česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vyhodnocení presentace českých firem na veletrhu Saudi Build 2013 (4.-7.11.2013)

Zastupitelský úřad České republiky v Rijádu uspořádal ve dnech 4.-7.11.2013 pro české firmy presentaci jejich katalogů, vzorků a plakátů na veletrhu Saudi Build 2013. Tento v historii první projekt účasti České republiky (ZÚ) na veletrhu v Saúdské Arábii byl realizován díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programů podpory ekonomické diplomacie.

Účast českých firem, resp. firem, které reagovaly na příslušnou výzvu ZÚ, předčila veškerá očekávání. Své katalogy zaslalo 22 firem, 3 firmy vyslaly na veletrh i své zástupce, kteří se na stánku postupně vystřídali (Plynostav, Merko, Optokon).

            Návštěvnost stánku a zájem o české produkty byl značný. Stánek navštívilo cca 200 osob, z toho 71 se zajímalo o vystavené katalogy a zbytek obecně o Českou republiku. Pracovníci ZÚ kromě presentace katalogů zúčastněných firem poskytovali další informace z elektronické databáze Kompass.

             Zpětnou vazbu a získané kontakty dostaly všechny zúčastněné firmy v podobě visitek a vyplněných dotazníků. Níže uvádíme rekapitulaci získaných a rozeslaných kontaktů:

Název firmy                          oborové zaměření                            počet získaných kontaktů

1. Isopol                                výroba nízko energetických domů                            23

2. Cetris                                výroba cementovláknitých desek                              6

3. Glass Innovation                samozatemňovací skla                                                5

4. Neo Vision                        výroba robotů na čištění klimatizace               4

5. Noen Holding                    technologie povrchové těžby, trafostanice                 5

6. Nike Bohemia Glass          luxusní ručně vyráběné sklo                                       4

7. Rokospol Group                nátěrové hmoty, průmyslové podlahy                        4

8. KMB Systems                    měřící přístroje pro vysoké napětí                              3

9. Vikovice Engineering        ropné nádrže, investiční celky                                    3

10. Zetor                                výroba traktorů                                                          3

11. SoloDoors                        výroba dveří                                                              2

12. Vyrtych                            venkovní a vnitřní osvětlení                                        2

13. Pipe Life                          PVC potrubní systémy                                               2

14. Optokon                           optické datové sítě a jejich komponenty                    2

15. Merko                               betonárky                                                                  2

16. Plynostav                         dálkové rozvody plynu, ropy, vody                            2

17. Fans                                chladící věže a systémy                                              1

18. Eltodo                              technologie řízení dopravy                                         1

19. Wolf Invest                      dřevostavby                                                                1

20. Enteria                              výstavba železniční a silniční infrastruktury               0

21. TIP                                   výroba zahradní mechanizace                                     0

22. Ambra                              výroba slohového nábytku                                         0

____________________________________________________________________

CELKEM      kontaktů                                                                                          71

            Vedlejším přínosem akce byla propagace České republiky, cca 150 zájemců si odneslo katalogy s obecnými informacemi o ČR. K propagaci přispělo i vystoupení DEK ing. Petra Vlka pro Saudi TV, druhý kanál KSA 2.

            ZÚ si pro tuto svoji první samostatnou akci na podporu ekonomické diplomacie vybral stavební veletrh právě vzhledem k v Saúdské Arábii probíhajícímu bezprecedentnímu stavebnímu boomu (celková výše plánovaných projektů činí 790 mld. USD, z toho do r. 2020 mají být kontrahovány projekty za cca 500 mld. USD). V příštím roce však hodlá obdobnou akci uspořádat, s ohledem na disponibilní finanční prostředky, kromě stavebnictví i v dalších oborech, zejména zdravotnictví a zemědělství.

            Veletrh Saudi Build je největším stavebním veletrhem v Saúdské Arábii, v roce 2012 se ho zúčastnilo 812 firem ze 34 zemí (17 národních pavilónů) a expozice se konala na ploše o velikosti 26.000 m2. Veletrh navštívilo cca 23 tis. návštěvníků z řad odborné veřejnosti. Letošní ročník Saudi Build 2013 byl jubilejním 25. ročníkem, takže účast byla obdobná (závěrečná zpráva bude k dispozici na webových stránkách www.saudibuild-expo.com) .

            Účast ČR na veletrhu v KSA byla první takovouto akcí ZÚ v historii. ZÚ při rozhodování o návrhu příslušného projektu na podporu ekonomické diplomacie vycházel nejen ze svých zkušeností z obdobných úspěšných akcí, které dříve uskutečnil v jiných zemích (Sýrie, Libye), ale zejména ze zkušeností obchodního rady Polska, který takovouto akci dělá každoročně (a to nejen na veletrhu Saudi Build, ale i na veletrhu Saudi Agriculture and Saudi Food). Na letošním ročníku Saudi Build bylo Polsko dokonce zastoupeno stánkem o velikosti 90 m2 pod hlavičkou asociace stavebních firem „Polish Construction“.

            Akce co do zájmu a množství získaných kontaktů pro české firmy předčila očekávání a byla bezpochyby v porovnání s vynaloženými náklady velmi efektivní. ZÚ v každém případě doporučuje tuto akci opakovat i v roce 2014 a pokud bude zaznamenán zájem českých firem se tohoto veletrhu zúčastnit samostatně, tak akci zastřešit prostřednictvím Hospodářské komory nebo SPD, Czechtrade či jiného subjektu a náklady na účast (1m2 stánku stojí nezanedbatelných 475 USD) těmto firmám plně nebo částečně uhradit.

            Kromě účasti na Saudi Build ZÚ doporučuje uspořádat obdobnou akci i na veletrhu Saudi Agriculture, Saudi Agro-Food 2014, konaném 8.-11.9.2014 v Rijádu a akci spojit s případnou návštěvou ministra zemědělství ČR v KSA, kterého na veletrh pozval během své návštěvy ČR v 09/2013 saúdský protějšek. Žádost o příslušný projekt si ZÚ v tomto hodlá podat.

Vypracoval: ing. Petr Vlk, ekonomický a obchodní rada ZÚ

V Rijádu 14.11.2013

ZÚ Rijád na Saudi Build

Saúdští podnikatelé se zajímají o katalogy českých firem na veletrhu Saudi Build 2013

stánek ZÚ Rijád na veletrhu Saudi build 2013

Kromě vystavených katalogů poskytovali pracovníci ZÚ i kontakty na české firmy z elektronické databáze Kompass