česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Dokumenty k spolupráci České republiky a Tchaj-wanem

Smluvní dokumenty mezi ČR a Taiwanem jsou uzavírány na nevládní úrovni.

Smluvní dokumenty mezi ČR a Tchaj-wanem jsou uzavírány na nevládní úrovni.

 • Dohoda o spolupráci a výměně obchodních informací

  mezi ČSOPK a CETRA /China External Trade Development Council (1990)


 • Dohoda mezi ČSAV

  a taiwanskou Národní radou věd o vědecké spolupráci (Taipei, květen 1991)


 • Smlouva o spolupráci mezi Svazem průmyslu

  a Federací čínských společností a s CETROU (Taipei, duben 1994)


 • Memorandum o ukončení jednání

  v rámci přistoupení samostatného celního teritoria Taiwanu ke GATT (Praha, květen 1995)


 • Dohoda o spolupráci a výměně zkušeností mezi UK Praha

  a National Taiwan University (Taipei, květen 1995)


 • Předběžné memorandum o vytvoření taiwanského průmyslového parku

  v lokalitě Borská pole, Rámcové ujednání o spolupráci mezi Czechinvestem a Taipejským ústředím průmyslového a investičního rozvoje, Dohoda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho taiwanským protějškem (Plzeň, říjen 1995)


 • Memorandum o porozumění mezi taiwanským Úřadem inspekce zboží a karantény

  a Českým úřadem pro standardy, metrologii a měření (říjen, 1995)


 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

  a Ministerstvem hospodářských záležitostí Taiwanu o rozvoji železničních systémů (Praha, prosinec 1998)