česky 

rozšířené vyhledávání

o ekonomické sekci

Ekonomická sekce Ministerstva zahraničních věcí České republiky (SEK) je specializovaným útvarem ministerstva pro agendu spojenou s vnějšími ekonomickými vztahy České republiky včetně rozvojové spolupráce.

Prostřednictvím svých odborů a organizačních složek formuluje, vykonává a koordinuje zahraniční politiku ČR v oblasti vnějších ekonomických vztahů včetně rozvojové spolupráce a humanitární pomoci; odborně řídí činnost zastupitelských úřadů a generálních konzulátů ČR a jejich ekonomických úseků při provádění zahraniční politiky ČR v oblasti vnějších ekonomických vztahů; podílí se na tvorbě mnohostranného smluvního rámce vnějších ekonomických vztahů státu a zabezpečuje styk státu s mezinárodními ekonomickými a rozvojovými organizacemi.

Za všechny výše uvedené aktivity zodpovídají:

přílohy

Organizační struktura Sekce ekonomické 439 KB PDF (Acrobat dokument) 6.10.2014