česky 

rozšířené vyhledávání

krynica
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

XXIII. Ekonomické fórum v Krynici

Ve dnech 3. – 5. září 2013 se v jihopolské Krynici konalo tradiční Ekonomické fórum – východoevropský Davos, jak je často zváno jeho účastníky. Letošním motem fóra bylo heslo „TOWARDS A NEW DEAL.“

Na pozvání místopředsedy vlády a ministra hospodářství Polské republiky Janusze Piechocińského se fóra zúčastnil i ministr průmyslu a obchodu České republiky Jiří Cienciala v doprovodu náměstka Milana Hovorky, rady velvyslanectví Karla Kysilky a představitele MPO/CzechTradu v Polsku Adama Suchanka.

V rámci fóra se ministr sešel k bilaterálnímu jednání se svým polským protějškem Januszem Piechocińským. V průběhu hodinového jednání se ministři zabývali hodnocením vzájemných obchodních, hospodářských a investičních vztahů, spoluprací v oblasti energetiky a vyměnili si své názory na společný trh Evropské unie.

krynica

"Polsko je v posledních letech třetím největším obchodním partnerem ČR. Kromě krizových let roste vzájemný obchod vyššími tempy, než je tomu u našeho celkového vývozu i dovozu. Letošní rok patří k těm se slabším. Proto jsme se nad příčinami současného poklesu zamysleli a možnosti opětovného návratu k růstu spatřujeme v účasti na privatizaci polských státních podniků, v ještě efektivnější spolupráci v oblasti energetiky, chemického průmyslu a strojírenství a v podpoře přeshraniční hospodářské spolupráce. Osobně považuji za velmi perspektivní vznik a činnost Evropských sdružení územní spolupráce, zejména pak ESÚS Tritia jako výraz česko - polsko - slovenské třístranné spolupráce," uvedl k průběhu jednání Cienciala.

Ve středu 4. září vystoupil ministr Cieńciała v úvodním plenárním zasedání s názvem "Central European Scorecard 2030 — Emerging or Emerged?" Diskutujícími na tomto plenárním zasedání, které bylo úvodem ke druhému dni ekonomického fóra, mj. též polský místopředseda vlády Piechociński a ukrajinský vicepremiér A.Vilkulk

krynica 2

"Hned v úvodu mi dovolte zmínit, že nejsem příliš velkým příznivcem dělení na emerging a emerged. Osobně preferuji hovořit o členských státech Evropské unie a jejích jednotlivých regionech, nezapomínaje přirozeně na sousední země usilující o získání členství v unii. V této logice se pokusím soustředit na to, co musí země v regionu střední Evropy udělat, aby v roce 2030 bylo možné o tomto regionu hovořit jako o prostoru prosperity a udržitelného růstu," polemizoval s mottem plenárního zasedání ministr Cienciala.