česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Centrální banka Malty očekává růst kolem 1% HDP

(Archivní článek, platnost skončena 23.05.2014.)

Centrální banka Malty očekává v letech 2012-2013 růst kolem 1% HDP.

Na konci února 2013 publikovala Centrální banka Malty (CBM) další vydání pravidelné zprávy, která analyzuje vývoj hospodářství a finančního sektoru na Maltě a v zahraničí v průběhu třetího čtvrtletí roku 2012. Zpráva si všímá, že hospodářský vývoj v průmyslově vyspělých zemích mimo Eurozónu byl ve 3. čtvrtletí různorodý. Hospodářská aktivita si udržovala relativně vysoké tempo ve Spojených státech, ale výrazně zpomalila v Japonsku a v menší míře také v nejdůležitějších asijských ekonomikách.

V Eurozóně HDP ve třetím čtvrtletí 2012 meziročně klesl o 0,6% v důsledku nižší domácí poptávky. Roční míra inflace měřená harmonizovaným indexem spotřebitelských cen se zvýšila z 2,4% v červnu na 2,6% v září a to zejména v důsledku růstu cen energií. Situace na trhu práce se zhoršovala a míra nezaměstnanosti se v září zvýšila na 11,6%. Podle předpovědi ECB z prosince 2012 se roční pokles HDP v Eurozóně pohyboval v r. 2012 mezi -0,6 a -0,4%. Pro r. 2013 byla odhadována změna HDP v Eurozóně mezi -0,9 a +0,3%.

Roční reálný růst HDP se na Maltě zrychlil na 1,9% během třetího čtvrtletí 2012 z 1,3% v předchozím čtvrtletí. K tomu přispěly čisté exporty a domácí poptávka, která odrážela růst vládní spotřeby a v menší míře investic.

Roční míra inflace se v září snížila na 2,9% z 4,4% v červnu. K tomu přispěl vývoj cen ve službách, především hotelových. V prosinci 2012 dosáhla roční míra inflace 2,8%. Míra zaměstnanosti se ve sledovaném čtvrtletí nadále zvyšovala. Navzdory tomu nicméně míra nezaměstnanosti na Maltě vzrostla meziročně z 6,2 na 6,6%, protože nabídka na trhu práce rostla rychleji než poptávka po pracovnících.

Indikátory cenové konkurenceschopnosti Malty nabídly ve třetím čtvrtletí smíšené výsledky. Nominální harmonizovaný ukazatel konkurenceschopnosti se z červnové úrovně zvýšil zatímco reálný ukazatel se snížil. Růst jednotkových nákladů práce, měřený jako plovoucí průměr, za poslední čtyři čtvrtletí zrychlil na 3,4% z červnových 2,5%.

Saldo běžného účtu platební bilance zůstalo kladné, avšak ve srovnání s 3. čtvrtletím předchozího roku kleslo. Důvodem byl vývoj na účtu příjmů a vyšší deficit zahraničního obchodu se zbožím. Naopak saldo účtu běžných transferů a obchodu se službami se zlepšilo. Nicméně kladné saldo běžného účtu kleslo na konci září na 0,2% HDP během uplynulých dvanácti měsíců, oproti 2,1% v červnu.

V části věnované fiskální analýze si zpráva všímá meziročního růstu rozpočtového deficitu ve třetím čtvrtletí. Schodek státního rozpočtu dosáhl na konci září 3,1% HDP za uplynulých dvanáct měsíců, ve srovnání s 2,7% na konci června. Nicméně poměr celkového veřejného dluhu k HDP se v září snížil na 73,1%.

Podle předpovědi CBM růst HDP Malty měl v roce 2012 dosáhnout 1,0 %. V roce 2013 banka očekává růst kolem 1,1% HDP díky oživení soukromé spotřeby a investic. Průměrná míra inflace měřené růstem indexu spotřebitelských cen by měla v roce 2013 klesnout na 2,4% díky očekávanému zpomalení růstu cen potravin a poklesu cen energií.

Banka v závěru zprávy vyzývá vládu, aby v oblasti fiskální politiky pokračovala v dlouhodobém omezování výdajů s cílem dosáhnout strukturálně vyrovnaného rozpočtu, který umožní rychlejší snižování míry zadlužení. Cenová stabilita a fiskální disciplína jsou klíčovými podmínkami pro nastoupení dráhy udržitelného hospodářského růstu.