česky 

rozšířené vyhledávání
nachod
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zasedání komise pro přeshraniční spolupráci

Ve dnech 4. – 5. prosince 2012 se sešla v Náchodě na svém 18. zasedání Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

Hostiteli setkání, které se uskutečnilo v nádherném prostředí secesního Divadla Dr. J. Čížka, bylo město Náchod a Krajská hospodářská komora, pracoviště Náchod.

Za účasti vedoucích české a polské části komise Jiřího Čisteckého a Joanny Kapuścińské, poslankyně Sejmu Polské republiky Miniky Wielichowské, představitelů ministerstev obou zemí,zastupitelských úřadů, Euroregionů, zástupců příhraničních krajů a vojvodství, starostů měst a obcí se uskutečnilo plenární zasedání, na něž navázaly rozhovory v pracovních skupinách.

Pracovní skupiny se zabývaly jednotlivými problémy, s nimiž se potýkají úřady i obyvatelé příhraničních regionů. Na závěrečném zasedání byl podepsán podrobný zápis z jednání a vytýčeny hlavní aktuální priority pro nadcházející období.

Hlavní aktuální priority česko-polské přeshraniční spolupráce:

• Pokračování zpracování analýzy EUREGIO CZ-PL tak, aby byla dokončena v roce 2014 a současně příprava společné česko-polské implementace doporučení analýzy v novém programovacím období 2014-2020.

• Mobilita pracovních sil na přeshraničním trhu práce - rozvoj spolupráce mezi službami zaměstnanosti a ostatními institucemi aktivními na trhu práce České republiky a Polska.

• Doporučení vytvoření centra, které bude poskytovat aktuální informace o dopravní situaci na silnicích v příhraniční oblasti na české straně, obdobně jako již existující polské informační místo PID-GDDKiA ve Wroclawi.

• Pokračování jednání rezortů a příslušných institucí pro záležitosti železniční dopravy o tématu bilaterální smlouvy o průvozní železniční dopravě přes Glucholazy.

INFORMACE

Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci

Vedoucí české části komise:

Jiří Čistecký, ředitel odboru států střední Evropy, ministerstvo zahraničních věcí

Tajemnice české části komise:

Lydie Holinková, odbor států střední Evropy, ministerstvo zahraničních věcí, tel. 22418 2149, e-mail: lydie_holinkova@mzv.cz

Pracovní skupiny (v závorce vedoucí pracovní skupiny):

-         pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu (Martin Pospíšil, ministerstvo průmyslu a obchodu)

-         pro předcházení katastrofám, živelním pohromám, haváriím a odstraňování jejich následků (Luděk Prudil, ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)

-         pro rozvoj regionu pohraničí a podpůrných programů (Jiří Horáček, ministerstvo pro místní rozvoj)

-         pro migraci pracovních sil a sociální pojištění

-         pro ochranu životního prostředí (Michaela Jeřábková, ministerstvo živ. prostředí)

-         pro euroregionální spolupráci (Jana Novotná Galuszková, Euroregion Silesia)

-         pro zdravotnictví (Lenka Stránská, ministerstvo zdravotnictví)

přílohy

Protokol z 18. zasedání Česko-polské mezivládní komise... 530 KB PDF (Acrobat dokument) 17.12.2012

Statut Mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci 123 KB PDF (Acrobat dokument) 17.12.2012

Porozumění mezi vládou Polské republiky a České... 149 KB PDF (Acrobat dokument) 17.12.2012