česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ekonomika pacifických ostrovů - rok 2012, výhled na 2013

(Archivní článek, platnost skončena 24.01.2014 / 01:21.)

V roce 2012 se většině ostrovních ekonomik dařilo zvýšit daňové příjmy a tím se jejich rozpočtová situace zlepšila. Větší příjmy plynuly hlavně z rybářství a cestovního ruchu.

Jednotlivé ekonomiky pacifických ostrovů spojují podobné problémy, kterým se snaží společně čelit. Prostřednictvím Fóra Pacifických ostrovů bojují proti dopadům klimatických změn, snaží se snížit závislost na dovozu ropy a orientovat se více na udržitelný rozvoj v oblasti vodního hospodářství či zdravotnictví a vzdělávání. Společně postupují i v oblasti cestovního ruchu, který je stěžejním zdrojem příjmů. Ostrovy vyjednávají tzv. PACER+ – Pacific Agreement on Closer Economic Relations. Poslední schůzka  proběhla v listopadu 2012 na Samoe, kde se diskutovalo o sanitárních a fytosanitárních otázkách či clech.

V roce 2012 se většině ostrovních ekonomik dařilo zvýšit daňové příjmy a tím se jejich rozpočtová situace zlepšila. Větší příjmy plynuly hlavně z rybářství a cestovního ruchu.  Turisté z Austrálie a Nového Zélandu tvořily 60-80% návštěvníků ostrovů, v roce 2012 jich přijelo o 3,5% více než v roce předcházejícím i díky novým přímým leteckým spojením. Růst HDP se pohyboval od 1,6% (Fidži) - 4% (Cookovy ostrovy). Inflace dosahovala úrovně od 3% na Cookových ostrovech po téměř 6% na Fidži. V roce 2013 se očekává většinou pozitivní ekonomický vývoj, i když společnou hrozbou jsou externí vlivy jako přírodní katastrofy a globální ekonomická nestabilita, ale i  interní vlivy jako vysoká míra zadlužení např. u Samoy a Tongy.

  • Fidžipočítá s růstem 2,7% HDP, vláda hodlá masivně investovat do zlepšení dopravní a telekomunikační infrastruktury. Rozpočtový deficit se tím má prohloubit na 2,8% HDP. Půjčky budou poskytnuty Čínskou a Malajskou bankou.
  • Tonga sice vykázala přebytkový rozpočet, ale jen díky rozpočtové podpoře donorů,  vládě se dařilo zvýšit daňové příjmy. Tonga se ale potýká se snížením remitent, které činí 23% HPD (před krizí 30%) a s vysokou mírou zadlužení, která přesáhla 45% HDP.
  • S podobnými problémy zadluženosti se potýká i Samoa, ve fiskálním roce končícím červnem 2012 představovala přes 50% HDP, navíc ostrov má rozpočtový deficit přesahující 7% HDP a 60 mil.USD deficit zahraničního obchodu.
  • Vanuatu se dařilo zejména v cestovním ruchu a zemědělství. Vykázalo vyrovnaný rozpočet v roce 2012.
  • Cookovy ostrovy hospodařily v roce 2012 se schodkem státního rozpočtu 2% HDP. Dařilo se zvýšit meziročně počet turistů o 3%. Rozpočet 2013 počítá s větším příjmem zejména díky zvýšení dovozního cla na alkohol, tabák a slazené nápoje.
  • Ekonomiku Šalamounových ostrovůovlivnil pokles světové poptávky po komoditách. Pokles těžby dřeva byl kromě toho způsoben také záplavami. Špatné počasí způsobilo i nižší sklizeň kakaa a kopry. Naopak těžba zlata se zvýšila o polovinu oproti roku 2011. Dvouciferná inflace z roku 2011 se podařila snížit na 4,4% v roce 2012. Pozitivní vliv na ekonomiku měla i návštěva  britského prince Charlese s manželkou.