česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní příležitosti pro české firmy v Albertě

Ve dnech 28.-29. dubna 2014 se uskutečnila návštěva ekonomickcýh radů zemí EU v provincii Alberta.

Pracovní cesty se zúčastnili zástupci následujících 15 zemí EU (Belgie, ČR, Dánsko, Francie, Irsko, Litva, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie). Zástupci členských zemí EU navštívili projekt těžby ropných písků (Shell Albian Sands) v oblasti Athabasca severně od města Fort McMurray a uskutečnili řadu schůzek s představiteli provinční administrativy v Calgary. 

Projekt Shell Albian Sands je společný projekt povrchové těžby ropných písků firem Shell Canada Energy (60 %), Chevron Canada Limited (20 %) a Marathon Oil Canada Corporation (20 %). Projekt se realizuje od roku 2003 a současná denní produkce dosahuje 255 tis. barelů bitumenu (tj. ropa z ropných písků). Shell Albian Sands zahrnuje dva důlní provozy (Muskeg River Mine a Jackpine Mine) a zaměstnává více než 3.000 lidí a 1.500 dodavatelů. Průměrný věk zaměstnanců dosahuje 40 let, přičemž 11 % pracovní síly tvoří ženy. Vytěžený a zředěný bitumen se odsud dopravuje ropovodem v délce 500 km do rafinerie (upgrader) ve Scotford zhruba 50 km severovýchodně od města Edmonton. Produkce bitumenu v Shell Albian Sands se odhaduje na 40 let. 

Shell Canada Energy realizuje v Albertě projekt zachycování a skladování uhlíku Quest CCS Project. Jeho cílem je snížit emise skleníkových plynů (GHG) vznikající při zpracování bitumenu. Projekt bude zachycovat a skladovat hluboko v podzemí více než 1 mil. tun CO2 ročně z rafinerie ve Scotford. Tato rafinerie (tzv. upgrader) je v provozu od roku 2003, dostává bitumen z oblasti ropných písků Athabasca a přeměňuje jej na syntetickou ropu, která může být zpracována do produktů jako je např. benzín. Quest CCS project využívá technologii patentovanou firmou Shell. Technologie umožňuje zachycovat přímo až 35 % emisí CO2 vznikajících během procesu zpracování bitumenu. Zachycený CO2 bude stlačen a dopravován v tekuté formě potrubím v délce 80 km k 3-8 vrtným studním severně od rafinerie. Zde bude tekutý CO2 vstřikován do hloubky více než 2 km a trvale bezpečně skladován. Vstřikování CO2 má začít v roce 2015 a rafinerie Scotford Shell Upgrader bude první provozovnou, která implementuje technologii CCS při zpracování bitumenu.         

Rozvoj přírodních zdrojů v Kanadě spadá do kompetence jednotlivých provincií a teritorií. Kanada má 3. největší prokázané zásoby ropy na světě (174 mld. barelů ropy) po Venezuele a Saudské Arábii. Více než 97 % zásob (169 mld. barelů) tvoří ropné písky, což je přírodní směs písku, vody, jílu a bitumenu. Ropné písky se nacházejí ve třech nalezištích v severní části provincie Alberta (tj. Athabasca, Cold Lake a Piece River). Oblast Athabasca nepatrně zasahuje do sousední provincie Saskatchewan. Ropné písky se těží buď povrchově dolováním nebo hlubinně vrtáním studní (metoda in situ). Hlubinné zásoby se nacházejí více než 70 metrů pod povrchem. Zhruba 80 % zásob je hlubinných. S pomocí pokročilých technologií je vrtem do naleziště ropných písků vstřikována pára nebo jiný zdroj horka, který ohřívá bitumen, aby mohl být čerpán jiným vrtem na povrch. Pára pro vstřikování se získává ohříváním vody s pomocí zemního plynu.  

V roce 2012 dosáhly nové investice do těžby ropy a zemního plynu v provincii Alberta hodnoty 67 mld. CAD, přičemž 80 % připadlo na těžbu bitumenu metodou in situ a 20 % na povrchovou těžbu. V Albertě se nyní realizuje 69 projektů těžby bitumenu v hodnotě 127 mld. CAD a 49 projektů výstavby ropovodů v hodnotě 24 mld. CAD.   

V Calgary jednali zástupci členských zemí EU s představiteli následujících ministerstev vlády provincie Alberta, vládních agentur a asociací:

-        Alberta Agriculture and Rural Development
-        Alberta International and Intergovernmental Relations 
-        Alberta Jobs, Skills, Training and Labour
-        Alberta Environment and Sustainable Resource Development
-        Calgary Economic Development
-        Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP)

Na základě prezentací a diskuzí se zástupci provinčních ministerstev, vládní agentury a kanadské asociace producentů ropy patří mezi významné obchodní a investiční příležitosti v provincii Alberta následující:

-        těžba a zpracování ropy z ropných písků (bitumen)
-        výstavba ropovodů a plynovodů
-        technologie na čištění odkališť po těžbě (tailing ponds)
-        technologie pro zachycování a skladování uhlíku (CCS)
-        stavebnictví (nemocnice, školy, silnice)
-        strojírenství pro dopravní infrastrukturu (např. příměstské vlaky)
-        výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (vítr, biomasa – dřevní odpad, odpad z řepky olejné/canola)
-        spotřební zboží

Pro ropný a plynárenský průmysl je ideální příležitostí pro navázání obchodních kontaktů účast na následujících veletrzích či konferencích v Albertě:

Global Petroleum Show - každoročně v červnu
10. - 12. června 2014, Calgary
http://globalpetroleumshow.com

Oil Sands Trade Show & Conference - každoročně v září
9. - 10. září, Fort McMurray
http://oilsandstradeshow.com/2014

International Pipeline Conference & Exposition - 1x za 2 roky na přelomu září/říjen
29. září - 3. října 2014, Calgary
www.internationalpipelineconference.com
www.internationalpipelineexposition.com

Calgary Global Exploration Forum - každoročně v říjnu
14. – 16. října 2014, Calgary
www.cgef.org