česky 

rozšířené vyhledávání

Užitečné internetové adresy

Užitečné internetové adresy

1. Statistické přehledy

www.sama.gov.sa saúdská centrální banka

www.planning.gov.sa saúdské ministerstvo hospodářství a plánování

2. Významné adresy

www.saudinf.com saúdská ministerstva a jiné státní instituce

www.sagia.gov.sa saúdská agentura na podporu investic

www.saudichambers.org,sa ústředí saúdských obchodních komor

www.recexpo.com veletržní výstaviště v Rijádu

www.acexpos.com veletržní výstaviště v Džiddě

www.czechairlines.com/en/gulf kanceláře saúdských agentů ČSA

3. Seznam významných předpisů

www.sagia.gov.sa v kapitole "Getting Started"

4. Nejdůležitější internetové zdroje informací

www.saudia-online ekonomické a všeobecné informace

www.sauditourism.gov.sa cestovní informace k Saúdské Arábii

www.saudinf.com saúdská státní správa

www.saudiembassy.net saúdský ZÚ v USA

www.sagia.gov.sa saúdská agentura na podporu investic

www.customs.gov.sa saúdská celní správa

www.saso.gov.sa saúdský úřad pro technickou normalizaci

www.saudichambers.org.sa ústředí saúdských obchodních komor

www.saudicommercial.com saúdská firemní databáze

www.arabnews.com saúdský deník Arab News

5. Různé

www.gcc-sg.org organizace arabských států Perského zálivu

www.isdb.org rozvojová banka islámských zemí

www.meed.com anglický ekonomický týdeník pro Blízký východ

www.czaok.cz česko-arabská obchodní komora

Některé další odkazy na užitečné internetové stránky, resp. upřesnění, kde požadovaná data nalézt na internetových stránkách, jsou obsaženy v poznámkách pod čarou či přímo v textu Souhrnné teritoriální informace (viz zvláštní rubrika těchto webových stránek).