česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vývoj veřejných financí v první polovině roku

(Archivní článek, platnost skončena 12.09.2014.)

Italská centrální banka ve svém pravidelném statistickém bulletinu analyzuje hospodaření státu a všímá si, že za prvních šest měsíců muselo ministerstvo financí řešit rozdíly mezi průběžnými příjmy a výdaji státu v objemu 44,5 mld. eur. Z toho 8,2 mld. eur připadlo na financování pomoci státům Eurozóny zasaženým dluhovou krizí (EFSF: 5,3 mld. eur; kapitál ESM: 2,9 mld. eur). Dosud Itálie podle bulletinu vydala na vznik EFSF a ESM finanční prostředky v objemu 50 mld. eur.

Dobrou zprávou o stavu italského hospodářství je růst daňových příjmů v červnu t.r. o 21,5% ve srovnání s červnem 2012. Údaje o hospodaření státu za červenec jsou však již méně povzbudivé. Výdaje převyšovaly příjmy o 8,8 mld. eur, což bylo způsobeno odložením první splátky daně z nemovitostí, ale i urychlením plateb veřejného sektoru za faktury po splatnosti. Podle ministra financí Fabrizia Saccomaniho bylo ze státní pokladny veřejným subjektům poskytnuto 17 mld. eur z předpokládaných 20 mld. eur pro tento rok. Z toho 5 mld. eur bylo již efektivně vyplaceno soukromým dodavatelům za faktury po lhůtě splatnosti.

Veřejný dluh Itálie dál roste, ale zvyšuje se i důvěra zahraničních investorů

V prvním pololetí letošního roku se italský veřejný dluh zvýšil o 93 mld. eur ve srovnání s jeho hodnotou v červnu 2012 (z 1 982 mld. na 2 075 mld. eur). Výše dluhu se pohybuje nad hladinou 2 000 mld. eur prakticky celé první pololetí roku 2013 (leden t.r.: 2 022 mld. eur). Průměrná délka splatnosti závazků státu dosáhla na konci června 6,9 roku. Ještě v roce 2011 byla průměrná délka nad 7 let, ale v důsledku prudce rostoucích úrokových sazeb se musela italská státní pokladna uchýlit ke krátkodobým emisím. V současnosti mají největší váhu v portfoliu emitovaných státních dluhopisů bondy splatné nad 5 let (878 mld. eur), dále pak 1-5 let (684 mld. eur) a nakonec do 1 roku (513 mld. eur).

Italská centrální banka ve svém analytickém přehledu uvádí, že podíl státních dluhopisů v rukou cizích investorů se v květnu t.r. zvýšil na 34% (v dubnu: 33,4%). Lze předpokládat, že v letních měsících se tento podíl mohl dále zvyšovat. Nasvědčoval tomu například vývoj Milánské burzy cenných papírů.