česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Prezentace polských přístavů v Praze

10. dubna 2013 v hotelu Alwyn v Praze se konal seminář o významu polských námořních přístavů, organizovaný z iniciativy velvyslance České republiky v Polsku Jana Sechtera a polské Komory námořního hospodářství v Gdyni.

Semináře se zúčastnili a úvodní slova přednesli rada velvyslanectví ve Varšavě Karel Kysilka, chargé d´affair polského velvyslanectví v Praze Marek Minarczuk, náměstkyně dopravy Polské republiky Anna Wypich-Namiotko a náměstek ministra dopravy České republiky Jiří Žák. O významu akce svědčila i účast a zájem poslanců polského Sejmu Piotra Chmielowského a Jerzyho Borkowského.

Cílem semináře pro více než sto účastníků a hostů byla promoce polských přístavů a polských přístavních služeb pro zámořský obchod České republiky. Celková překládka českého zboří ve všech 4 významných polských přístavech přesahuje 2 mil. tun zboží ročně. Polské přístavy jsou schopny nakládat hromadné substráty, kusové zboží i kontejnerové zásilky, jejichž počet se v poslední době mohutně zvyšuje. Česká republika je nejdůležitějším partnerem polských přístavů ze všech středoevropských vnitrozemských států.

Rozvoj polské dopravní infrastruktury, která nabízí zlepšující se dopravní spojení s přístavy, ale zejména mohutná obnova a růst přístavní infrastruktury nabízejí českým exportérům a importérům komparativní výhody ve srovnání s dopravními cestami přes západoevropské přístavy. Zejména liniová spojení s Dálným východem, západní Afrikou, ale i pobaltskými zeměmi jsou pro náš obchod bezkonkurenční.

Kompletní prezentace všech zúčastněných přístavů je uvedena na stránkách zastoupení CzechTrade ve Varšavě: PORTY POLSKIE_PRAGA_2013.pdf, 13365.8kB

Seminář se mohl uskutečnit díky podpoře a příkladné organizaci ze strany Svazu spedice a logistiky České republiky.