česky 

rozšířené vyhledávání

Žijeme v zahraničí

Pod záštitou náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Tomáše Duba vznikl nový projekt "Žijeme v zahraničí" zaměřený na spolupráci českých exportérů a Čechů dlouhodobě žijících v zahraničí, kteří by mohli pomoci svými znalostmi a zkušenostmi v navazování spolupráce v Kanadě.

Cílem projektu je podpořit české začínající i zkušenější exportéry při pronikání na trh Kanady, kdy často vzniká potřeba získávat lokální informace o potenciálu trhu, místních zvyklostech či možnostech. To může být, zvláště pro malé a střední firmy, složité a při objednání těchto služeb u specializovaných firem drahé.

Do projektu "Žijeme v zahraničí.cz" se mohou bezplatně registrovat zahraniční firmy i jednotlivci, kteří jsou připraveni na vyžádání poskytnout asistenci českým firmám. Firmy i jednotlivci při registraci na webové stránce www.zijemevzahranici.cz vyplní kontaktní i kvalifikační profil a označí služby, které mohou českým exportérům poskytnout. Může se jednat o překlady, administrativu, účast na veletrzích, cestovní služby, průzkum trhu, telemarketing v zahraničí, tisk a rozesílání nabídek v zahraničí, správu e-shopu v zahraničí, provizní prodej či obchodní zastoupení v zahraničí s následným servisem (účetní, daňové, právní služby).

České firmy, které mají zájem o využití služeb v zahraničí, po registraci v projektu získají kontakty s nabídkovým profilem firem či jednotlivců žijících v Kanadě. Oba subjekty se pak napřímo dohodnou na zadání a rozsahu spolupráce.