česky 

rozšířené vyhledávání

Hospodářství

For more information go to: Collection of Laws (czech language only) Collection of legal information Tradelinks - English Translations

Statistika

Český statistický úřad http://www.czso.cz

Makroekonomické analýzy

Ministerstvo financí http://www.mfcr.cz

Česká národní banka http://www.cnb.cz

Legislativa

Sbírka zákonů http://www.sbirka.cz

Tradelinks - překlady zákonů do angličtiny http://www.tradelinks.cz