česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kanadská ekonomika v roce 2012 a výhled

Kanadská ekonomika zaznamenala v roce 2012 reálný růst HDP ve výši 1,8% po růstu 2,6% v roce 2011 a růstu 3,2% v roce 2010. Hodnota HDP v tržních cenách dosáhla 1.658 mld. CAD. Na růstu HDP se nejvíce podílely firemní investice, následovaly výdaje spotřebitelů a vládní výdaje. Čistý export (tj. export - import) přispěl k růstu HDP záporně.

Canadian economy

Canadian economy

Z hlediska výdajů se na tvorbě HDP nejvíce podílely výdaje spotřebitelů, vládní výdaje a firemní investice.

Firemní investice v roce 2012 se meziročně zvýšily o 5,3% po růstu o 7,1% v roce 2011. Investice do budov a zařízení se zvýšily o 6,2% a tempo jejich růstu bylo nižší než v roce 2011 (+10,4%). Investice do rezidenčních staveb vzrostly o 5,8% a tempo jejich růstu bylo naopak třikrát rychlejší než v roce 2011 (+1,9%). 

Spotřebitelské výdaje v roce 2012 se meziročně zvýšily o 1,9% po růstu o 2,4% v roce 2011. Jejich hodnota dosáhla 923,1 mld. CAD, což představuje 56% HDP. Spotřebitelské výdaje byly taženy především výdaji na zboží dlouhodobé spotřeby a na služby. 

Vládní výdaje v roce 2012 se meziročně zvýšily o 0,4% po růstu o 1,0% v roce 2011. Jejich hodnota dosáhla 345,4 mld. CAD.  

Export zboží a služeb v roce 2012 se meziročně zvýšil o 1,6%, což znamená třetinové tempo růstu proti roku 2011 (+4,6%). Export dosáhl hodnoty 506,8 mld. CAD. Import zboží a služeb v roce 2012 se meziročně zvýšil o 2,9% a tempo růstu bylo poloviční proti roku 2011 (+5,8%). Import dosáhl hodnoty 551,2 mld. CAD.

Z hlediska produkce se na růstu HDP v roce 2012 podílely ze sektorů produkujících zboží nejvíce stavebnictví (+4,0%) a veřejně prospěšné podniky (+3,3%); ze sektoru služeb finanční služby (+3,9%), obchodní služby (+3,0%) a vzdělávací služby (+2,2%).

Běžný účet platební bilance v roce 2012 skončil deficitem téměř 67 mld. CAD a meziročně se zvýšil o téměř 15 mld. CAD. (Pozn.: běžný účet pokrývá transakce se zbožím, službami, výnosy z investic a běžné transfery mezi Kanadou a zahraničím.)

Obchod se zbožím a službami vykázal v roce 2012 deficit 36,5 mld. CAD ve srovnání s deficitem 22,1 mld. CAD v roce 2011. Obchod se zbožím vykázal deficit 11,9 mld. CAD po přebytku 0,9 mld. CAD v roce 2011. Obchod se službami vykázal deficit 24,6 mld. CAD po deficitu ve výši 23,0 mld. CAD v roce 2011.

Bilance výnosů(pozn.: příjmy a výdaje související se zahraničními investicemi – úroky, dividendy, reinvestované zisky) vykázala v roce 2012 deficit 26,8 mld. CAD ve srovnání s deficitem 26,7 mld. CAD v roce 2011. Výnosy z kanadských investic v zahraničí byly nižší než výnosy ze zahraničních investic v Kanadě. Nejvyšší deficit loni zaznamenaly výnosy z portfoliových investic (-21,7 mld. CAD), následovaly výnosy z přímých investic (-2,1 mld. CAD) a výnosy z ostatních investic (-1,1 mld. CAD).

Bilance běžných převodů (pozn.: transakce, které nevedou ke vzniku závazků či pohledávek ve vztahu k zahraničí) vykázala v roce 2012 deficit 3,7 mld. CAD ve srovnání s deficitem 3,5 mld. CAD v roce 2011.

Finanční účet platební bilance vykázal v roce 2012 přebytek 63,6 mld. CAD. (Pozn.: finanční účet zahrnuje veškeré investiční přeshraniční platby.) Přebytek na finančním účtu znamená, že hodnota zahraničních investic v Kanadě (přímé, portfoliové, ostatní) byla vyšší než hodnota kanadských investic v zahraničí. Ve srovnání s rokem 2011 se přebytek zvýšil o 6,6 mld. CAD.

Reálný růst HDP v roce 2012 byl nejnižší od konce ekonomické recese v roce 2009. Kanadská ekonomika loni expandovala nižším tempem než americká, což bylo poprvé za posledních 6 let. Firemní investice jsou hlavním tahounem ekonomického růstu Kanady od skončení ekonomické recese a nahradily spotřebitelské výdaje.

Mezi hlavní důvody zpomalení růstu ekonomiky patří výrazné zpomalení růstu exportu a oslabení na rezidenčním trhu kvůli zpřísnění podmínek pro poskytnutí hypoték v červenci 2012. Kanadský export zaznamenal loni třikrát nižší růst než v roce 2011. Export omezují: silný kurz kanadského dolaru, pokračující dluhová krize v eurozóně i nižší poptávka po ropě ze strany USA kvůli novým velkým nalezištím ropy v Severní Dakotě.

Výhled kanadské ekonomiky není moc optimistický. Hlavní ekonomové největších kanadských bank a firem vesměs očekávají nižší ekonomický růst v letošním i příštím roce (zhruba 1,5%). Pouze firemní investice nemohou zajistit vyšší růst kanadské ekonomiky. Vzhledem k vysoké zadluženosti občanů není možné spoléhat na silný růst spotřebitelských výdajů. Vládní výdaje v době snižování deficitu budou minimálně stagnovat. Větší roli v ekonomickém oživení byl měl sehrát export, jehož vyšší růst závisí do značné míry na síle ekonomického zotavení v USA.

Největší riziko pro kanadskou ekonomiku představuje vysoké zadlužení domácností. Ministr financí Jim Flaherty i guvernér centrální banky Mark Carney v uplynulých měsících několikrát varovali před navyšováním dluhu ze strany občanů a neudržitelným růstem cen nemovitostí.