česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Spolupráce s podnikatelskou veřejností

Efektivní podpora ekonomických zájmů musí odrážet potřeby podnikatelské veřejnosti. Ta musí být více vtažena do diskuse o zásadních otázkách týkajících se ekonomické diplomacie a přizvána do dialogu se státní sférou a veřejnou správou.

Ve snaze zlepšit komunikaci s podnikatelskou sférou byly zpracovány tzv. „Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými | podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)“.

Služby státu pro vývozce a investory

Mimořádný důraz je kladen na kvalitu a efektivnost služeb státu pro podnikatelské subjekty. Ty se neomezují pouze na vývoz zboží. Aktivně jsou podporovány služby, investice a liberální obchodní politika, která je zaměřena na usnadňování obchodu a odstraňování překážek v přístupu na zahraniční trhy. Cílem je poskytovat profesionální a kvalitní služby, které jsou dostupné co nejširšímu okruhu subjektů a které odpovídají tomu, co se očekává od státu v podmínkách tržní ekonomiky.

Služby jsou typově rozděleny (služby vzdělávací a poradenské, informační, asistenční, prezentační a služby v oblasti financování a pojišťování vývozu). Podnikatelským subjektům je MPO uceleně nabízí prostřednictvím jednotné nabídky služeb (tzv. Export v kostce). Cílem je vytvoření jednotného, snadno dostupného a uživatelsky přívětivého systému informací pro vývozce a investory a zefektivnění poskytování služeb exportérům prostřednictvím jednotného rozhraní, v jednotném standardu a po celém světě.

Nabídka služeb v písemné a elektronické podobě je k dispozici na MPO, MZV, MZe, MŽP a také ve vládních agenturách. MPO vytvořilo také vstupní bránu ke službám státu, kterou je Zelená linka pro export (tel: 800 133 331), kam se mohou vývozci a investoři do zahraničí obracet se svými požadavky a dotazy. Tyto jsou pak v závislosti na povaze věci vyřizovány příslušnými pracovišti.

Informační podpora pro vývozce a investory je rozvíjena prostřednictvím portálu BusinessInfo a rovněž portálu Export.cz. V rámci společného projektového týmu MPO, MZV, dalších ministerstev, agentur a podnikatelských reprezentací je zdokonalován systém přenosu informací o vývozních příležitostech tak, aby podnikatelům byly prezentovány jednotným a snadno dohledatelným způsobem a byly odstraňovány nežádoucí duplicity, které v této oblasti v minulosti existovaly.