česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kanada - ekonomický monitor - září 2013


1. Aktuální ekonomický vývoj

Kanadská ekonomika zaznamenala v červenci t.r. měsíční růst 0,6 %, což je nejvyšší ekonomický růst za poslední 2 roky. V červnu t.r. vykázala ekonomika pokles 0,5 %, jehož příčinou byly záplavy v provincii Alberta a stávka ve stavebnictví v provincii Quebec. V červenci t.r. došlo k růstu stavebnictví o 1,9 % po poklesu o 2,1 % v červnu t.r. Měsíční růst HDP zaznamenaly v červenci také výrobní a těžební sektor. Pokles naopak vykázaly podniky veřejných služeb (utilities), zemědělství a lesnictví. Sektor služeb zaznamenal růst o 0,3 % díky velkoobchodu, maloobchodu, finančním službám a pojišťovnictví, zábavnímu sektoru.  

Rekordní zadlužení kanadských domácností se stále zvyšuje. Ve druhém čtvrtletí t.r. dosáhla výše zadlužení kanadských domácností nové rekordní úrovně 163,4 % (poměr dluhu k čistému příjmu) oproti 162,1 % v 1. čtvrtletí t.r. Srovnatelná úroveň zadlužení v USA dosahuje 148 %. Tempo růstu zadlužení Kanaďanů se naštěstí snižuje (+4,9 % ročně ve 2. čtvrtletí t.r.), což je nejnižší nárůst od roku 2001. Roční tempo růstu hypotečního dluhu dosáhlo 5,2 %, což je zhruba poloviční tempo proti rokům 2004-2009. V roce 2008 narostl hypoteční dluh Kanaďanů o 15 %.

Obchodní bilance se zbožím vykázala v červenci t.r. deficit 931 mil. CAD. Ve srovnání s červnem (460 mil. CAD) deficit výrazně vzrostl. Export poklesl o 0,6 %, zatímco import se zvýšil o 0,6 %. Hodnota exportu činila 39,2 mld. CAD a hodnota importu 40,1 mld. CAD. Pokles exportu způsobil nižší export letadel, surových drahých kovů a slitin drahých kovů. Import vzrostl díky vyššímu dovozu kovových rud, nekovových surovin a chemických výrobků. Export do USA představoval 75 % celkového vývozu a import z USA 66 % celkového dovozu.  

Míra nezaměstnanosti zůstala v srpnu t.r. na 7,1 %. Ekonomika vytvořila v srpnu 59,2 tis. pracovních míst, zatímco v červenci t.r. došlo ke ztrátě téměř 40 tis. pracovních míst. Většina nových pracovních míst (41,8 tis.) je však na zkrácený pracovní úvazek. Nejvyšší nárůst nových pracovních míst byl zaznamenán v provinciích Ontario a Alberta. Nejvíce míst bylo vytvořeno ve zdravotnictví a stavebnictví. Během uplynulého půl roku bylo vytvořeno průměrně 12 tis. pracovních míst měsíčně oproti 29 tis. pracovních míst v předchozích 6 měsících. To odráží mírné tempo ekonomického růstu. Nejnižší míra nezaměstnanosti je tradičně v prérijních provinciích (Saskatchewan, Alberta, Manitoba). Nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazují atlantické provincie (New Brunswick, Princ Edward Island, Newfoundland & Labrador). Vážným problémem  je nezaměstnanost u mladých lidí, kde míra nezaměstnanosti v srpnu t.r. dosáhla 14,1 %. 

Roční míra inflace zpomalila v srpnu t.r. na 1,1 %. Ve srovnání s červencem (+1,3 %) se míra inflace snížila. Ceny bydlení a dopravy byly hlavní příčinou inflace. Meziročně nejvyšší růst cen zaznamenaly v srpnu t.r. oděvy a obuv (+2,3 %), alkoholické nápoje a tabákové výrobky (+1,8 %), doprava (+1,3 %), bydlení (+1,1 %) a potraviny (+1,0 %). 

Hospodaření kanadské vlády v prvních čtyřech měsících letošního fiskálního roku (1.4.-31.3.) skončilo deficitem4,5 mld. CAD. Ve stejném období loni byl vykázán deficit 4,2 mld. CAD. Příjmy vlády se v dubnu-červenci t.r. zvýšily meziročně o 2,1 mld. CAD (+ 2,6 %) a dosáhly 84,4 mld. CAD. Výdaje vlády se v tomto období zvýšily o 2,6 mld. CAD (+3,4 %) na celkových 88,9 mld. CAD. Cílem vlády je zajistit vyrovnané hospodaření ve fiskálním roce 2015-16.

Americká ratingová agentura Moody’s potvrdila Kanadě úvěrovýrating AAA. Podle ministra financí Kanady (J. Flaherty) odráží nejlepší úvěrový rating zdravé řízení makroekonomické politiky. Moody’soceňuje především nízké zadlužení vlády a snahu zajistit vyrovnaný rozpočet během několika let.     


2. Mezinárodní ekonomické vztahy / obchodní politika

CETA: Premiér Stephen Harper (SH) během zasedání zemí G20 v St. Petersburg oznámil, že uzavření dohody CETA mezi Kanadou a EU není bezprostřední. Kanada není připravena ukončit jednání CETA za každou cenu. Stále existují výrazné rozdíly v postojích v některých oblastech (např. zemědělství, veřejné zakázky v provinciích, ochrana duševního vlastnictví u léků) a především kanadské provincie nejsou spokojené se současným stavem jednání.

Rozšířená Dohoda o volném obchodu s Chile: Ministr mezinárodního obchodu Ed Fast oznámil (30.9.), že rozšířená Dohoda o volném obchodu s Chile vstoupila v platnost. V praxi to znamená, že dohoda nově zahrnuje sektor finančních služeb. Kanadské finanční instituce budou mít lepší přístup na trh finančních služeb (bankovnictví, pojišťovnictví a správa aktiv)  v Chile. Dohoda také zahrnuje nová pravidla pro vládní zakázky, celní řízení a řešení obchodních sporů. Původní obchodní dohoda mezi Kanadou a Chile vstoupila v platnost v roce 1997 a od té doby se vzájemný obchod ztrojnásobil. Vzájemná obchodní výměna v roce 2012 dosáhla hodnoty téměř 2,5 mld. CAD. 

Investiční dohoda se Srbskem: Ministr mezinárodního obchodu Ed Fast oznámil (17.9.) ukončení jednání o Dohodě o podpoře a ochraně investic (Foreign Investment Promotion Agreement – FIPA) se Srbskem. FIPA vstoupí v platnost po ukončení ratifikačního procesu v obou zemích. Kanada a Srbsko nedávno také ukončily jednání o Dohodě o zamezení dvojího zdanění, která vstoupí v platnost v lednu 2014.

Investiční dohoda s Pobřežím slonoviny: Ministr mezinárodního rozvoje a pro frankofonii Christian Paradis oznámil (26.9.) na konferenci Forum Africa 2013 v Montrealu ukončení jednání o Dohodě o podpoře a ochraně investic (Foreign Investment Promotion Agreement – FIPA) s Pobřežím slonoviny. Kanada dosud uzavřela FIPA s následujícími zeměmi v Africe: Benin, Kamerun, Madagaskar, Mali, Nigérie, Senegal, Tanzánie a Zambie.


3. Podnikatelské prostředí, významné firemní akvizice / investice

Kanadská vláda zmrazila na léta 2014-16 odvody na pojištění v zaměstnanosti (employment insurance - EI). Zaměstnavatelům a zaměstnancům tak zůstane v kapse v roce 2014 částka 660 mil. CAD, což by mělo pomoci tvorbě nových pracovních míst především v malých firmách. Zaměstnavatelé hradí 60 % nákladů systému pojištění v zaměstnanosti. Od roku 2017 bude výše EI nastavena každoročně vyrovnanou sazbou po dobu 7 let. 

Kanadská vláda prodloužila o 2 roky na léta 2014-2015 dobu pro zrychlené odpisy investic firem do strojů a zařízení (temporary accelerated capital cost allowance). Ministr financí Flaherty oznámil, že investoři si budou moci hned v prvním roce odepsat 50 % nákladů investice.

Ministr financí Flaherty oznámil návrh vytvořit národního regulátora trhu s cennými papíry. Národní regulátor bude dohlížet na trh s cennými papíry prozatím v provinciích Ontario a British Columbia, které návrh už podepsaly a představují 2/3 kanadského kapitálového trhu. Ministr financí očekává, že v dohledné době připojí podpisy Atlantické provincie (New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland & Labrador) a kanadská teritoria. Provincie Quebec a Alberta dlouhodobě odmítají výzvy kanadské vlády vytvořit národního regulátora. Kanada je jediná země na světě s významným kapitálovým trhem, která nemá národního regulátora trhu s cennými papíry. Místo toho má každá kanadská provincie a teritorium vlastní regulační orgán a zákony pro trh s cennými papíry.      

Firma Ford bude investovat 700 mil. CAD do montážního závodu v Oakville (Ontario). Na investici Fordu se částečně podílejí kanadská vláda (71,9 mil. CAD) a provinční vláda v Ontariu (70,9 mil. CAD). Investice nevytvoří nová pracovní místa, ale zajistí zachování více než 2.800 pracovních míst. Ford montuje automobily v Oakville již 60 let. Automobilový sektor v Ontariu byl tvrdě zasažen silným kanadským dolarem a konkurencí v USA a Mexiku, kde jsou nižší mzdy. Závod v Oakville vyrábí modely Ford Edge, Ford Flex a dva modely Lincoln. Podíl automobilového sektoru na celkové zaměstnanosti v Kanadě se snížil z 16 % v roce 2000 na 10 % v roce 2009.   

Fairfax Financial Holdings nabídl 4,7 mld. USD za BlackBerry Ltd. Kanadský výrobce chytrých telefonů BlackBerry se sídlem ve Waterloo (Ontario) zřejmě odvrátil možnost bankrotu poté, co obdržel nabídku na převzetí od konsorcia firem v čele s finanční skupinou Faifax Financial Holdings Ltd. BlackBerry dlouhodobě ztrácí zákazníky a ve druhém čtvrtletí t.r. vykázala nejvyšší ztrátu v historii firmy (965 mil. CAD). BlackBerry propustí 4.500 lidí do jara 2014, což představuje 40 % všech zaměstnanců. Současný podíl BlackBerry na světovém trhu chytrých telefonů činí pouhá 3 %. 


4. Energetika, přírodní zdroje

Slavnostní zahájení výstavby nové rafinérie v Albertě. Za přítomnosti premiérky Alberty (Allison Redford) začala v Redwater severně od Edmontonu výstavba nové rafinérie na výrobu nafty z bitumenu, což je těžká ropa získaná z ropných písků. Rafinérie firmy North West Upgrading Inc. v hodnotě 5,7 mld. CAD by měla být v provozu v roce 2016 a bude zpracovávat až 150 tis. barelů ropy denně. Jedná se o první stavbu významné rafinérie v Severní Americe za uplynulých 30 let. Hlavním exportním trhem pro naftu z Redwater bude Čína a Indie. Rafinérie bude jako první na světě zachycovat emise CO2 a produkovat naftu s nízkým obsahem síry. CO2 bude z rafinérie dopravováno potrubím Alberta Carbon Trunk Line do střední části Alberty, kde bude vstřikováno do vyčerpaných ropných polí s cílem podnítit produkci lehké ropy.

Premiérka Alberty vysílá do Evropy dva ministry kvůli Směrnici o kvalitě paliv. Ministr mezinárodních vztahů Cal Dallas a ministryně životního prostředí Diana McQueen navštíví během týdne 10 zemí EU (Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Švédsko) a budou diskutovat s členy tamních vlád svoje obavy ohledně Směrnice o kvalitě paliv (FQD). Ministři životního prostředí zemí EU mají hlasovat o FQD do konce t.r. FQD označuje bitumen (tj. ropa získaná z ropných písků) v Albertě za druh ropy, který znečišťuje ovzduší skleníkovými plyny o 22 % více než ropa z konvenčních zdrojů. Kanadská vláda i provinční vláda v Albertě odmítají vědecké údaje EU. V případě schválení FQD by země EU dovážející bitumen z Alberty dostaly pokutu. Alberta se rovněž obává, že USA mohou přijmout podobnou směrnici a rafinérie v Texasu zpracovávající bitumen by možná nemohly do EU vyvážet produkty získané zpracováním bitumenu.    

Obří naleziště ropy objeveno u východního pobřeží Kanady. Norská energetická společnost Statoil oznámila objevení obřího naleziště ropy u východního pobřeží Kanady (the Flemish Pass Basin) zhruba 500 km severovýchodně od St. John’s, hlavního města provincie Newfoundland & Labrador. Z naleziště by se dle odhadů mohlo vytěžit až 600 mil. barelů lehké ropy. Partnerem firmy Statoil v průzkumu naleziště je kanadská firma Husky Energy Inc. se sídlem v Calgary. Ropa se nachází v hloubce 1.100 metrů pod vodou.

Kanadský premiér k ropovodu Keystone XL. Premiér Stephen Harper (SH) prohlásil, že pouze politický kalkul je překážkou blokující projekt ropovodu. Argumenty pro ropovod jsou dle SH velmi přesvědčivé. SH bude pokračovat v kampani dokud nezíská schválení projektu od amerického prezidenta Obamy.  


5. Výzkum, vývoj, inovace

Google bude investovat do Communitech. Firma Google bude investovat nespecifikovanou částku do Communitech, což je organizace pro ekonomický rozvoj působící v regionu Kitchener-Waterloo (Ontario). Communitech spolupracuje s místními 650 technologickými start-up firmami a pomáhá jim přetvářet technologické nápady v životaschopné produkty a služby. Communitech poskytuje začínajícím firmám kancelářské prostory, financování a informační podporu. Investice firmy Google pomůže Communitech nakoupit software a modernizovat vybavení. Google působí v budově Communitech v Kitchener od roku 2005 a zaměstnává zde 150 inženýrů. Google také poskytl grant na výzkum informačních technologií místní University of Waterloo v hodnotě téměř 1 mil. CAD.