česky 

rozšířené vyhledávání

Poskytovaná podpora

"Desatero" služeb MZV pro český byznys v zahraničí

desatero_mzv

"Desatero" sekce ekonomické MZV informuje o tom, co nabízí ministerstvo zahraničních věcí českým podnikatelům a firmám pro jejich úspěšnou expanzi do zahraničí. více ►

Podpora ekonomických zájmů ČR v zahraničí

bankovky

Podpora vnějších ekonomických vztahů (zejména v oblastech exportu, investic a cestovního ruchu) je jednou z priorit vlády České republiky. Vláda vychází z toho, že v podmínkách postupující globalizace a vysoké míry otevřenosti české ekonomiky je… více ►

Podpora MZV podnikatelským subjektům

sit_dek

Ekonomika České republiky /ČR/ je charakteristická svou otevřeností a závislostí na exportu a dalších vnějších ekonomických vztazích. Přibližně 80% českého HDP vzniká v souvislosti se zahraničními finančními, obchodními a dalšími ekonomickými… více ►

Systém řízení a institucionální uspořádání

porada

Jedním z klíčových předpokladů pro vybudování efektivního systému podpory ekonomických zájmů ČR v zahraničí je zlepšení spolupráce mezi MZV a MPO. V oblasti podpory vnějších ekonomických aktivit mají oba resorty společné cíle v rámci stanovených… více ►

Spolupráce s podnikatelskou veřejností

panacci

Efektivní podpora ekonomických zájmů musí odrážet potřeby podnikatelské veřejnosti. Ta musí být více vtažena do diskuse o zásadních otázkách týkajících se ekonomické diplomacie a přizvána do dialogu se státní sférou a veřejnou správou. více ►

Projekty ekonomické diplomacie v roce 2012

bankovky1

Ministerstvo zahraničních věcí ČR schválilo 62 projektů na podporu ekonomické diplomacie v celkové hodnotě přesahující 5 mil. Kč. I v roce 2012 tak pokračuje úspěšný program MZV, který poskytuje příspěvky na projekty podporující ekonomickou… více ►

Projekty na podporu ekonomické diplomacie 2011

mapa3

Na základě pozitivních ohlasů a dobrých zkušeností z předchozích let vyčlenilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR i pro rok 2011 zvláštní finanční prostředky na osvědčený model projektů na podporu ekonomické diplomacie. více ►

Vyhodnocení projektů na podporu ekonomické diplomacie za rok 2010

razitko_3

Obdobně jako v předcházejících třech letech, i v roce 2010 vyčlenilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR zvláštní finanční prostředky na podporu ekonomických zájmů ČR v zahraničí formou „Projektů na podporu ekonomické diplomacie“ předkládaných… více ►