česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Austrálie – ekonomická zpráva za 4. čtvrtletí roku 2012

Australská ekonomika byla v roce 2012 v dobré kondici, růst přesahující 3,5% zejména díky těžebnímu boomu, nízká nezaměstnanost kolem 5% a inflace na 2%.

1. Ekonomika

 Růst HDP 

Dle Australského statistického úřadu ekonomika ve třetím čtvrtletí 2012 zaznamenala růst 0,5%. Růst se týkal zejména zejména těžby, výroby a zdravotnictví. Meziročně došlo k navýšení HDP o 3,4%. Za poslední kvartál roku zatím nebyly údaje zveřejněny.

Nezaměstnanost se ve 4.čtvrtletí 2012 zvýšila o další desetinu procentního bodu jako v minulém čtvrtletí a je na úrovni 5,4%. Nezaměstnaných je 650 tisíc.

Míra inflace (měřeno indexem spotřebitelských cen) ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 dosáhla hodnoty 0,2% (oproti 1,4% ve třetím kvartálu), roční inflace zaznamenala hodnotu 2,2%, což je hodnota na dolní hranici cílového pásma Australské centrální banky. Centrální banka snížila  úrokovou míru v prosinci 2012 o 0,25 procentního bodu na 3%. Ve sledovaném období nejvíce rostly ceny cestování a ubytování  (+ 6%), pohonných hmot (+ 2,6%) a nájmů ( + 0,8%).

Australský dolar (AUD) se drží stále na svých maximech k americkému dolaru, libře, euru,  i k české koruně. AUD zajišťuje Australanům levnější dovoz zboží a služeb ze zahraničí, současně působí problémy australským exportérům. Negativně ovlivňuje počet turistů a zahraničních studentů. Během 4. čtvrtletí sice dolar oslaboval, ale v průběhu ledna 2013 je opět silnější. Kursy k 22.1.2013: AUD k USD byl 1.055, AUD k EUR 0.79, AUD k GBP 0.66 a AUD k CZK 20.30.

 

2. Zahraniční obchod

V měsících říjnu a listopadu pokračoval i kvůli silnému australskému dolaru růst obchodního deficitu. V listopadu 2012 dosáhl deficit ZO 2,4 mld. AUD (8% nárůst oproti říjnu). Největší pokles 9% zaznamenal vývoz zlata,  celkově poklesl vývoz nezemědělských komodit o 1% vlivem snížení světových cen uhlí a železné rudy (během roku 2012 se snížily o 25% respektive o 10%).  Naopak se dařilo vývozu zemědělských produktů (nárůst o 2%) a exportu služeb (1%).  Australský dovoz v listopadu 2012 představoval 27,2 mld.AUD a vývoz 24,6 mld.AUD.

Vztahy Austrálie a hlavních obchodních partnerů

Premiérka J.Gillardová představila dlouho očekávanou vládní strategii Austrálie v asijském století. Jednotlivá ministerstva jsou zodpovědna za její realizaci, koordinátorem byl premiérkou pověřen ministr obchodu C.Emerson (viz naše č.j. 1587/2012).

V říjnu 2012  ministr obchodu  a konkurenceschopnosti C.Emerson navštívil Turecko, kde se setkal se svým resortním partnerem Z.Caglayanem, vicepremierem A.Babacanem a dále s  ministry zemědělství a financí. Emerson diskutoval kromě bilaterálních ekonomických vztahů a možností jejich posílení i otázku globálního vývoje, včetně role skupiny G20, jejíž předsednictví v roce 2015 připadne TR po Austrálii.

Během října proběhla australsko-indonéská obchodní jednání v Canbeře za účasti ministrů Emersona a G.Wirjawana, v jejichž zájmu je větší angažovanost obchodní komunity v jednáních o nové obchodní dohodě. Vzájemný obchod  představoval v roce 2011 15 mld.AUD. Indonésie je jednou z klíčových zemí pro budoucí orientaci australského vývozu díky své mladé populaci a růstu přes 6%.

V listopadu se konala v Canbeře pravidelná schůzka ministrů obchodu Austrálie a Nového Zélandu. Oboustranný obchod přesáhl 21 mld.AUD v roce 2011 a investice AU na NZ 74mld.AUD a NZ podniky investovaly 30 mld.AUD v Austrálii. Ministři diskutovali nové iniciativy jako společný průzkum mobilního roamingu, spojení AU a NZ schémat obchodování s emisními povolenkami, zjednodušení cestování pomocí tzv.smart border technology na letištích, prioritně sladit společné potravinové standardy či opatření na kontrolu tabáku. V roce 2013 uplyne 30 let od podepsání dohody o blízkém hospodářském vztahu.

Cestu do Kambodže v listopadu 2012 na summit Jihovýchodní Asie ministr Emerson využil k prezentaci vládního dokumentu Austrálie v asijské století svým protějškům z Číny, Indie, Indonésie, Japonska, Jižní Koreje, Laosu, Malajsie a USA. Premiérka Gillardová v Phnompenu s dalšími 15 představiteli asijského regionu oficiálně zahájili jednání  o tzv.RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership (10 zemí ASEAN a AU, NZ, CN, IN, JP a KR).

Na začátku prosince proběhlo v Port Moresby v Papui Nové Guineji 21.bilaterální ministerské fórum mezi AU a PNG. Z australských ministrů přicestoval kromě ministra zahraničí Boba Carra, ministr pro obchod C.Emerson, ministr pro imigraci Ch.Bowen a ministr vnitra J.Clare. Ministři se shodli na textu nové smlouvy o hospodářské spolupráci, která by měla vstoupit v platnost v roce 2013. Nový premiér PNG Peter O´Neill navštívil týž měsíc Canberru a Sydney, zahájil investiční konferenci pro těžbu v PNG a uklidňoval australské investory před možnými hrozbami vyplývajícími z blízkého vztahu s Čínou. PNG se stává hřištěm realpolitiky, kde si čínské a americké firmy konkurují zejména v energetickém sektoru zkapalněného zemního plynu. Čína se totiž snaží o alternativní zbůsob zásobení plynem nežli z Blízkého Východu a přes Malacký průliv, kde hrozí případná americká blokáda.

Objem bilaterálního obchodu AU a PNG představuje 7mld.AUD. Australské podniky zatím investovaly 16 mld. AUD v PNG zejména do těžby a energetiky.

AU v řínu a listopadu vyvezla do Číny zboží za 12,2 mld.AUD (meziroční nárůst 18,4%), do Japonska za 7,4 mld.AUD (nárůst 9%), EU 2,5 mld.AUD (11% nárůst), Indie 2 mld. AUD (pokles 17%) a USA za 1,7 mld.AUD.

Na druhou stranu dovezla z Číny zboží v hodnotě 9,2 mld.AUD, z EU 7,8 mld.AUD z USA za 4,7 mld.AUD a Japonska za 3 mld.AUD.

 

3. Ekonomická spolupráce Austrálie a EU

EU vyvezla v říjnu a listopadu do Austrálie zboží za 7,8 mld.AUD a dovezla za 2,5 mld.AUD.  Na vývozu EU se podílelo Německo necelými 2 mld.AUD, Itálie 1 mld. AUD, UK 1,1 mld.AUD  a Francie 682 mil.AUD, pro zajímavost ČR 87 mil.AUD. Nejvíce z Austrálie dovezla Velká Británie zboží za 1,2mld.AUD.

 

4. Bilaterální spolupráce ČR - Austrálie

Obchodní výměna

Českému exportu se v roce 2012 v Austrálii dařilo, rekordní objem za leden-listopad 2012 dosáhl hodnoty téměr 452 mil.USD. Celkově si Austrálie polepšila v  žebříčku vývozních destinací a obsadila 31.místo za Jižní Koreou a předčila např.Brazílii, Mexiko či JAR. Díky směnnému kurzu činí v korunovém vyjádření vývoz za 11 měsíců přes 8,86 mld.Kč. nárůst oproti stejnému období 2011 činí 23%. Největším tahounem je Škoda, která za leden-listopad 2012 vyvezla vozy za 146 mil.USD.

Australský dovoz do ČR se oproti tomu zvýšil jen o 10% a tudíž ČR si drží pozitivní obchodní bilanci téměr 300 mil.USD.

Vývoz z ČR do Austrálie v tis.USD

  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
2007 243 721 38. 153,0 104 347 52. 99,8 348 068 47. 131,9 139 374
2008 303 640 37. 124,6 149 012 48. 142,8 452 652 48. 130,0 154 628
2009 190 261 44. 62,7 97 802 51. 65,6 288 063 51. 63,6 92 459
2010 300 744 38. 158,1 107 765 51. 110,2 408 509 48. 141,8 192 979
2011 390 947 38. 130,0 154 321 51. 143,2 545 268 46. 133,5 236 626
2011/I-XI 367 822 37. - 144 522 52. - 512 344 46. - 223 300
2012/I-XI 451 917 31. 122,9 158 930 51. 110,0 610 847 42. 119,2 292 987

Zdroj:MPO                                                                                                                                                       

 

 5.Vyhlídky na další období

Australská ekonomika byla v roce 2012 v dobré kondici, růst přesahující 3,5% zejména díky těžebnímu boomu, nízká nezaměstnanost kolem 5% a inflace na 2%. Jediná nevýhoda pro exportéry je stále silný dolar. Vládní rozpočet na 2012-13 sice měl být mírně přebytkový, nakonec se to asi nepodaří dodržet kvůli nižším daňovým příjmům i přes zavedení nových daní jako těžební a z emise uhlíku. Vláda začíná pracovat na realizaci cílů strategického dokumentu Austrálie v asijském století, na posílení svých a diplomatických a ekonomických vazbách v regionu.

V posledním výhledu OECD pro Austrálii zvěřejněným v prosinci 2012 je hodnocena hospodářská situace pozitivně. Na rok 2012 předpokládá, že růst HDP byl 3,75% a v letech 2013 a 2014 bude 3%. Generální sekretář OECD Angel Gurría zdůraznil hlavní zdroje příležitostí pro AU zemědělství, vzdělání a cestovní ruch kromě vývozu přírodního bohatství. Silný australský dolar jako důsledek těžebního boomu nutí k výrazné restrukturalizaci. OECD upozorňuje na klesající produktivitu a konkurenceschopnost, na nutnost zlepšit infrastrukturu včetně jejího plánování a financování, na potřebu harmonizovat regulační nařízení napříč státy např. v propojenosti elektrické sítě nebo schvalovací procesy vůči dopadům na životní prostředí.

Ohledně zvýšení konkurenceschopnosti by AU vláda měla přestat dotovat  odvětví jako zemědělství a automobilový průmysl a energetiku, která ztrácí konkurenční výhody.  Budoucí rozpočtové úspory by měly být použity na snížení vysoké 30% podnikové daně ze zisku. Vládě pak doporučuje vytvořit stabilizační fond pro případ výkyvů komoditních cen. OECD vítá rozhodnutí čistější a zelenější ekonomiky pomocí daně z emise uhlíku  a zavedení obchodování s emisními povolenkami na mezinárodních trzích.