česky 

rozšířené vyhledávání
dsc04426
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Energetický seminář ve Stockholmu

Ve dnech 13. – 14. května 2014 se uskutečnil dvoudenní Česko-švédský energetický seminář, který uspořádalo Velvyslanectví ČR ve spolupráci s agenturou CzechTrade a švédskou státní společností Svenska Kraftnät. Seminář byl zaměřený na možnosti zapojení se českých firem jako dodavatelů do probíhajících a připravovaných investičních projektů v oblasti přenosu elektrické energie ve Švédsku. Seminář byl připraven v rámci programu Ministerstva zahraničních věcí na podporu ekonomické diplomacie v roce 2014.

První den semináře byl věnován jednáním v sídle firmy Svenska Kraftnät, během níž Ulf Moberg, technický ředitel, představil profil firmy a vybrané plánované investiční projekty Ekhyddan-Barkeryd, Forsmark-Fasten, Forsmark-Stackbo, The Gotland Connection, Skogssäter-Stenkullen, Lindbacka-Östansjö, NordBaltRasten-Östfora, Själland cables, Stackbo-Hamra, The South West Link a v neposlední řadě Stockholms Ström (CityLink400kV).

Ředitelka oddělní nákupu Ulrika Hesslow se věnovala možnostem, jak se stát dodavatelem produktů a služeb, a zvláštní důraz věnovala připravovaným tendrům. Jako novinku uvedla, že od 11. 5. 2014 je na webových stránkách firmy www.svk.se zveřejňován i indikativní plán výběrových řízení do roku 2025 (se čtvrtletní aktualizací). Projektový manažer Erik Thunberg pohovořil o technických aspektech realizovaných projektů.  Pod vedením Petera Jonssona, projektového manažera pro projekt CityLink, se v závěru návštěvy uskutečnila prohlídka budovaného stockholmského tunelu mezi Danderydem a Solnou, včetně možnosti detailně konzultovat na místě jednotlivé prvky výstavby s vedoucím stavby.  Projekt CityLink představuje nový způsob výstavby přenosových sítí, který nahrazuje tradiční nadzemní energetické rozvodné sítě v hustě osídlených oblastech.

Druhý den se uskutečnil v prostorách Velvyslanectví dopolední seminář, kde po úvodním přivítání velvyslankyní ČR Janou Hynkovou čeští zástupci detailně prezentovali jednotlivé firemní výrobky a technologie švédským partnerům. Za českou stranu se semináře zúčastnili zástupci firmy Geotera, poskytující konzultační služby v oblasti standardizace českých a švédských stavebních norem, stavební firmy Pohl CZ a.s., specializující se na podzemní výstavbu včetně tunelů a kolektorů, firmy ETD Transformátory a.s., předního českého výrobce vysokonapěťových transformátorů, a firmy UNICORN a.s., která v dané oblasti vyvíjí softwarové platformy.  S cílem umožnit českým podnikům konzultace o právních podmínkách podnikání ve Švédsku byla do delegace zahrnuta i zástupkyně advokátní kanceláře Gärde Weslau.

Závěrem semináře se uskutečnilo oboustranné vyhodnocení získaných informací a indikace vzájemných možností spolupráce. Jak ze švédské strany, tak i ze strany českých firem, byly projednány konkrétní synergie budoucí spolupráce. Přestože jsou si české firmy vědomy nutnosti účastnit se výběrových řízení, považovaly uskutečněný seminář za vynikající příležitost k bližšímu seznámení se s firmou a získání neocenitelných kontaktů. Zúčastněné strany se dohodly na pokračování komunikace již po přímé linii.

Ze strany Velvyslanectví se jednalo o jednu z možností, jak efektivně a konkrétně podpořit navazování česko-švédských podnikatelských vztahů a otevřít tak obchodní příležitosti pro české firmy v investičně bohaté průmyslové oblasti Švédska.  Přístup zúčastněných českých firemních zástupců byl velmi profesionální a vytvořená pracovně přátelská atmosféra přispěla k celkovému pozitivnímu výsledku.

Galerie


CZ/SE Energetický seminář ve Stockholmu