česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Český vývoz k protinožcům loni dosáhl 13 mld.Kč

Během deseti let se český vývoz do Austrálie a na Nový Zéland zosminásobil. Roční přebytek obchodní bilance s oběma zeměmi překročil 10 mld.Kč. Pozitivní trend růstu vývozu o desítky procent pokračuje díky velkým hráčům jako Škoda, LEGO a Opavia-LU.

Česko-australské obchodní vztahy se těší dobré kondici. Během posledního desetiletí se český vývoz k protinožcům zosminásobil. Před deseti lety byla Austrálie jako exportní destinace ČR na 45. místě, dnes obsazuje 27. příčku žebříčku. V oblasti Asie jí patří čtvrté místo za Tureckem, Čínou a Japonskem, ale figuruje před takovými trhy jako je Indie či Jižní Korea. Hlavním důvodem je meziroční 44% nárůst vývozu škodovek a dokonce 70% nárůst vývozu sladkých sušenek z Opavy.

V roce 2013 přesáhl český vývoz do Austrálie 13 mld.Kč(667 mil.USD), český dovoz z Austrálie se mírně snížil o 100 mil.Kč na 3,3 mld.Kč, přebytek obchodní bilance byl 9,7 mld.Kč, což je 14.největší vykázaný přebytek v roce 2013.

Český export do Austrálie je dynamický a od krizového období 2009/10 roste o desítky procent. Oproti roku 2012 se celkový český vývoz zvýšil v roce 2013 o 29%. Více jak polovinu vývozu tvoří osobní automobily a hračky (LEGO). 37% celkového vývozu pak tvoří jen osobní automobily, na dalších místech první desítky jsou kromě dřeva a pekařského zboží různá technická zařízení či nákladní vozidla do těžebního průmyslu. Z Austrálie do ČR putovaly tradičně zejména tyto komodity: vlna, léky, mince a víno.

Graf 1: Obchodní výměna ČR – Austrálie 1993-2013

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a dopravy ČR

Tab.1: 10 největších vývozních položek z ČR do Austrálie 2013, v tis.Kč

Auta osobní 4 916 076
Tříkolky, panenky; hračky ost.; modely; puzzle 2 263 731
Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační 441 169
Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem 415 657
Ostatní Stroje srovnávací 334 183
Dřevo rozřezané, štípané, loupané 219 873
Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj. 192 808
Zboží pekařské, pečivo, oplatky, rýžový papír apod. 184 467
Části a součásti vozidel motor. 183 429
Vozidla motorová pro dopravu nákladní 177 026

Zdroj: ČSÚ

Vývoz z Česka na ještě vzdálenější trh Nového Zélandu se během posledních deseti let také téměř zosminásobil. Z 83. místa v roce 2003 si loni polepšil o další tří místa na celkovou 69. příčku. V roce 2013 se český vývoz zboží zvýšil o 19% a dosáhl hodnoty 1,3 mld.Kč (66,46 mil.USD). Z asijských destinací stojí před Íránem, Pákistánem či Mongolskem, ze světového hlediska je na podobné úrovni jako český vývoz do Gruzie, Kataru či Moldavska. ČR dovezla z Nového Zélandu zboží v hodnotě přesahující 616 mil.Kč a přebytek obchodní bilance byl 684 mil.Kč.

Od roku 2005 český vývoz roste, oproti roku 2012 o 19%. Komoditní struktura je velice podobná jako u Austrálie. 60% vývozu tvoří osobní automobily a hračky.  Za úspěšným navýšením vývozu stojí zejména 50% nárůst vývozu hraček (LEGO) a 30% nárůst vývozu škodovek. Z Nového Zélandu se do ČR vyváží hlavně vlna, stroje na čištění ovoce, skopové maso, víno a moučka.

Tab.2: 10 Největších vývozních položek z ČR na Nový Zéland v r.2013, v tis.Kč

Tříkolky,panenky;hračky;modely;puzzle 410 841
Auta osobní 391 571
Zátky, kapsle, víka, plomby aj. z kovů obecných 43 405
Pneumatiky nové z pryže 20 803
Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů,<1000V;konekt.pro opt. vlákna 20 719
Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví apod. 19 708
Zápalnice, bleskovice, roznětky, rozbušky apod. 18 491
Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů 17 165
Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory apod. 16 983
Pytle, sáčky, kornouty z plastů 16 271

Zdroj: ČSÚ

Graf 2: Obchodní výměna ČR – Nový Zéland 1993-2013

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Za zmínku stojí i český vývoz na ostrov Fidži, který v loňském roce zaznamenal téměř 16 mil.Kč oproti 4,3 mil.Kč v roce 2012. Dovoz z pacifického ostrova do ČR pak představuje jen 5 mil.Kč. Víc jak polovinu českého vývozu představovala zařízení pro automatické zpracování dat.

České firmy v Austrálii a na Novém Zélandu nacházejí kromě kulturní blízkosti a jazykové dostupnosti, politickou a ekonomickou stabilitu, hospodářský růst a dobré obchodní podmínky. Očekáváme, že český export i nadále poroste. Šanci na uplatnění mají firmy z oborů jak tradičních jako strojírenství, těžba, doprava, potravinářství a zemědělství, tak nových např. nanotechnologie, biotechnologie, ICT, zdravotnictví, zelené energie atd.

Podporu českým firmám na těchto trzích kromě obchodně ekonomického úseku Konzulátu ČR v Sydney, nového zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (CzechTrade v Sydney) poskytují i nedávno založené obchodní komory: Česko-australská v Sydney a Česko-novozélandská se sídlem v Aucklandu.