česky 

rozšířené vyhledávání
karpaty
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Evropa pro Karpaty - Karpaty pro Evropu

Součástí Ekonomického fóra Krynica 2013, které se konalo ve dnech 3.-5. září 2013, byla konference Evropa Karpat, která v rámci stejnojmenné iniciativy si dala za úkol podpořit všestranný rozvoj tohoto velkého makroregiónu, který se dotýká osmi evropských států a geograficky, ale i svým významem přesahuje hranice Evropské unie.

Jde o región, kde se střetávaly různé kultury, národy, překrývaly se formy spolupráce, měnily se hranice a posouvaly podle potřeby velmocí. Rozvoj Karpat však zůstával vždy na okraji zájmu.

Iniciativa Evropa Karpat a konference, která proběhla, se koncentrují kolem hesla – „Karpaty pro Evropu. Co může dát Karpatský region Evropě?“ Na programu byly otázky politické a regionální spolupráce, vzájemné využívání přírodních a kulturních specifik jednotlivých subregionů,  harmonizace činností v oblastech strategického významu pro další rozvoj (infrastruktura, zemědělství, průmysl). Vedle existující strategie dunajské, baltské a jadranské je čas i na vytvoření strategie karpatské.

Plenárního zasedání se zúčastnily parlamentní delegace ze všech osmi států regionu (CZ, PL, SK, HU, UA, RO, SRP, AU), zástupci samospráv, ministerstev, kulturních a vzdělávacích institucí. Z České republiky přijela delegace vedená místopředsedou Senátu PČR panem Přemyslem Sobotkou.

Konference poté pokračovala panely o přírodním a kulturním dědictví Karpat, o možnostech spolufinancování karpatské strategie z unijních prostředků a o hospodářském, turistickém a kulturním rozvoji a budoucích perspektivách regionu.

Na závěr konference bylo přijato Krynické memorandum, jehož anglický text uvádíme:

Europe of the Carpathians Conference Krynica Memorandum 2013

The participants of the "Europe of the Carpathians" Conference gathered in Krynica have decided as follows:

1. To strive for establishing of an Inter-Parliamentary Assembly of Central and Eastern Europe. The Assembly should become a forum of permanent cooperation between parliamentary representatives of the region. Its objective should be to act for self-reliant development of Central and Eastern Europe. Due to its parliamentary character, the work of the Assembly will unite politicians from different factions, thereby safeguarding stable cooperation irrespective of government reshuffles.

2. To strive for establishing regular meetings of intellectuals from Central and Eastern Europe in order to reflect on the European identity, with particular emphasis on its Christian heritage, as well as deepen and disseminate information about our region. This initiative is associated with the idea of establishing a Carpathian University, whose objective would be both to foster scientific research conducive to comprehensive development, and popularise such research in academic and educational circles.

3. To act within the European Union and approach governments of the Carpathian states in order to promote and implement a macro-regional EU strategy for the Carpathian region. By combining the development efforts of the Union, states and regions, such strategy should become a strong impulse for sustainable and dynamic development of this part of Europe. What we deem particularly important is the development of the traditional branches of the economy, agriculture, tourism, work for the benefit of national culture, and development of infrastructure connecting our countries.

4. To support the idea of protecting the cultural and natural environment and heritage of the Carpathians through the Carpathian Convention, and, in particular to extend the impact of this initiative to other states of the region and international organisations.