česky 

rozšířené vyhledávání

Souhrnná teritoriální informace

ZÚ Vídeň zpracovává každoročně tzv. Souhrnnou teritoriální informaci o Spolkové republice Rakousko, jejíž součástí jsou i informace o rakouském hospodářství a česko-rakouských vztazích.

Zprávy ke všem zemím lze získat na internetových stránkách www.businessinfo.cz v oddíle Teritoriální informace. Zprávu za Rakousko naleznete zde:

Kromě velkého množství informací naleznete v přílohách, uvedených na konci, i seznam všech platných bilaterálních smluv mezi ČR a Rakouskem, kontaktní spojení na právní a advokátní kanceláře a podrobnou informaci o podmínkách zaměstnávání a práce v Rakousku.