česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kanada na americkém seznamu "Watch List 2013"

V roce 2013 byla Kanada zařazena Úřadem obchodního představitele USA (The Office of the United States Representative - USTR) na tzv. Watch List, což je seznam zemí, které dostatečně nezajišťují a nevymáhají práva duševního vlastnictví.

V letošní výroční zprávě USTR (tzv. Special 301 Report) se Kanada objevuje ve skupině 30 zemí, mezi nimiž jsou například Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Egypt, Finsko, Izrael, Itálie, Mexiko, Rumunsko, Vietnam.

Ve srovnání s předchozími 4 roky si Kanada u USTR polepšila. V letech 2009-2012 byla totiž zařazena na tzv. Priority Watch List, což je seznam zemí, které nejvíce porušují práva duševního vlastnictví. V roce 2013 zařadily USA na Priority Watch List 11 zemí (Alžírsko, Argentina, Chile, Čína, Indie, Indonésie, Pákistán, Rusko, Ukrajina, Thajsko a Venezuela).  

Kanada byla přeřazena na seznam menších hříšníků v oblasti práv duševního vlastnictví kvůli určité aktivitě v legislativní oblasti v loňském i letošním roce. V červnu 2012 schválil kanadský parlament novelu zákona o autorských právech (Copyright Modernization Act). Novela mj. implementuje kanadské závazky plynoucí z dohod v rámci Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization - WIPO) v oblasti internetu a reaguje na výzvy v oblasti pirátství autorských práv v digitálním věku. 

V březnu 2013 předložila kanadská vláda návrh zákona o boji proti padělkům (Combating Counterfeit Products Act), jehož cílem je posílit práva duševního vlastnictví. Návrh zákona předpokládá, že kanadští celníci budou mít z moci úřední možnost zabavit na hranici padělané a pirátské zboží. USA však naléhají na Kanadu, aby navrhovaná legislativa dala celníkům také pravomoci přijmout opatření proti zboží v tranzitu.

V oblasti farmaceutických výrobků mají USA nadále vážné obavy o dostupnost práva v kanadském administrativním procesu na opravný prostředek k přezkoumání regulačního schválení farmaceutických výrobků. USA mají rovněž vážné obavy o dopad zvýšených užitných požadavků na patenty, které kanadské soudy v poslední době přijímají.