česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Rail Baltica - příležitost pro firmy z ČR

(Archivní článek, platnost skončena 31.12.2013.)

Pod záštitou ZÚ ČR ve Vilniusu proběhl dne 31. května 2013 odborný seminář k implementaci významného regionálního dopravního projektu. Projekt ekonomické diplomacie finančně podpořilo MZV ČR.

Železniční koridor Rail Baltica je jedním z prioritních projektů TEN-T, jejichž financování - až do výše 85% - zajišťuje EU. Odhadovaná investiční výše předmětného projektu dosahuje 3,2 až 3,7 mld. EUR (podle zvolené varianty). Z uvedené sumy bude cca. 550 mil. EUR proinvestováno na území Litvy, kde se po etapách buduje  (v některých částech modernizuje) úsek o délce 335 km se standardním evropským rozchodem kolejí.

Hlavním cílem projektu bylo informovat účastníky semináře o plánovaných investicích na litevských železnicích v horizontu 2014-2020 (v rámci tzv. Connecting Europe Facility). Podnikatelé a zástupci firem měli rovněž možnost  navázat přímý kontakt s investorem (Lietuvos geležinkeliai), jakož i jednat vzájemně za účelem případné společné účasti v tendrech v Pobaltí.

V čase poklesů stavebních zakázek nejen ve středoevropském regionu se jedná o zcela mimořádnou příležitost pro firmy z ČR ucházet se ve veřejné soutěži o zakázky na projektech financovaných z prostředků EU.

Jedním z cílů projektu byla rovněž prezentace České republiky - nejen jako země s tradiční výrobou kolejových vozidel, ale i jako spolehlivého partnera pro realizaci komplexních zakázek v oblasti výstavby a modernizace železniční infrastruktury.

Akce se zúčastnilo 57 zástupců veřejného a soukromého sektoru z LT, CZ, LV, EE, PL a UK.

Přílohy:

  1. program semináře
  2. seznam účastníků
  3. prezentace

přílohy

Rail Baltica - program semináře 43 KB PDF (Acrobat dokument) 3.6.2013

Rail Baltica - účastníci semináře 61 KB PDF (Acrobat dokument) 3.6.2013

Rail Baltica - prezentace 8 MB ZIP (Komprimovaný soubor) 3.6.2013