česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Australská obchodní mise českých firem Unex a Ferrit

Obchodní mise zaměřené na těžební průmysl v období 20.-26.8.2013 a organizované obchodním úsekem Konzulátu ČR v Sydney se zúčastnili tři zástupci dvou úspěšných strojírenských firem z Moravy. Prohlédli si AIMEX asijsko-pacifický těžební veletrh v Sydney, navštívili města Newcastle a Brisbane, ve kterých měli četná obchodní jednání. Obě firmy považují srpnovou cestu jako úspěšné první setkání s australským trhem, na který se jim díky novým kontaktům a znalostem podaří prorazit s českými výrobky a technologiemi.


Společnost UNEX reprezentoval viceprezident Miroslav Holčák a obchodní ředitel Radek Hadra, firmu FERRIT regionální obchodní ředitel Petr Švejcar. Obě společnosti mají velice dobré reference, Unex zejména z USA a Kanady, Ferrit pro změnu z Číny, Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, Polska, Turecka a dalších zemí.
Hlavní náplní programu v Austrálii od 20.8. do 26.8. 2013 byla účast na asijsko-pacifickém těžebním veletrhu AIMEX 2013 v sydneyském olympijském parku, na kterém se mohly firmy seznámit jak s konkurenty, tak s potenciálními klienty na australském trhu. Zúčastnilo se ho na 650 vystavovatelů a během čtyř dnů navštívilo 12 000 lidí. Z Evropy bylo nejvíce zastoupeno Německo s 29 vystavovateli a Francie se sedmi firmami. Na veletrhu české firmy během tří dnů absolvovaly desítky schůzek.

Díky spolupráci konzulátu s Petrem Býmou z Pacific Brothers pak proběhla návštěva hlavního těžebního centra Nového Jižního Walesu, města Newcastle, kde české firmy navázaly užitečné obchodní kontakty s místními podnikateli.
Obchodní mise se 25.8.2013 přesunula do Queenslandu, centra těžby černého uhlí. Firmy do Brisbane doprovodila vicekonzulka pro obchod Šárka Ponroy Vamberová. Zpestřením pro obchodníky byla nedělní návštěva Československého klubu v Brisbane, kde se jim dostalo přátelského přivítání a všichni přítomní strávili příjemné nedělní odpoledne.

V pondělí 26.8.2013 byl na programu seminář firmy BDO a Brisbane marketing pro kanadské a české firmy shrnující postavení Queenslandu a jeho těžebního průmyslu v australském i světovém měřítku včetně současné situace v oblasti těžby uhlí, plynu a ostatních nerostných surovin. Firmy dostaly  konkrétní informace  týkající se právní a daňové problematiky pro začátky podnikání v Queenslandu. Za zmínku stojí obrovská naleziště plynu (slibný rozvoj nového odvětví) a obnovená těžba uranu či rostoucí těžba bauxitu. Kvůli nepříznivé ceně černého uhlí a stále ještě vysokému kursu australského dolaru jsou v současnosti některé projekty na těžbu uhlí pozastaveny. Probíhá však výstavba nových či rozšíření stávajících přístavů a budování nových železničních koridorů. Pro FERRIT  jako výrobce strojů především pro hlubinnou těžbu je potvrzení trendu přechodu řady dolů z povrchové těžby na hlubinnou klíčové.

České firmy pokračovaly za doprovodu vicekonzulky v obchodních schůzkách např. s prezidentem Brisbanské obchodní komory, ředitelem Toowoomba and Surat Basin Enterprise či hlavním ekonomem Queensland Resources Council, významnou průmyslovou lobby, jejímiž členy jsou největší těžební společnosti. Úspěšná organizace schůzek v Brisbane byla možná hlavně díky kontaktům získaných během loňské mise do Queenslandu s delegací EU i kontaktu bývalého velvyslance ČR v Austrálii Hynka Kmoníčka.

České firmy vyjádřily s organizací schůzek a jejich obsahem spokojenost. Z Brisbane odlétaly do ČR s pocitem úspěšné první australské cesty, která se jim i přes relativně vysoké náklady vyplatila a v budoucnu zúročí. FERRIT má v plánu začátkem příštího roku v Brisbane otevřít kancelář. UNEX věří, že do dvou let bude moci dodávat do australského těžebního sektoru své výrobky díky znalosti trhu a nabytým kontaktům.

Zleva: Petr Švejcar (Ferrit), Miroslav Holčák (Unex), Šárka Ponroy Vamberová ( K Sydney) a Radek Hadra (Unex)

 

přílohy

Australia Mining Report Q3 2013 1 MB PDF (Acrobat dokument) 2.9.2013