česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Nový Zéland – ekonomická zpráva 2.pololetí 2012

Novozélandská ekonomika se podle prognóz bude vyvíjet v duchu pomalého růstu.

  1. Ekonomické ukazatele

Ve 3.čtvrtletí 2012 rostl hrubý domácí produkt o 0,2%, meziročně pak došlo k růstu 2,5%. Nejvíce se dařilo stavebnictví, naopak klesla výroba.

Nezaměstnanost na Novém Zélandu měla v roce 2012 opět rostoucí  tendenci. Nezaměstnanost ve 3.čtvrtletí vzrostla o 0.5 procentního bodu na 7,3%.

Inflace měřena indexem spotřebitelských cen ve 4.čtvrtletí zaznamenala pokles o 0.2% v porovnání s 3.čtvrtletím, hlavním důvodem byly nižší ceny potravin. Naopak rostly ceny bydlení jak pronájmu, tak koupě bytu a služby s bydlením spojené. Rostly i ceny dopravy zejména mezinárodní lety. Roční ICP 2012 byl 0,9%.

Jako následek zemětřesení z února 2011, novozélandská centrální banka (Reserve Bank of New Zealand) snížila úrokovou sazbu z původních 3% na 2,5%, která platila i po celý rok 2012.

 

Novozélandský dolar (NZD) v druhé polovině roku 2012 jen mírně oslaboval k japonské, americké a australské měně. K 31.prosinci 2012 byl kurs NZD k CZK 15,66, NZD k USD 0,82 a k EUR 0,62.

 

  1. Zahraniční obchod

 

Vývoj obchodní bilance Nového Zélandu v průběhu roku je navázán na  sezónnost exportu zemědělských produktů a jejich světové ceny. Mezi nejdůležitější exportní komodity NZ patří maso, mléčné výrobky, dřevo, ovoce, zelenina a ořechy, ryby a vlna. Ve třetím čtvrtletí rostl vývoz o 5% na 11,9 mld.NZD díky vyšším cenám mléčných výrobků. Saldo ZO bylo 147 mil.NZD. V posledním čtvrtletí roku 2012 naopak vývozy NZ spadly o 3,3% na 11,5 mld. NZD kvůli nižším cenám mléčných výrobků. Dovozy ve stejném období se snížily o 1,5% na 11,5 mld.NZD, deficit ZO je 87 mil.NZD. Roční objem exportu byl 46 mld.NZD (roční pokles o 3,5%) a importu 47,2 mld.NZD (roční růst o 0,7%). Nejvíce se dařilo dovozu aut, který rostl o 19%, přípravků organické chemie a výrobků z obilí a mouky obojí o 14%. Největší pokles naopak zaznamenal dovoz letadel a jejich částí, meziročně se propadl o 55%.

Austrálie

Austrálie představuje nejdůležitějšího obchodního partnera Nového Zélandu. Obchodní výměna obou zemí v roce 2012 představovala téměř 17 mld.NZD (21,3% celkového novozélandského exportu a 15% importu). Došlo k výraznému poklesu obratu z 21 mld.NZD v roce 2011. Obchodní bilanci s Austrálií měl Nový Zéland v roce 2012 aktivní s přebytkem 2,62 mld. NZD. Během roku 2012 NZ vyvezl zboží za 9,8 mld.NZD (pokles o 9% oproti 2011)  a z Austrálie dovezl zboží za 7,18 mld.NZD (pokles o 2,5%).

            Obě země společně sledují řadu cílů v oblasti zahraničního obchodu a pravidelně  konzultují otázky spolupráce na nejvyšší  úrovni. V listopadu  2012 se v Canbeře konala pravidelná schůzka ministrů obchodu Austrálie a Nového Zélandu. V roce 2011 dosáhly  investice AU na NZ 74 mld.AUD a NZ podniky investovaly 30 mld.AUD v Austrálii. Ministři diskutovali nové iniciativy jako společný průzkum mobilního roamingu, spojení AU a NZ schémat obchodování s emisemi, zjednodušení cestování pomocí tzv.smart border technology na letištích, prioritně sladit společné potravinové standardy či opatření na kontrolu tabáku. V roce 2013 uplyne 30 let od podepsání Dohody o těsnějších ekonomických stycích (Closer Economic Relations - CER), která je považována za jednu z nejotevřenějších a zároveň nejúspěšnějších obchodních dohod.

ČLR

V roce 2012 vzrostla o šestinu hodnota vývozu novozélandského zboží do Číny a posunula se na druhé místo hned za Austrálii. Novozélandský dovoz z ČLR činil v roce 2012 o 3,7 % více než o rok dříve a to 7,7 mld.NZD.  Tento trend je charakteristický celosvětově, v případě NZ však byla tato skutečnost umocněna vytvořením zóny volného mezi Novým Zélandem a ČLR v roce 2008.

USA

Třetím největším obchodním partnerem Nového Zélandu jsou Spojené státy americké (export 4,2 mld.NZD a 4,3 mld.NZD import). Z USA dováží Nový Zéland zejména leteckou techniku, výpočetní techniku, informační technologie a další sofistikované výrobky.

 

 EU

 

Export NZ do EU se snížil v roce 2012 téměř o 15% na 4,6 mld.NZD. Hodnota vývozu EU na NZ jen mírně vzrostla a pohybovala se kolem 7,3 mld.NZD. EU zůstává výrazným investorem na NZ. V současnosti probíhají jednání o nové rámcové dohodě mezi EU a NZ.

Hodnoty dovozu na Nový Zéland z vybraných zemí (mil. NZD)

  3.čtvrtletí 2012 4.čtvrletí 2012 Rok 2011 rok 2012
Austrálie 1943 1886 7369 7188
Čína 2087 2061 7439 7711
USA 1107 1074 5026 4387
Japonsko 709 751 2921 3054
Korea 525 402 1454 1809
Evropská Unie 1996 1958 7317 7308
Velká Británie 340 358 1267 1262
Německo 544 546 1994 2098
Francie 302 242 946 918
Itálie 213 215 837 787

 

 

 

Hodnoty vývozu z Nového Zélandu do vybraných zemí  (mil. NZD)

  3.čtvrtletí 2012 4.čtvrletí 2012 Rok 2011 rok 2012
Austrálie 2536 2527 10848 9847
Čína 1455 1953 5887 6862
USA 862 1048 3997 4242
Japonsko 809 698 3441 3211
Korea 374 371 1675 1551
Evropská Unie 1201 983 5360 4580
Velká Británie 283 332 1545 1396
Německo 183 162 775 739
Francie 71 81 426 371
Itálie 98 81 459 361

Zdroj: NZ Statistics

 

  1. Bilaterální spolupráce ČR – Nový Zéland

Vývoz na Nový Zéland dosáhl v roce 2011 rekordních  45,6 mil.USD (806 mil. Kč) a dařilo se mu i v roce 2012. Za 11 měsíců roku 2012 přesáhl hranici 1 mld.Kč. ČR dovezla z Nového Zélandu zboží v hodnotě téměř 23 mil.USD (444 mil.Kč). Saldo obchodní bilance je téměř 29 mil.USD (566 mil. Kč). Od roku 2005 český vývoz roste, oproti roku 2011 vzrostl od ledna do listopadu 2012 o 35 %, v dolarovém vyjádření o 22 %.

Za úspěšným navýšením vývozu stojí zejména čtyřnásobný nárůst exportu osobních automobilů Škoda oproti roku 2009, z 50 mil. Kč na 200 mil. Kč v roce 2011. V období leden – listopad 2012 vývoz osobních aut představoval 284 mil.Kč. Druhou nejdůležitější komoditou jsou dlouhodobě hračky, jejichž vývoz činil 250 mil.Kč ve stejném období.

V prosinci 2012 vznikla v Aucklandu Česko-novozélandská obchodní rada, která má za cíl podporovat obchodní vztahy mezi oběma zeměmi. Mezi zakládající členy kromě honorárního konzula G.Shanahana patří i Škoda NZ.

 

Obchodní výměna ČR a Nový Zéland 2006–XI/2012

V tis.USD

  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
2006 15 554 86. 108,3 14 284 78. 115,6 29 838 82. 111,7 1 270
2007 24 902 82. 160,1 15 666 81. 109,7 40 568 85. 136,0 9 236
2008 33 643 84. 135,1 19 278 80. 123,1 52 921 81. 130,5 14 365
2009 31 853 80. 94,7 14 845 76. 77,0 46 698 78. 88,2 17 008
2010 37 289 79. 117,1 18 336 77. 123,5 55 625 77. 119,1 18 953
2011 45 616 80. 122,3 23 729 75. 129,4 69 345 78. 124,7 21 887
2011/I-XI 42 368 79. - 22 300 75. - 64 668 79. - 20 068
2012/I-XI 51 544 74. 121,7 22 668 77. 101,7 74 212 78. 114,8 28 876
  1. Odhad dalšího vývoje

 

Novozélandská  ekonomika se  podle  prognóz  bude  vyvíjet  v duchu  pomalého růstu.

Ministerstvo financí předpokládá, že rok 2012 končící březnem zaznamená růst HDP 1,6%, v letech 2013 a 2014 růst 2,3% respektive 2,9%. Hlavním nebezpečím pro nejbližší budoucnost pro Nový Zéland je situace v platební bilanci a snížená poptávka po exportních komoditách. Záleží též na rychlosti obnovy města Christchurch po ničivém zemětřesení a na vývoji globální ekonomiky.

 

V půlroční revizi ekonomických a rozpočtových údajů Ministerstva financí figurují dva možné scénáře krátkodobého vývoje. V optimistickém případě se podaří nastartovat domácí spotřebu podniků i domácností, obnovit rychle oblast postiženou zemětřesením, vybrat více daní a v roce 2015 by rozpočet mohl být vyrovnaný. V horším případě bude spotřeba opatrná, tím pádem stát vybere méně daní a rozpočet bude i nadále schodkový. Inflace i úroková míra by měla být stabilní a držet se na nízkých úrovních. NZ má výhodu, že je jednou z nejméně zadlužených ekonomik,  které tvoří jen necelých 30% HDP