česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní výměna mezi ČR a Bahrajnem

Výrazný pokles českého vývozu v roce 2010 byl způsoben přetrvávající zdrženlivostí zahraničních investorů, kteří pozastavili řadu stavebních projektů v důsledku hospodářské krize v roce 2009. Pokles vývozu pokračoval i v roce 2011, kdy byl však způsoben občanskými nepokoji v rámci tzv. "arabského jara", které ochromily ekonomiku Bahrajnu na téměř 5 měsíců (02-06/2011). Velmi neobvyklý a v posledních 10 letech ojedinělý nárůst dovozu v roce 2011 (nárůst o 2 377 %) je tvořen položkou "katalyzátory na nosiči z drahého kovu jako aktivní látce" (cca 3 mil. USD) a produkty hliníku (cca 2,5 mil. USD). Velmi neobvyklý nárůst vývozu i dovozu v roce 2012 je tvořen položkou trysková letadla s hmotností nad 15 tun (dle statistik celkem cca 45 tun), jedná se o letadlo zaslané do ČR na opravu a vyvezené zpět, kde měl být v bilanci vzájemného obchodu započten jen zušlechťovací styk ve výši 0,5 mil. USD a nikoli celá částka 43 mil. USD na straně vývozu, resp. 42,5 na straně dovozu. Po tomto očištění je vývoz ČR roku 2012 USD na úrovni 17 mil. USD, což je oproti roku 2011 nárůst o téměř 60 %. Dovoz je naopak po eliminaci této položky téměř nulový.

 

Vzájemná obchodní výměna v tis. Kč

                    v tis.
  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
poř. Index poř. Index poř. Index
1993 16 216 127. - 174 175. - 16 390 140. - 16 042
1994 18 738 126. 115,6 151 178. 86,8 18 889 133. 115,2 18 587
1995 251 635 73. 15x 628 163. 415,9 252 263 82. 13x 251 007
1996 14 570 133. 5,8 0 201. x 14 570 148. 5,8 14 570
1997 26 753 118. 183,6 349 171. x 27 102 139. 186,0 26 404
1998 40 149 114. 150,1 1 322 153. 378,8 41 471 129. 153,0 38 827
1999 31 089 121. 77,4 12 414 127. 939,0 43 503 132. 104,9 18 675
2000 29 549 127. 95,0 1 892 156. 15,2 31 441 145. 72,3 27 657
2001 81 598 104. 276,1 1 817 156. 96,0 83 415 118. 265,3 79 781
2002 53 529 110. 65,6 86 194. 4,7 53 615 126. 64,3 53 443
2003 61 054 104. 114,1 2 757 145. 32x 63 811 125. 119,0 58 297
2004 120 342 102. 197,1 3 474 153. 126,0 123 816 118. 194,0 116 868
2005 137 131 101. 114,0 6 098 149. 175,5 143 229 116. 115,7 131 033
2006 126 763 109. 92,4 19 392 129. 318,0 146 155 117. 102,0 107 371
2007 178 109 106. 140,5 4 235 165. 21,8 182 344 117. 124,8 173 874
2008 162 113 111. 91,0 21 174 128. 500,0 183 287 120. 100,5 140 939
2009 270 189 97. 166,7 7 754 145. 36,6 277 943 111. 151,6 262 435
2010 247 984 101. 91,8 12 510 137. 161,3 260 494 112. 93,7 235 474
2011 193 053 107. 77,8 149 855 92. 1197,9 342 908 107. 131,6 43 198
2012 1 147 238 73. 594,3 810 936 72. 541,1 1 958 174 72. 571,0 336 302

 

Vzájemná obchodní výměna v tis. Kč

vzájemná obchodní výměna s Bahrajnem

 

Vzájemná obchodní výměna v tis. USD 

                    v tis.
  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
1993 556 127. - 6 175. - 562 140. - 550
1994 651 126. 117,1 5 178. 83,3 656 133. 116,7 646
1995 9 482 73. 15x 24 163. 480,0 9 506 82. 15x 9 458
1996 537 133. 5,7 0 201. x 537 148. 5,6 537
1997 843 118. 157,0 11 171. x 854 139. 159,0 832
1998 1 244 114. 147,6 41 153. 372,7 1 285 129. 150,5 1 203
1999 899 121. 72,3 359 127. 875,6 1 258 132. 97,9 540
2000 766 127. 85,2 49 156. 13,6 815 145. 64,8 717
2001 2 145 104. 280,0 48 156. 98,0 2 193 118. 269,1 2 097
2002 1 635 110. 76,2 3 194. 6,3 1 638 126. 74,7 1 632
2003 2 163 104. 132,3 98 145. 32x 2 261 125. 138,0 2 065
2004 4 682 102. 216,5 135 153. 137,8 4 817 118. 213,0 4 547
2005 5 726 101. 122,3 255 149. 188,9 5 981 116. 124,2 5 471
2006 5 607 109. 97,9 858 129. 336,5 6 465 117. 108,1 4 749
2007 8 770 106. 156,4 209 165. 24,4 8 979 117. 138,9 8 561
2008 9 516 111. 108,5 1 243 128. 594,7 10 759 120. 119,8 8 273
2009 14 178 97. 149,0 407 145. 32,7 14 585 111. 135,6 13 771
2010 12 976 101. 91,5 655 137. 160,9 13 631 112. 93,5 12 321
2011 10 914 107. 84,1 8 472 92. 1293,4 19 386 107. 142,2 2 442
2012 58 583 73. 536,8 41 410 72. 488,8 99 993 72. 515,8 17 173

  

Vzájemná obchodní výměna v tis. USD

vzájemná obchodní výměna s Bahrajnem