česky 

rozšířené vyhledávání

mnohostranná ekonomická spolupráce

Ekonomická diplomacie je nedílnou součástí zahraniční politiky každého státu. Jejím cílem je vytváření podmínek pro efektivní naplňování ekonomických zájmů státu v zahraničí, v kontextu významného propojení národního hospodářství se světovou ekonomikou.

Ekonomická diplomacie je v České republice naplňována rozmanitými formami – od bilaterální kooperace přes rozvojovou spolupráci až k mnohostranným ekonomickým vztahům, jejichž význam roste s pokračující hospodářsko-politickou internacionalizací a globalizací. Mnohostranná ekonomická diplomacie formuluje a provádí zahraniční politiku ČR v oblasti multilaterálních ekonomických vztahů, zejména prostřednictvím spolupráce s mezinárodními mezivládními organizacemi.

V rámci mnohostranné ekonomické diplomacie Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje koordinaci resortů a centrálních institucí k podpoře aktivního působení ČR v mezinárodních ekonomických a dalších specializovaných organizacích a řídí činnost zastupitelských úřadů a konzulárních misí ČR v zahraničí. Konkrétní výsledky a přínosy mnohostranné ekonomické diplomacie nelze přímo vyčíslit, neboť mají především kvalitativní charakter. Mezi stěžejní přínosy náleží :

- prosazování zájmů a priorit České republiky při „nastavení standardů a pravidel“ v globálních ekonomických vztazích;

- spoluvytváření optimálních podmínek pro rozvoj bilaterální ekonomické diplomacie;

- přístup k unikátním zdrojům informací a know-how;

- sdílení zkušeností z příkladů nejlepší praxe, atd.

Prezentace publikace "Světový energetický výhled 2014" hlavním ekonomem Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatihem Birolem na MZV

thumb

Dne 11. prosince 2014 se na MZV uskutečnila prezentace nejvýznamnější periodické publikace pařížské IEA "Světový energetický výhled 2014" v podání vedoucího jejího autorského týmu, hlavního ekonoma IEA Fatiha Birola, který do ČR přijel na… více ►

Summit předsedů vlád členských zemí Středoevropské iniciativy

thumb

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se na pozvání rakouského spolkového kancléře Wernera Faymanna zúčastnil summitu premiérů členských zemí Středoevropské iniciativy (SEI), který se uskutečnil ve Vídni dne 24. listopadu 2014 v souvislosti s 25.… více ►

Světový energetický výhled 2014

Dne 12. listopadu 2014 zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency, IEA) nové vydání Světového energetického výhledu „World Energy Outlook 2014“ (WEO 2014). Nejvýznamnější každoročně vydávaná publikace… více ►

Co dál s výstupy projektu OECD „Tvorba pracovních příležitostí na místní úrovni“

Dne 18. listopadu 2014 proběhlo na MMR jednání k ukončení projektu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) „Tvorba pracovních příležitostí na místní úrovni“ (Local Job Creation) a k využití výsledků projektu v praxi.… více ►

Jak nastartovat pracovní kariéru v OECD? Informace o „Kariérních seminářích“ OECD v Praze a v Ostravě

S cílem podnítit zájem mladých ekonomických odborníků o práci v sekretariátu OECD uspořádalo MZV (odbor mnohostranných ekonomických vztahů a Stálá mise ČR při OECD) ve spolupráci s vysokými školami dva semináře „Jak nastartovat pracovní… více ►

Zpráva o konferenci k ukončení projektu "OECD LEED - Role vysokých škol v rozvoji Moravskoslezského regionu" (Ostrava, 8. října 2014)

Dne 8. října 2014 byly v Ostravě na konferenci za účasti představitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pěti univerzit, Moravskoslezského kraje a partnerských organizací představeny závěry projektu „Role vysokých škol v rozvoji… více ►

Návštěva prezidenta Miloše Zemana v OECD

x2014_09_11_2

Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil 10. září 2014 při příležitosti své oficiální návštěvy Francie sídlo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zde se setkal s generálním tajemníkem OECD Angelem Gurríou a následně… více ►