česky 

rozšířené vyhledávání

Bělorusko: investiční projekty Grodna

Dne 5. října 2012 proběhlo v běloruském městě Grodno IV. mezinárodní investiční fórum "Grodno - město na křižovatce hranic", při kterém byly všem zúčastněným představeny investiční příležitosti v hlavním městě Grodněnské oblasti. Vzhledem k nedostatečným domácím kapacitám se objevuje řada zajímavých příležitostí, a to i pro české společnosti.

Běloruská republika získává v posledních letech pověst spolehlivého obchodního partnera a stala se atraktivním teritoriem pro české exportéry nejen díky rozsáhlé podpoře vstupu zahraničních investic prostřednictvím Svobodných ekonomických zón (SEZ). Celkem šest zón, mezi které patří i město Grodno, poskytuje zahraničním investorům zajímavé daňové a další investiční pobídky.

Přečtěte si o tržním prostředí, politické či ekonomické situaci v Bělorusku (STI)
Kontaktovat ZÚ v Minsku

 

Nové příležitosti pro české exportéry

Výstavba cechu kyseliny dusičné s kapacitou zpracování 1200t/denně

Projekt se zaměřuje na výstavbu nového komplexu na produkci kyseliny dusičné a dusičnanu amonného a na rekonstrukci (rozšíření) současné produkce karbamid-amoniakové směsi. Cílem projektu je zvětšení produkční kapacity tekutých dusičných hnojiv (o 60%), zmenšení produkčních nákladů a navýšení zisku. Celková hodnota projektu je 200 milionů USD.

Výstavba nové koželužny

Cílem tohoto projektu je výstavba nové koželužny, instalace moderního technologického vybavení a zavedení nejnovějších technologií kožedělného průmyslu. Produkční kapacita nové koželužny je plánovaná na 600 tis. m² kůže. Hodnota projektu je 46 milionů USD, z toho je 25,7 milionů USD vyčleněno na stavební práce a 20,3 milionu USD na technologické zařízení.

Rekonstrukce existujícího závodu na výrobu silikátových cihel

Současný závod „Гродненский комбинат строительных материалов" dosáhl své produkční kapacity. Projekt je zaměřen na navýšení stávající výrobní kapacity a zkvalitnění produkce výroby silikátových cihel. Celková cena projektu je 3,4 mil. EUR.

Vytvoření mezinárodního logistického centra v areálu mezinárodního letiště Grodno

Daný projekt cílí na vytvoření mezinárodního centra pro dopravu a logistiku. Centrum má poskytovat komplexní logistické služby doručovacího procesu, registraci zákazníků a operace s nákladem. Hodnota projektu je 124,6 mil. EUR při době realizace cca 12 let.

Výstavba hotelového a zábavného komplexu v areálu mezinárodního letiště Grodno

Cílem projektu je vytvoření hotelového a zábavního komplexu, a to rekonstrukcí nedokončené budovy. Ta se nachází v areálu letiště, 18 km jihovýchodně od Grodna. Celková hodnota projektu je 1-1,5 mil. EUR.

Výstavba hotelového a zábavného komplexu, včetně muzea piva

Plánem je vytvoření turistické atrakce v areálu bývalého pivovaru v Grodně, konkrétně výstavba komplexu s ubytovacími kapacitami (3-hvězdičkový hotel o 50-60 místech) a zábavního střediska v jednom, přičemž součástí má být i fungující muzeum piva v historické části Grodna. Hodnota projektu je 9 mil. EUR.

Výstavba hotelového komplexu

Výstavba komplexu zapadá do snahy posílení turistické atraktivity města Grodna. Plánovaný hotel má být součástí navrhovaného sportovního komplexu, v rámci kterého má být vybudován rovněž zimní stadion, kryté tenisové kurty či akvapark (zmíněný níže). Hodnota projektu je 2-2,5 mil. EUR.

Výstavba akvaparku

V rámci zvyšování turistické atraktivity města Grodna se předpokládá výstavba hotelového komplexu včetně akvaparku, jehož součástí má být 50m dlouhý plavecký bazén, menší bazén pro děti, různé vodní atrakce, sauny a další. Předpokládaná hodnota projektu je 8-9 mil. EUR

Výstavba víceúrovňového parkingu

Předkládaný projekt se týká výstavby víceúrovňového parkovacího domu pro 300 osobních automobilů. Předpokládá se, že v prvním patře budou obchody rychlého občerstvení. Určené místo pro výstavbu je vzdáleno 2km od centra města. Cena projektu není stanovena, očekává se návrh investora.

Modernizace říčního přístavu Grodno

Projektový záměr se týká modernizace stávajícího říčního přístavu v Grodně, součástí kterého by mělo být také nákupní a zábavní centrum. Vše by se mělo nacházet na území speciálního turistického a rekreačního parku „Августовский канал". Hodnota projektu je 10 mil. EUR.

přílohy