česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Český vývoz do Austrálie a na Nový Zéland

Výsledky zahraničního obchodu ČR s Austrálií a Novým Zélandem za uplynulý rok jsou opět velmi dobré, vyvezlo se zboží za 11 mld.Kč, z toho třetina byly škodovky.

I přes velkou vzdálenost a relativně malý trh si Austrálie jako exportní destinace ČR oproti loňsku polepšila o sedm míst a je  na 31. příčce žebříčku českého exportu. V oblasti Asie ji patří páté místo za Čínu, Japonsko, Indii a Jižní Koreu, která je těsně před ní na 30.pozici. Hlavním důvodem je meziroční 80% nárůst vývozu škodovek

V roce 2012 představoval český vývoz bez mála 10 mld.Kč (512mil.USD), český dovoz z Austrálie přesáhl 3,4 mld.Kč, aktivní saldo obchodní bilance bylo více než 6,5 mld.Kč, což je 18.největší vykázané kladné saldo v roce 2012.

Český export do Austrálie je dynamický a od krizového období 2009/10 roste o desítky procent. Oproti roku 2011 se celkový český vývoz zvýšil v roce 2012 o pětinu v dolarovém vyjádření a v korunovém dokonce o 38% díky kursovému rozdílu. Více jak polovinu vývozu tvoří osobní automobily a hračky. Třetinu celkového vývozu pak tvoří jen osobní automobily, na dalších místech první desítky jsou kromě dřeva a pekařského zboží různá technická zařízení či nákladní vozidla do těžebního průmyslu.

Graf 1: Obchodní výměna ČR – Austrálie 1993-2012

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a dopravy ČR

Tab.1: 10 největších vývozních položek z ČR do Austrálie 2012, v tis.Kč

Auta osobní 3 406 988
Tříkolkypanenky;hračky ost;modely;puzzle 2 083 511
Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem 490 042
Dřevo rozřezané,štípané,loupané 261 632
Vozidla motorová pro dopravu nákladní 211 207
Zápalnice, bleskovice roznětky, rozbušky apod. 198 560
Soustrojí generátorová, elektr měniče rotační 162 739
Čerpadla, vývěvy vzduchové kompresory apod. 130 641
Pneumatiky nové z pryže 112 806
Zboží pekařské,pečivo,oplatky,rýžový papír,apod. 108 495

Zdroj: ČSÚ

Vývoz z Česka na ještě vzdálenější Nový Zéland si také loni polepšil a to o šest míst na celkovou 74. příčku. V roce 2012 dosáhl hodnoty 1 mld.Kč (55 mil.USD). Z asijských destinací stojí před Íránem, Pákistánem či Mongolskem. ČR dovezla z Nového Zélandu zboží v hodnotě přesahující 480 mil.Kč a aktivní saldo obchodní bilance bylo 610 mil.Kč.

Od roku 2005 český vývoz roste, oproti roku 2011 o 35%, v dolarovém vyjádření o 22%. Komoditní struktura je velice podobná jako u Austrálie. Přes polovinu vývozu tvoří osobní automobily a hračky.  Za úspěšným navýšením vývozu stojí zejména 50% nárůst exportu osobních automobilů Škoda oproti roku 2011.

Tab.2:10 Největších vývozních položek z ČR na Nový Zéland v r.2012, v tis.Kč

Auta osobní 300 588
Tříkolky,panenky;hračky;modely;puzzle 271 667
Motory, pohony ostatní 36 793
Zátky, kapsle, víka, plomby aj. z kovů obecných 33 140
Pneumatiky nové z pryže 24 906
Aerodyny ost. lodě kosmické, nosiče startovací 24 373
Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem 20 249
Zápalnice, bleskovice, roznětky, rozbušky apod. 19 998
Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory apod. 19 918
Dráty z železa, oceli nelegované 17 896

Zdroj: ČSÚ

Graf 2: Obchodní výměna ČR – Nový Zéland 1993-2012

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

České firmy v Austrálii a na Novém Zélandu nacházejí kromě kulturní blízkosti a jazykové dostupnosti, politickou a ekonomickou stabilitu, hospodářský růst a dobré obchodní podmínky. Očekáváme, že český export i nadále poroste. Šanci na uplatnění mají firmy z oborů jak tradičních jako strojírenství, těžba, doprava,  tak nových např. nanotechnologie, biotechnologie, ICT, zdravotnictví, zelené energie atd.

Podporu českým firmám na obou trzích kromě obchodně ekonomického úseku Konzulátu ČR v Sydney mohou poskytnout i nově založené obchodní komory: Česko-australská v Sydney a Česko-novozélandská se sídlem v Aucklandu.