česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vyhodnocení projektů na podporu ekonomické diplomacie za rok 2010

Obdobně jako v předcházejících třech letech, i v roce 2010 vyčlenilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR zvláštní finanční prostředky na podporu ekonomických zájmů ČR v zahraničí formou „Projektů na podporu ekonomické diplomacie“ předkládaných zastupitelskými úřady a generálními konzuláty ČR.

Předem byly stanoveny regionální i sektorové priority pro předkládání projektů. V případě regionálních priorit šlo o Brazílii, Čínu, Egypt, Indii, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajinu, USA a Vietnam (tzn. prioritní země Exportní strategie ČR), a dále o země s dlouhodobými vzájemnými tradicemi spolupráce resp. s dalšími politickými aspekty, tedy Bělorusko, oblast Balkánu, Izrael, JAR, Sýrie a země Zálivu. K sektorovým prioritám patřily jak moderní technologie s vysokou přidanou hodnotou, IT, biotechnologie, environmentální technologie, služby atd., tak i obory s dlouhou a silnou tradicí české přítomnosti v dané zemi (např. strojírenství, energetika, automobilový průmysl, doprava, potravinářské technologie apod.). 

Celkem bylo schváleno a realizováno 45 projektů ekonomické diplomacie v souhrnné hodnotě 6.591.000,- Kč. V jejich průběhu české firmy navázaly mnoho nových obchodních kontaktů, proběhla řada seminářů a jednání, které umožnily českým exportérům představit se zahraničním podnikatelským subjektům a získat důležité informace a zkušenosti. Celkově se zvýšilo povědomí o České republice, která byla prezentována jako země, jež má co nabídnout v mnoha odvětvích a oborech. Závěrem lze s ohledem na výše uvedené konstatovat, že veškeré úsilí a péče věnované přípravě a realizaci těchto projektů přineslo očekávaný efekt a tak je i na základě pozitivních ohlasů firem a partnerských institucí žádoucí v obdobně zaměřených projektech pokračovat v dalších letech.

přílohy

Souhrnná hodnotící zpráva 2010 296 KB PDF (Acrobat dokument) 14.2.2011

Realizované projekty 2010 104 KB PDF (Acrobat dokument) 14.2.2011