česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Statistické údaje o italských a českých zahraničních investicích

Podle posledního přehledu, který ČNB publikovala v březnu 2012, dosahoval stav přímých zahraničních investic Itálie v ČR na konci roku 2010 hodnoty 916,2 mil. eur. Itálie tak figurovala mezi šestnácti největšími zahraničními investory v ČR. České přímé investice v Itálii dosahovaly podle citovaného přehledu 7,6 mil. eur na konci roku 2010. Po přičtení (předběžných) toků investic v roce 2011 ke stavům na konci roku 2010 dosáhl stav přílivu přímých zahraničních investic z Itálie do ČR 860,8 mil. eur a stav odlivu z ČR do Itálie 7,9 mil. eur na konci roku 2011.

Toky přímých zahraničních investic (tis. eur)

Příliv do ČR
Rok Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem
2009 39 060,2 -8 409,7 -157 897,4 -127 246,9
2010 2 309,3 -15 557,4 38 147,6 24 899,5
2011 -26,603,8 13,132,0 -41,892,4 -55,364,2
Odliv z ČR
2009 0,0 1 667,3 -42 074,5 -40 407,2
2010 4 936,4 4 856,2 1 755,4 11 548,0
2011 244,0 853,3 -750,9 328,4

Zdroj: ČNB