česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Státní rozpočet Albánie pro rok 2014

Schválený státní rozpočet Albánie pro rok 2014 počítá s výdaji 3,25 mld. EUR a s deficitem 6,6 % HDP při předpokládaném růstu ekonomiky o 2 %. Ve srovnání s rozpočtem roku 2013 dochází ke zvýšení výdajů o 14,5 %.

Výdaje rozpočtu jsou plánované na úrovni 32,7 % HDP. Příjmy mají dosáhnout 2,6 mld. €. Deficit rozpočtu vychází na 650 mil. €. Financování deficitu chce vláda uskutečnit z poloviny z domácích zdrojů a z poloviny ze zahraničí. Veřejný dluh má koncem roku 2014 dosáhnout 74,8 % HDP. Nezapočítává přitom další, již projednávané úvěry od Světové banky, zejména do sektoru energetiky.

Na deficitu státního rozpočtu se nejvíce podílejí fondy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, kde se počítá se státní dotací v hodnotě 515 mil. €, tj. 117 % výběrů. Výdaje veřejných rozpočtů jsou plánovány na 237 mil. € (2,4 % HDP). Jejich příjmy z místních daní a daně z nemovitosti jsou odhadovány na necelých 68 mil. €.

Státní rozpočet bez veřejných rozpočtů, fondů sociálního a zdravotního pojištění a finančních kompenzací dřívějších vlastníků státního majetku představuje sumu na příjmové stránce 2,07 mld. €, výdaje mají dosáhnout 2,04 mld. €.

Na výdajové stránce se zde objevuje nová kapitola „Nedoplatky (Arrears),“ ve které  je počítáno se sumou 250 mil. €. Jedná se o výdaje související s dluhy vlády hlavně za neproplacené práce a služby podnikům z minulosti.

Rozhodující příjmy rozpočtu (90 %) mají plynout z daní a cel s plánovanou hodnotou 1,86 mld. €. Meziroční nárůst výběru daní a cel má dosáhnout téměř 290 mil. €, což je o 18,4 % více než v roce 2013. Běžné výdaje rozpočtu bez položky „Nedoplatky“ mají dosáhnout výše 1,28 mld. €.

Rozpočty jednotlivých ministerstev odrážejí priority vlády. Nejvyšší výdaje připadají na ministerstvo sociálních věcí a mládeže (520 mil. €), dále ministerstvo školství a sportu (286,5 mil. €), ministerstvo dopravy a infrastruktury (270 mil. €., jde o rezort s největším podílem investičních výdajů) a ministerstvo zdravotnictví (217 mil. €). Z ostatních státních institucí za pozornost stojí rozpočet Albánského rozvojového fondu, který na rozvojové projekty v letošním roce počítá s částkou 53,6 mil. €. Celkové plánované kapitálové investice státního rozpočtu na rok 2014 jsou ve výši 475 mil. €, z čehož příspěvek zahraničních fondů bude mít hodnotu 275 mil. €.