemědělství jsou od poplatku osvobozeni. Vládní nařízení omezuje jazykové požadavky na zahraniční pracovníky pouze na angličtinu a francouzštinu. Kanadští zaměstnavatelé musí také mnohem více než dosud inzerovat volná pracovní místa pro Kanaďany.     


4. Energetika, přírodní zdroje

Kanadský premiér Stephen Harper (SH) vyjádřil silnou podporu projektu ropovodu Energy East pipeline, který plánuje realizovat firma TransCanada. Podle premiéra projekt přepravy ropy z oblasti ropných písků v provincii Alberta na západě země do východní Kanady v hodnotě 12 mld. CAD vytvoří 2.000 pracovních míst ve stavebnictví a rozšíří energetické trhy pro Kanadu. SH podpořil projekt při návštěvě největší kanadské rafinerie Irving Oil Refinery v přístavu Saint John v provincii New Brunswick, kde bude ropovod končit. Zpracovatelská kapacita rafinerie je 300.000 barelů denně. Přepravní kapacita bude činit 1,1 mil. barelů ropy denně. Součástí projektu je výstavba námořního terminálu pro export ropy v Saint John firmou Irving Oil v hodnotě 300 mil. CAD.   

Zdlouhavý proces posuzování energetických a těžebních projektů v Kanadě vede až ke ztrátě příležitostí. Kanadský ministr pro přírodní zdroje Joe Oliver (JO) to oznámil při setkání s ministry přírodních zdrojů jednotlivých kanadských provincií a teritorií v Yellowknife (Northwest Territories) Ve svém projevu uvedl jako klasický příklad takového projektu Mackenzie Gas Project v Northwest Territories. Jedná se o výstavbu plynovodu v délce 1.200 km z nalezišť zemního plynu v deltě řeky Mackenzie u Beaufortova moře na severozápad provincie Alberta. Posouzení a schválení projektu trvalo téměř 10 let. Mezitím došlo k rozvoji těžby břidlicového plynu na severovýchodě provincie British Columbia a Mackenzie Gas Project je pozastaven. Domorodci v Northwest Territories tak trpí ztrátou příležitostí.           

Firma TransCanada podstatně rozšíří potrubní systém na severovýchodě provincie British Columbia (BC), což umožní dodávat zemní plyn do plánovaného exportního terminálu pro zkapalněný zemní plyn (LNG) v přístavu Prince Rupert na pobřeží Pacifického oceánu na západě provincie BC. Nový potrubní systém the North Montney Mainline rozšíří existující potrubní systém Groundbirch o 305 km potrubí o velkém průměru. North Montney Mainline se napojí na separátní plynovod, který firma TransCanada staví s cílem spojit naleziště zemního plynu na severovýchodě BC s exportním terminálem Pacific Northwest LNG v Prince Rupert.

Železniční uzel pro přepravu ropy ve městě Kerrobert na západě provincie Saskatchewanplánuje vybudovat do podzimu 2014 dopravní firma Torq Transloading (TT) s nákladem 185 mil. CAD. Kerrobert se nachází 185 km západně od města Saskatoon. TT zvýší více než čtyřnásobně přepravní výkon na 168.000 barelů ropy denně. Ropa bude přepravována z oblasti ropných písků železničními vagóny do rafinérií na pobřeží Mexického zálivu v USA, ve střední části USA a východní části Kanady. 


5. Výzkum, vývoj, inovace

Provinční vláda v Albertě hodlá zavést silnější a specifičtější pravidla pro bezpečné zachycování a skladování uhlíku (CCS). Vláda tak chce učinit dříve než bude technologie CCS hojně používána. Provinční vláda vyčlenila 1,3 mld. CAD na dva krátkodobé projekty CCS. Jedná se o projekty Shell’s Quest (zachycování emisí CO2 v rafinerii na zparcování ropy z ropných písků - tzv. upgrader) a Enhance Energy Inc. trunk line (využití emisí z ropné rafinerie pro vyšší výtěžnost ropy).