česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ekonomický vývoj Kanady ve 2. čtvrtletí 2013 a výhled

Hrubý domácí produkt (HDP) Kanady ve 2. čtvrtletí 2013 vzrostl reálně o 0,4 % a mírně se snížil ve srovnání s 1. čtvrtletím t.r. (+0,5 %). Vyjádřeno ročním tempem došlo k růstu HDP o 1,7 % (růst o 2,2 % v 1. čtvrtletí t.r.).

Na růstu HDP se nejvíce podílely výdaje domácností na spotřebu. K růstu dále přispěly výdaje vlády na spotřebu a export. Záporně ovlivnily růst změna stavu firemních zásob, import a firemní investice. (Pro srovnání ekonomika USA vykázala ve 2. čtvrtletí 2013 roční tempo růstu 2,5 %).

Z hlediska výdajů se na růstu HDP ve 2. čtvrtletí t.r. nejvíce podílely výdaje domácností na spotřebu, jejichž hodnota vykázala růst 0,9 % (+0,3 % v 1. čtvrtletí t.r.). Jednalo se o nejsilnější tempo růstu od 4. čtvrtletí 2010. Výdaje domácností za zboží se zvýšily o 1,2 % a výdaje za služby o 0,7 %. 

Výdaje vlády na spotřebu ve 2. čtvrtletí t.r. vykázaly růst0,6 % (+0,3 % v 1. čtvrtletí t.r.) a zvýšily se již čtvrté čtvrtletí za sebou. Hlavním tahounem růstu byly výdaje federální vlády a obecních vlád. Výdaje provinčních a teritoriálních vlád zůstaly na stejné úrovni jako v 1. čtvrtletí t.r. po třech čtvrtletích předchozího růstu.

Export ve 2. čtvrtletí t.r. vykázal růst 0,2 % (+1,3 % v 1. čtvrtletí t.r.). Export zboží se zvýšil o 0,4 % (+1,2 % v 1. čtvrtletí t.r.). Hlavní zásluhu na růstu měly kovové a nekovové výrobky, chemické výrobky, auta a autodíly. Export služeb se snížil o 0,8 % (+1,7 % v 1. čtvrtletí). Pokles byl způsobem nižším exportem komerčních služeb. 

Import ve 2. čtvrtletí t.r. vykázal růst 0,4 % (+0,6 % v 1. čtvrtletí t.r.). Import roste nepřetržitě od 2. čtvrtletí 2009 s jedinou výjimkou ve 4. čtvrtletí 2012. Import zboží se zvýšil o 0,8 %. Hlavní zásluhu na růstu importu zboží měly elektronické a elektrické vybavení a díly, auta a autodílny, kovové a nekovové výrobky. Výrazný pokles naopak zaznamenal import kovových rud a nekovových surovin, dřevařských výrobků. Import služeb se snížil o 1,6 %, což byl již třetí propad v řadě.

Firemní investice zaznamenaly ve 2. čtvrtletí t.r. pokles o 0,3 % (-0,4 % v 1. čtvrtletí t.r.). Pokles vykázaly investice do nerezidenčních staveb (-0,7 %), strojů a zařízení (-0,5 %). Růst zaznamenaly pouze investice do rezidenčních staveb (+1,3 %).

Hodnota firemních zásob zboží se ve 2. čtvrtletí t.r. zvýšila o 5,2 mld. CAD, což je pokles o 2,5 mld. CAD ve srovnání s 1. čtvrtletím 2013. Růst zásob vykázali velkoobchodníci, zatímco maloobchodníci a výrobci stavy zásob snížili.

Z hlediska tvorby se na růstu HDP ve 2. čtvrtletí t.r. z odvětví produkujících zboží podílely zemědělství, lesnictví, rybolov a podniky veřejných služeb (utilities). Pokles produkce vykázaly těžební průmysl, ropný a plynárenský průmysl, stavebnictví a výrobní sektor. V sektoru služeb vykázaly největší růst řízení firem, rekreační služby, umělecké služby a zábava, maloobchod, finanční služby a pojišťovnictví, realitní služby, vědecké a technické služby, vzdělávací služby, velkoobchod. Nízký růst vykázaly administrativa, doprava a skladování.

Běžný účet platební bilance ve 2. čtvrtletí 2013 vykázal deficit 14,6 mld. CAD. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se deficit zvýšil o 1,1 mld. CAD. (Pozn.Běžný účet pokrývá transakce se zbožím, službami, výnosy z investic a běžné transfery mezi Kanadou a zahraničím).

Obchodní bilancevykázala ve 2. čtvrtletí t.r. deficit 9,3 mld. CAD (-7,9 mld. CAD v 1. čtvrtletí t.r.). Obchod se zbožím vykázal deficit 3,1 mld. CAD (-2,0 mld. CAD v 1. čtvrtletí t.r.). Export zboží dosáhl hodnoty 118,2 mld. CAD a mezičtvrtletně se zvýšil o 0,2 mld. CAD. Import zboží dosáhl hodnoty 121,3 mld. CAD a mezičtvrtletně se zvýšil o 1,3 mld. CAD. Obchod se službami vykázal deficit 6,16 mld. CAD (-5,9 mld. CAD v 1. čtvrtletí t.r.). Export služeb dosáhl hodnoty 21,2 mld. CAD a mezičtvrtletně se snížil o 0,2 mld. CAD. Import služeb dosáhl hodnoty 27,4 mld. CAD a mezičtvrtletně se zvýšil o 40 mil. CAD..

Bilance příjmů z investic vykázala ve 2. čtvrtletí t.r. deficit 4,2 mld. CAD (-4,0 mld. CAD v 1. čtvrtletí t.r.). Příjmy z kanadských investic v zahraničí byly nižší než příjmy ze zahraničních investic v Kanadě. Výrazný deficit vykázaly příjmy z portfoliových investic (úroky z dluhopisů) a v menší míře z ostatních investic. Příjmy z přímých investic naopak zaznamenaly kladnou bilanci. (Pozn. Bilance příjmů z investic pokrývá příjmy související se zahraničními investicemi – tj. úroky, dividendy, zisky).

Bilance běžných převodů vykázala ve 2. čtvrtletí t.r. deficit 0,58 mld. CAD (-1,05 mld. CAD v 1. čtvrtletí t.r.). Větší množství peněz tak bylo odesláno z Kanady do zahraničí než opačným směrem. Deficit v převodech privátních peněz byl nižší než v předchozím čtvrtletí a nepatrně se zvýšil přebytek bilance převodu vládních peněz. (Pozn. Bilance běžných převodů pokrývá finanční transakce, které nevedou ke vzniku závazků či pohledávek ve vztahu k zahraničí – tj. privátní a vládní transfery).

Bilance kompenzace zaměstnanců vykázala ve 2. čtvrtletí t.r. deficit 0,538 mld. CAD (-0,524 mld. CAD v 1. čtvrtletí t.r.). 

Finanční účet platební bilance ve 2. čtvrtletí 2013 vykázal přebytek 10,2 mld. CAD a ve srovnání s předchozím čtvrtletím se zvýšil o 0,7 mld. CAD. Příliv zahraničních investic do Kanady tedy nadále převyšuje investice Kanaďanů v zahraničí. Ve 2. čtvrtletí t.r. došlo k poklesu zahraničních přímých i portfoliových investic v Kanadě. Výrazný propad zaznamenal nákup kanadských dluhopisů. Přímé a portfoliové investice Kanaďanů v zahraničí se celkově také snížily, ale nákup zahraničních dluhopisů Kanaďany výrazně vzrostl. (Pozn. Finanční účet pokrývá veškeré investiční přeshraniční platby).    

Kanadská ekonomika zaznamenala ve 2. čtvrtletí t.r. nižší tempo reálného ekonomického růstu (+0,4 %) ve srovnání s předchozím čtvrtletím (+0,5 %). Měřeno ročním tempem došlo k růstu HDP o 1,7 % oproti 2,2 % v 1. čtvrtletí t.r. Hlavním důvodem slabší ekonomické expanze je pokles firemních investic a velmi slabý růst exportu.

Kanadská ekonomika vlažně roste díky výdajům domácností, což není uspokojivé vzhledem k rekordnímu zadlužení kanadských domácností. Ekonomickému růstu napomáhají rovněž vládní výdaje na spotřebu, což může být pouze krátkodobá skutečnost. Kanadská vláda se totiž zavázala zajistit vyrovnané hospodaření během dvou let a z tohoto důvodu nelze příliš očekávat růst vládních výdajů v dalším období. Zvýšit export se prozatím příliš nedaří. Znepokojující je skutečnost, že Kanada exportně nevyužívá určité zotavení ekonomiky v USA.