česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vzájemné ekonomické a obchodní vztahy

České výrobky mají v Lotyšsku dobrý zvuk a vzhledem ke své povaze tvoří součást běžného života mnoha zdejších obyvatel – osobní vozy Škoda, trolejbusy, tramvaje, elektřina vyrobená s přispěním českého technického myšlení, řada druhů každodenního spotřebního zboží. Lotyši však krizí viditelně zchudli a jejich koupěschopnost se bude zlepšovat teprve postupně, s oživováním ekonomiky.

Kromě tradic, přátelského prostředí a vzájemného respektu sehrála výrazně kladnou roli v česko-lotyšských obchodně-ekonomických vztazích skutečnost společného přibližování a následného vstupu do Evropské unie. Jak Lotyšsko, tak i Česká republika patřily z hlediska transformace svých ekonomik k nejúspěšnějším novým členům – ať už nebývalými tempy hospodářského růstu (především Lotyšsko), tak otevřeností národních ekonomik vůči okolnímu světu.  

Ve světě je Česká republika asociována především s pivem a Lotyšsko v tomto směru není výjimkou.V současné době se zde prodává nejméně deset značek českých piv a ČR zaujímá první místo mezi importéry zlatého moku do této baltské země. S českou pivovarnickou technikou navíc pracuje hned několik místních výrobců piva, včetně největších (Aldaris, Bauska). K tradičním výrobkům spojovaným s Českem, jako jsou sklo, bižuterie, lustry, porcelán, český granát, přibyla v poslední době řada dalších, například stále populárnější drobné potřeby pro domácnost, různé spotřebiče a výpočetní technika.

Česká republika, respektive v minulosti Československo, se podstatně podílela a dosud podílí na rozvoji a modernizaci dopravní infrastruktury v Lotyšsku. Čeští výrobci dopravní techniky i firmy zabývající se její údržbou či modernizací za dlouhá léta získali na zdejším trhu skutečně velmi dobré renomé. Dopravní prostředky tvoří dlouhodobě polovinu veškerých vývozů z ČR do Lotyšska.

 

ŠKODA na každém kroku

Osobní automobily Škoda patří dlouhodobě v Lotyšsku mezi pětici nejprodávanějších značek.  Před krizí, tj. v letech 2006-2007, byla Škoda Octavia nejpopulárnějším modelem a Škoda Superb byla dokonce vyhlášena autem roku 2008. Dnes škodovky opět patří k nejvyhledávanějším.

Nízkopodlažní Tram forRiga, vyrobená v plzeňské Škodovce speciálně pro lotyšskou metropoli, se při svém uvedení do provozu v roce 2010 stala doslova mediální hvězdou. Rižanům se líbí a pochvalují si komfort, jaký tato vozidla nabízejí. Nezaměnitelná elegantní silueta české tramvaje se dokonce objevila i na jízdenkách rižské městské hromadné dopravy.

Ekologických trolejbusů Škoda 24 Tr Irisbus bylo do Rigy v uplynulých letech dodáno celkem 150 kusů, což znamenalo významný příspěvek k pokračující obnově rižského dopravního systému.

Pod značkou Škoda bylo v roce 2009 dodáno české paroplynové turboústrojí pro obnovovanou rižskou tepelnou elektrárnu s kogenerací TEC 2.

 

Obchodní výměna mezi ČR a Lotyšskem v miliónech EUR

 

 

2004

 

2005

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

Vývoz* 83,5 113,5 167,3 201,5 154,1 109,7 138,8 163,6
Dovoz * 14,9 15,1 18,9 25,0 28,3 34,1 30,5 50,3
Obrat 98,4 128,7 186,2 226,5 182,4 143,8 169,3 213,9
Bilance 68,6 98,4 148,4 176,5 125,8 75,6 108,3 113,3

* vývoz a dovoz ČR  Zdroj: ČSÚ, MPO ČR

 

vývoz-dovoz-graf

 

Po letech dynamického růstu česko-lotyšského obchodu – řádově o desítky procent ročně – nastal v roce 2008 v důsledku světové ekonomické krize prudký obrat k horšímu. Rapidní pokles českého exportu, zejména z důvodu dramatického oslabení koupěschopné poptávky v Lotyšsku, pokračoval po celý rok 2009. Kulminoval na přelomu let 2009/2010, kdy se objem výměny meziročně snížil na polovinu. Saldo obchodní výměny přesto zůstává dlouhodobě kladné ve prospěch české strany, i když přebytek se v poslední době významně snižoval.

Od druhého čtvrtletí 2010, kdy se sestupný trend českého vývozu zastavil, začala výměna opět nabírat značnou dynamiku, když hodnoty vývozu i dovozu meziměsíčně rostou  o desítky procent, byť z předchozího nízkého (krizového) základu. Slibný je v tomto smyslu neutuchající zájem jak českých, tak lotyšských firem o uplatnění na trhu partnerské země s důrazem na nové, vyšší formy spolupráce.

Hlavní vývozní komodity ČR: dopravní prostředky – v roce 2011 zejména nové nízkopodlažní tramvaje značky Škoda Tram ForRiga, elektronika a elektrotechnika, stroje a strojní zařízení, reaktory, kotle, lokomotivy, plasty, kaučuk  a výrobky z něj, sklo a skleněné výrobky, železo a ocel plus výrobky z nich, spotřební chemie, základní kovy a výrobky ze základních kovů, různé spotřební zboží.

Hlavní dovozní komodity ČR: železo a ocel, měď a výrobky z mědi, přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu, plasty a výrobky z nich, dřevo, dřevěné uhlí a produkty ze dřeva, sklo a skleněné výrobky, přípravky z masa ryb a korýšů, reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické, různé potraviny.