česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Analýza trhu piva

Analýza trhu piva v Chile: Mění se zvyky a dynamicky roste spotřeba piva

V povědomí většiny občanů a podnikatelů Evropy je Chile spojeno především s představou výroby a konzumu vína. Chilský ekonomicky zaměřený list ESTRATEGIA zveřejnil dne 10. února 2014 s odvoláním na Euromonitor International informaci, podle které v uplynulých 10 letech vzrostla v Chile spotřeba piva na obyvatele o 65 %. Znamená to nárůst spotřeby piva o 200 milionů litrů. V současné době spotřeba piva na obyvatele v Chile přesáhla 40 litrů za rok. To sice z Chile nečiní světového ani lokálního „šampiona“ (pro srovnání – v ČR nyní okolo 144 litrů obyvatel/rok). Nicméně z hlediska exportních zájmů nelze přehlížet velkou dynamiku růstu spotřeby piva v Chile.

Graf: Spotřeba alkoholických nápojů v Chile

Jak ukazuje graf, tvoří dnes pivo 64,3 % trhu alkoholických nápojů v Chile. Za významný růst jeho spotřeby jsou zodpovědné zejména změny v životním stylu mládeže a lidí středního věku. Pivo se rovněž stalo více módní a sociálně přijatelné pro vyšší a střední vrstvy a pro ženy.

Dominantní úlohu v chilském trhu piva hraje koncern CCU (Compañía Cervecerías Unidas S.A), který je kapitálově propojen s firmou Heineken a ovládá okolo 80 % trhu. Druhým nejvýznamnějším „hráčem“ s cca 15 % na trhu je firma Cervecería Chile, která nyní reprezentuje rovněž zájmy koncernů ABInBev, AmBev a Anheuser-Busch. Tyto firmy rovněž přímo či nepřímo ovládají většinu importu piva do Chile. Zbytek trhu ovládají menší pivovary. Všechny současné analýzy se shodují v tom, že navzdory ekonomické síle těchto dvou „gigantů“ bude budoucnost v Chile patřit rovněž mikropivovarům.

Pokud se týká skladby a preferencí spotřeby, převládá jednoznačně světlé pivo. Ačkoliv Chile není regionálním lídrem LAC ve spotřebě piva, je jím pokud se týká podílu piv typu „premium“ (17 % piv typu „premium“ z celkové spotřeby v roce 2013).

Trend růstu spotřeby piva zachytily i tradiční chilské vinařské podniky, které začaly konkurovat etablovaným pivním koncernům. Například dobře známý vinařský podnik Concha y Torro začal dovážet zahraniční piva kategorie „premium“ a ihned v tom zaznamenal úspěch. Prodej amerického piva Miller se tomuto dovozci podařilo v Chile zvýšit o 130 % v roce 2013.

Pokud jde o celkový „souboj značek“ dovážených na chilský trh, vede mexická Corona následovaná značkami Becker, Budweiser a Miller. Podle Obchodní komory Santiago de Chile importovalo Chile v roce 2012 pivo za 95,1 mil. USD a v období leden – srpen 2013 byl zaznamenán růst dovozu piva ve výši 41 %.

Jak ukazují následující tabulky za celorok 2013, vývoz piva do Chile vede Mexiko před USA, Argentinou, Peru, Bolívií a Německem. Česká republika byla v roce 2013 v exportu piva do Chile na 28. místě, které dozajista neodpovídá pověsti a potenciálu české výroby piva (v exportu piva do Chile byla ČR dokonce předstižena Kubou na 22. místě.)  

Vývoz piva do Chile podle zemí – exportérů (2013)
Pořadí Země Objem (v litrech) % z celku v USD % celkem
1 Mexiko 51 151 134,80 35,66 52 948 827,89 40,64
2 USA 55 592 575,63 38,75 48 637 268,08 37,33
3 Argentina 14 646 730,00 10,21 11 243 991,37 8,63
4 Peru 4 440 253,94 3,10 4 322 795,71 3,32
5 Bolívie 3 401 872,80 2,37 3 298 025,80 2,53
6 Německo 8 815 155,54 6,15 3 157 361,20 2,42
7 Španělsko 1 215 111,96 0,85 1 683 307,93 1,29
8 Belgie 195 661,14 0,14 956 972,20 0,73
9 Nizozemsko 454 832,27 0,32 757 135,13 0,58
10 Rusko 1 067 515,74 0,74 727 775,35 0,56
11 Turecko 633 344,00 0,44 587 951,83 0,45
12 Uruguay 488 985,84 0,34 416 109,95 0,32
13 Francie 551 366,44 0,38 314 721,52 0,24
14 Velká Británie 113 456,51 0,08 291 523,15 0,22
15 Guatemala 156 796,66 0,11 143 429,16 0,11
16 Dominikánská republika 111 342,24 0,08 137 356,20 0,11
17 Singapur 84 192,96 0,06 108 279,61 0,08
18 Finsko 49 293,28 0,03 74 651,46 0,06
19 Irsko 21 384,00 0,01 69 690,72 0,05
20 Čína 57 933,92 0,04 61 894,11 0,05
21 Itálie 41 342,40 0,03 51 571,29 0,04
22 Kuba 41 035,20 0,03 49 277,85 0,04
23 Dánsko 29 048,70 0,02 44 482,73 0,03
24 Ukrajina 21 720,00 0,02 44 060,64 0,03
25 Kolumbie 17 820,00 0,01 41 714,85 0,03
26 Austrálie 8 437,50 0,01 32 247,60 0,02
27 Rakousko 8 838,72 0,01 28 427,15 0,02
28 Česká republika 7 470,50 0,01 12 825,73 0,01
29 Slovinsko 7 622,10 0,01 9 040,02 0,01
30 Terr.Fran.En AU 2 106,72 0,00 8 515,00 0,01

 

 

 

 

Hlavní společnosti dovážející pivo do Chile (2013)

Pořadí Společnost Volumen (v litrech) % z celku v USD % celkem
1 Distribucion y Excelencia S.A. 49 318 994,06 34,38 51 010 248,16 39,15
2 Cerveceria Chile S.A. 61 928 301,52 43,17 48 088 422,89 36,91
3 Vina Concha y Toro S.A. 9 363 456,36 6,53 10 782 015,78 8,28
4 Cervecera CCU Chile Limitada 7 703 985,00 5,37 10 111 788,50 7,76
5 Cencosud Retail S.A 7 073 582,55 4,93 1 681 623,81 1,29
6 Vina Francisco de Aguirre S.A. 1 600 390,12 1,12 1 349 790,94 1,04
7 Comercial Chacao S.A. 1 213 938,84 0,85 1 117 282,32 0,86
8 La Vinoteca LTDA 641 927,08 0,45 1 112 043,25 0,85
9 Coca Cola Embonor S.A. 878 906,40 0,61 724 839,44 0,56
10 Import y Distrib.Santiago S.A. 1 048 515,74 0,73 711 962,86 0,55
11 Exp e Imp de Liquidos RCR Ltd 616 589,76 0,43 643 889,89 0,49
12 Inversiones Collins&Collins L 38 693,60 0,03 487 852,50 0,37
13 Comercial Escocia Ltda 264 537,68 0,18 234 125,13 0,18
14 Abastecedora del Comercio Limi 289 773,02 0,20 228 255,13 0,18
15 Comercial F.H.Engel S.A. 209 015,80 0,15 187 540,94 0,14
16 Dist. Pisquera Portugal Ltda 129 750,48 0,09 163 378,29 0,13
17 Pacific Investments S.A 46 337,44 0,03 153 653,12 0,12
18 Import y Distrib. Chilebel Ltda 31 949,96 0,02 129 503,34 0,10
19 Hipermercados Tottus S.A 122 268,36 0,09 112 888,65 0,09
20 Industrias Campo Lindo S.A. 131 197,44 0,09 111 219,65 0,09

Bezpochyby existují možnosti zvýšení vývozu piva z ČR do Chile. Aby však toho bylo možno dosáhnout, je nutno změnit strategii tohoto exportu. Potenciál růstu trhu piva v Chile byl již dostatečně zaznamenán a podchycen hlavními světovými koncerny a ty se propojily s nejvýznamnějšími místními kapitálovými skupinami a podniky, které již měly tradici a know-how ohledně lokálního trhu a mentality spotřebitelů.

Za této situace již nelze dosáhnout opravdu velkého objemu v exportu piva z ČR do Chile pouhými pokusy o přímé prodeje nepodložené sofistikovanou přípravou „terénu“. Získat podíl na chilském trhu není nemožné, ale exportér by napřed musel věnovat péči studiu trhu a vytváření kontaktů s již etablovanými skupinami a dovozci. Významnější objemy piva lze do Chile exportovat pouze vytvořením různých typů aliancí s dominantními místními společnostmi. To vyžaduje vyslání marketingového specialisty k průzkumu podmínek a posléze získání odpovídajících kontaktů a pečlivou přípravu na jednání s místními partnery. (V případě největších pivovarů, které jsou součástí nadnárodních skupin, je nutno strategii přístupu na chilský trh utvářet a koordinovat s vedením takových skupin.)

Bez sofistikované přípravy a větších investicí lze v Chile uskutečnit pouze drobnější prodeje prostřednictvím místních dealerů, jak se to daří například firmě Primátor (pivovar Náchod) – viz zpráva z místního tisku v příloze. I tato cesta je možná.

http://www.businessinfo.cz/app/content/files/teritoria/Chile_pivo_clanek_140214.jpg

Jednou z neperspektivnějších cest k proniknutí na chilský trh piva je založení místní pobočky/pivovaru nebo společné firmy. Tato forma investice je nyní ještě atraktivnější s přihlédnutím k existenci Pacifické aliance AP (Chile, Kolumbie, Mexiko, Peru), která již odbourala více než 92 % celních bariér uvnitř bloku. Významným psychologickým faktorem je pověst českého piva, která je i v Chile ceněná. I tato cesta však vyžaduje pečlivou přípravu, studium trhu a investice do právního servisu.

Jak bylo již výše uvedeno, všechny analýzy trhu piva v Chile se shodují v tom, že velkou budoucnost mají mikropivovary. Jejich perspektiva je dána rovněž skutečností, že v současné době je v chilských městech nedostatek restaurací střední třídy, kde by se dalo pít pivo za přiměřenou cenu a které by fungovaly v sociálním smyslu „české hospody“. Změny v návycích a preferencích obyvatel jasně ukazují, že pro tyto podniky existuje poptávka. Zřízení restaurace s mikropivovarem uvnitř se dá nyní považovat za zaručený úspěch z hlediska naladění trhu a chování obyvatel. Rovněž by se jednalo o bezpečnou investici s přihlédnutím k příslovečné chilské makroekonomické stabilitě a dobré bezpečnostní situaci.

Jen 46,2 % Chilanů si chodí na pivo do restaurace

Graf: Konzumace alkoholických nápojů v Chile

Skutečnost, že Zastupitelský úřad České republiky v Chile považuje investici do otevření pivnice s mikropivovarem v Chile za nadějnou, není založena pouze na vlastních průzkumech a převzatých analýzách, nýbrž se opírá také o solidní statistická data. Podle statistiky Asociace chilských výrobců piva (Asociación de Productores de Cerveza de Chile, ACECHI) pije v Chile pouze 46,2 % konzumentů pivo v restauracích, zatímco téměř 83 % milovníků piva si tento nápoj dopřává raději doma. Tato statistika je zajímavá a důvěryhodná. Důvodem nízkého počtu „pivařů“ v restauracích je jednak již zmíněný nedostatek pivnic a rovněž vysoká cenová hladina nápojů v existujících restauracích a barech.

Vypracovala: Ekonomická sekce ZÚ Santiago de Chile