česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Přehled bilaterálních dohod

Od roku 1990 byla mezi Českou republikou a Korejskou republikou podepsána celá řada bilaterálních dohod.

 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách (Soul, 26. října 1990)
 • Dohoda o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky (Soul, 26. října 1990)
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic (Soul, 27. dubna 1992)
 • Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Soul, 27. dubna 1992)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti pro cesty občanů (Soul, 6. října 1994)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o kulturní spolupráci (Soul, 6. října 1994)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o vědecko-technické spolupráci (Praha, 5. března 1995)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o spolupráci pro mírové využití atomové energie (Soul, 16. března 2001)
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Korejské republiky o spolupráci v oblasti mládeže na léta 2003-2005 (Praha, 11. listopadu 2003)
 • Ujednání mezi Ministerstvem informatiky České republiky a Ministertsvem informací a telekomunikací Korejské republiky o spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií (Praha, 7. května 2004)
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Korejské republiky o hospodářské spolupráci (Praha, 21. dubna 2009)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené  (Praha, 19. prosince 2011)