česky 

rozšířené vyhledávání

Duležité informační zdroje o Mongolsku

Důležité adresy

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ INFORMACE

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/mongolsko/1001377/

Zajímavé publikace lze stáhnout na stránkách:

PricewaterhouseCoppersMongolia

FIFTA investor's guide

US Department of State 2001 Country Commercial Guide: Mongolia Business and the Economy
http://www.state.gov/www/about_state/business/com_guides/2001/eap/mongolia_ccg2001.pdf

Mongolia Business Links
http://www.eurasianet.org/resource/mongolia/links/business.shtml

Economic and Business Environment
http://www.indiana.edu/~mongsoc/mong/econ.html

Investiční prostředí v Mongolsku, mongolská legislativa v angličtině (daňové zákony, pracovní právo, zaměstnávání cizinců, celní předpisy pro import, zákon o veřejných zakázkách)
http://us-mongolia.com/bizinv/index.html

Business Guide Velvyslanectví USA v Mongolsku
http://us-mongolia.com/bizguide/index.html

US-Mongolia Business Council
http://www.us-mongolia.org/

Mongolia and the International Monetary Fund
Provides reports and official statements regarding the development of Mongolia's economy
http://www.imf.org/external/country/MNG/

Mongolia - US Agency for International Development
Profiles Mongolia's economic hardships and presents the US assistance programs
http://www.info.usaid.gov/pubs/cp2000/ane/mongolia.html

bizMongolia Online Economic Newsletter - odkazy na další ekonomické servery, kurzy měn, burzovní informace
http://www.magicnet.mn

MONGOLSKÉ STÁTNÍ INSTITUCE

Kancelář prezidenta

http://www.president.mn/eng/

Velký státní chural (parlament)

http://www.parliament.mn/indexa.htm

Úřad vlády

http://www.pmis.gov.mn/
http://www.open-government.mn

Ministerstvo zahraničních vztahů a obchodu

http://www.mfat.gov.mn/

Ministerstvo financí

www.mof.gov.mn

Ministerstvo cest, dopravy, stavebnictví a urbanistiky

www.mcud.gov.mn

Ministerstvo potravinářství, zemědělství a lehkého průmyslu

http://www.mofa.gov.mn/

Ministerstvo přírody, životního prostředí a cestovního ruchu

http://www.mne.mn/

Ministerstvo nerostných surovin a energetiky

www.mmre.gov.mn

Ministerstvo školství, kultury a vědy

www.mecs.gov.mn

Ministerstvo sociálních ochrany a práce

www.mswl.gov.mn

Ministerstvo zdravotnictví

www.moh.mn

Ministerstvo spravedlnosti a vnitra

www.jurists.mn

Ministerstvo obrany

www.mdef.pmis.gov.mn

Mongol banka

www.mongolbank.mn

Národní statistický úřad

www.nso.mn

Foreign Investment and Foreign Trade Agency (FIFTA)
www.investmongolia.com/

State Property Commitee of Mongolia (správa a privatizace státního majetku)
http://www.spc.gov.mn/

Mineral Resources Authority of Mongolia (státní agentura - geologický průzkum, registrace, licenční řízení)
http://www.mram.mn/

Board of Foreign Investment
http://www.investnet.mn

Mongolian Tourism Board
http://www.mongoliatourism.gov.mn/

Adresář mongolských velvyslanectví
http://travel.yahoo.com/t/asia/mongolia/index.html

Další informace-pro zahraniční subjekty

Server www.doingbusiness.cz je určen zahraničním subjektům se zájmem o informace o českých podnicích a obchod s nimi. Server pravidelně aktualizuje a doplňuje odborné informace o možnostech obchodu s ČR v jednotlivých regionech i odvětvích průmyslu a zveřejňuje aktuální novinky. Důležitou součást tvoří firemní kontakty uspořádané v registru exportérů.

DALŠÍ INSTITUCE (EKONOMIKA, OBCHOD)

Mongolská obchodní a průmyslová komora (databáze, statistika, dovoz a vývoz, daně, privatizace, cla, foreign exchange, business environment)
http://www.mongolchamber.mn/

Asijská průmyslová komora
http://www.asianchamber.mn/

Burza
http://www.mse.com.mn/

Mongolian Business Development Agency
http://www.mongoliaonline.mn/mbda

Market Research Institute
http://www.mongoliaonline/mri
http://www.mol.mn/mri/

Mongolian Academy of Management Development and Administration
http://www.aom.edu.mn

Česko-Mongolská obchodní komora se sídlem v Praze

http://www.cemok.org

MEZINÁRODNÍ A MONGOLSKÉ BANKY, FINANCE

Světová banka - pobočka v Mongolsku
http://www.worldbank.org.mn

Mongolia and the International Monetary Fund - provides reports and official statements regarding the development of Mongolia's economy
http://www.imf.org/external/country/MNG/

Asian Development Bank (ADB) - projekty a aktivity v Mongolsku
http://www.adb.org/Mongolia/default.asp

Asian Development Bank (ADB) - pobočka v Mongolsku
http://www.adb.org/MNRM/default.asp

Bank of Mongolia
http://mglbank.com.mn/

Anod - soukromá obchodní banka
http://www.anod.mn/indexe.htm

Obchodní a rozvojová banka

http://www.tdbm.mn/index.php?weblang=en

Reconstruction Bank of Mongolia
http://www.magicnet.mn/sbb/

Finanční poradenství, kursy měn
http://www.money.mn


LEGISLATIVA

Constitution of Mongolia
http://www.uni-wuerzburg.de/law/mg00000_.html

Mongolia Law Library
http://www.indiana.edu/~mongsoc/mong/lawlib.html

Překlady zákonů do angličtiny (Velvyslanectví USA)
http://www.us-mongolia.com/bizinv/mongollaws/lawsinenglish.html

Seznam zákonů na stránkách ministerstev
http://www.open-government.mn/english/laws/index.html

Daňové zákony, pracovní právo, zaměstnávání cizinců, celní předpisy pro import, zákon o veřejných zakázkách
http://us-mongolia.com/bizinv/index.html

TĚŽBA, NEROSTNÉ SUROVINY

Minerál Resources Authority of Mongolia

www.mram.gov.mn

Petroleum Authority of Mongolia
http://www.pam.mn/

Databáze o mongolských důlních průmyslech

http://www.mining.mn/

Přírodní zdroje, těžba, těžební společnosti, links
http://www.infomine.com/countries/mongolia.html

EMI - geologický průzkum (zlato, barevné kovy)
http://www.geocities.com/ecominexint/

NÁKLADNÍ DOPRAVA

Mongolian Transport Team
http://www.mtteam.mn/

Mongol Trans Company, Ltd.
http://web.mol.mn/~montrans//

DHL in Mongolia
http://www.dhl-usa.com/shipping/details-by-country/wrdusa/mn.html

FedEx agent for Mongolia
http://www.fedex.com/mn/contact/

INFORMAČNÍ SERVERY

Information and Communications Consulting Services
http://infocon.mn/english/main.htm

Internet and Information Centre - zpravodajství v mongolštině
http://www.intermedee.org.mn

MongoliaOnLine - internetový portál, zprávy v mongolštině a angličtině, interáty, links
http://www.mol.mn/

EU-Mongolsko (vztahy)

http://ec.europa.eu/external_relation/mongolia/index_en.htm

EU-Mongolsko (pomoc)

http://eceuropa.eu/europeaid/where/asia/country-cooperation/mongolia_en.htm

A)    doporučení EK pro zavadání

EU-celý svět ( týká se i Mongolska)

http://ec.europa.eu/europead/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm

B)     přehled vypsaných výběrových řízení

EU-celý svět ( týká se i Mongolska)

http://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS