česky 

rozšířené vyhledávání

mnohostranná ekonomická spolupráce

Ekonomická diplomacie je nedílnou součástí zahraniční politiky každého státu. Jejím cílem je vytváření podmínek pro efektivní naplňování ekonomických zájmů státu v zahraničí, v kontextu významného propojení národního hospodářství se světovou ekonomikou.

Ekonomická diplomacie je v České republice naplňována rozmanitými formami – od bilaterální kooperace přes rozvojovou spolupráci až k mnohostranným ekonomickým vztahům, jejichž význam roste s pokračující hospodářsko-politickou internacionalizací a globalizací. Mnohostranná ekonomická diplomacie formuluje a provádí zahraniční politiku ČR v oblasti multilaterálních ekonomických vztahů, zejména prostřednictvím spolupráce s mezinárodními mezivládními organizacemi.

V rámci mnohostranné ekonomické diplomacie Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje koordinaci resortů a centrálních institucí k podpoře aktivního působení ČR v mezinárodních ekonomických a dalších specializovaných organizacích a řídí činnost zastupitelských úřadů a konzulárních misí ČR v zahraničí. Konkrétní výsledky a přínosy mnohostranné ekonomické diplomacie nelze přímo vyčíslit, neboť mají především kvalitativní charakter. Mezi stěžejní přínosy náleží :

- prosazování zájmů a priorit České republiky při „nastavení standardů a pravidel“ v globálních ekonomických vztazích;

- spoluvytváření optimálních podmínek pro rozvoj bilaterální ekonomické diplomacie;

- přístup k unikátním zdrojům informací a know-how;

- sdílení zkušeností z příkladů nejlepší praxe, atd.

Zpráva o konferenci k ukončení projektu "OECD LEED - Role vysokých škol v rozvoji Moravskoslezského regionu" (Ostrava, 8. října 2014)

Dne 8. října 2014 byly v Ostravě na konferenci za účasti představitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pěti univerzit, Moravskoslezského kraje a partnerských organizací představeny závěry projektu „Role vysokých škol v rozvoji… více ►

Návštěva prezidenta Miloše Zemana v OECD

x2014_09_11_2

Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil 10. září 2014 při příležitosti své oficiální návštěvy Francie sídlo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zde se setkal s generálním tajemníkem OECD Angelem Gurríou a následně… více ►